Oyun havaları

2021-09-29T09:49:34+00:00

Eserin ilk dizesi Yöresi Kimden alındığı Derleyen Notaya alan Abaz Zeybeği Denizli / Acıpayam / Abaz Halil İbrahim Koç Halil Yüreğilli Halil Yüreğilli Abdurrahman Halayı Sivas ? Muzaffer Sarısözen Muzaffer Sarısözen Adalı Zeybeği Ege Yöre Ekibi TRT. Müz. D. Başk. Adnan Ataman Ağır Bar Kars Yöre Ekibi TRT. Müz. Da. Başk. Bayram Şengül Ağır Bar Siirt Binali Selman Ahmet Yamacı Ahmet Yamacı Ağır Beş Kaza Fethiye Ramazan Atmaca Durmuş yazıcıoğlu Durmuş yazıcıoğlu Ağır Cezayir (Karşılama Havası) Burdur / Dimil Ali Tekin Ferhat Erdem Ferhat Erdem Ağır Halay Elazığ Yöre Ekibi Nida Tüfekçi Nida Tüfekçi Ağır Hava Balıkesir Naci, Birol, Ali [...]

Oyun havaları2021-09-29T09:49:34+00:00

Liste harici makamlar

2021-09-29T11:23:11+00:00

Eserin İlk Dizesi Bestekâr Peşrev Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727) Eserin İlk Dizesi Bestekâr Peşrev Erdinç Çelikkol Saz Semâî Aydın Oran Saz Semâî Hüseyin Sâdeddin Arel (18.12.1880 — 06.05.1955) Eserin İlk Dizesi Bestekâr Peşrev (Cankurtaran) İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927) Eserin İlk Dizesi Bestekâr Peşrev Selim Dede (Konani) Saz Semâî Selim Dede (Konani) Eserin İlk Dizesi Bestekâr Peşrev Bâyezîd ll (Sultan, Han, Velî, Sofu) (Ekim 1450 — 26.05.1512) Peşrev Reftâr Kalfa (? — 1700?) Saz Semâî Bâyezîd ll (Sultan, Han, Velî, Sofu) (Ekim 1450 — 26.05.1512) Saz Semâî Reftâr Kalfa [...]

Liste harici makamlar2021-09-29T11:23:11+00:00

Klasik eserler

2021-10-15T11:07:54+00:00

Acem Bûselik Ferah-nâk Hisâr Mâhûr-Bûselik Nühüft Şedd-i Arabân Acem Aşîrân Bûselik-Aşîrân Ferahnâk-Aşîrân Hisâr-Bûselik Muhayyer Pencgâh Şehnâz Acem-Bûselik Büzürk Gerdâniye Hûzî Muhayyer-Bûselik Rast Şehnâz-Bûselik Acem-Kürdî Çârgâh Gerdâniye-Bûselik Hüseynî Muhayyer-Kürdî Sabâ Şevk-Efzâ Arazbâr Dilkeş-Hâverân Gerdâniye-Kürdî Hüseynî-Aşîrân Muhayyer-Sünbüle Sabâ-Bûselik Tâhir Arazbâr-Bûselik Dilkeşîde Gül'izâr Hüseynî-Zemzeme Müsteâr Sabâ-Zemzeme Tâhir-Bûselik Aşk-Efzâ Dügâh Hicâz Hüzzâm Nevâ Sâz-kâr Uşşak Beste-Isfahân Evc Hicâz-Aşîrân Irak Nevâ-Bûselik Segâh Uzzâl Bestenigâr Evc-Ârâ Hicâz-Bûselik Isfahân Nevâ-Kürdî Sipihr Yegâh Bayâtî Evc-Bûselik Hicâz-Hümâyûn Karcığar Nev-Eser Sultânî-Yegâh Zâvil Bayâtî-Arabân Evc-Hûzî Hicâz-Zemzeme Kürdî Nihâvend Sûz-i Dil Zîrgûle'li Sûz-nâk Bayâtî-Arabân-Bûselik Evc-Mâye Hicâz Zîrgûle Kürdîli Hicâzkâr Nikrîz Sûz-i Dil-Ârâ İlâhîler Bayâtî-Bûselik Ferah-Fezâ Hicâzkâr Mâhûr Nişâbûrek Sûz-nâk Liste Harici Makamlar [...]

Klasik eserler2021-10-15T11:07:54+00:00

İlahiler

2021-09-29T09:44:58+00:00

 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr  Aldanma dünya varına   Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)  Ben bilmedim ki ben kimim   Hakan Alvan (Neyzen, Mustafa)  Bir Gice Muhammed'e Çalap'tan Geldi Burak   Meçhûl  Cemalin aşkına düşmüş   Ahmed Irsoy (Zekâî-zâde, Hâfız) (1869 — 14.08.1943)  Çün behar irüp secerler sebzi revnakgir olur   Mehmed Efendi (Sepetçi Zâde, Zâkir, Hattât Mehmed Ağa) (Meçhûl — Haziran 1694)  Çün doğup tuttu cihan yüzünü   Meçhûl  Çün doğup tuttu cihan yüzünü   Cüneyt Kosal (Kanuni)  Derdimendim mücrimim dermana geldim   Meçhûl  Edelim cevlan   Mustafa Efendi (Çâlâk-Zâde, Şeyh) (Meçhûl — Kasım, 1757) [...]

İlahiler2021-09-29T09:44:58+00:00

Mevlevi ayinleri

2021-09-29T09:46:05+00:00

Na't-ı Mevlânâ Itrî (Buhûrî-zâde Mustafa Efendi) (1640? — Ocak 1712) 2.10 MB. İndir Acem aşîrân Âyîn-i Şerîf'i Hüseyin Fahreddin Dede (Neyzen, Şeyh, "Fahri") (03.10.1854 — 15.09.1911) 0.31 MB. İndir Acem aşîrân Âyîn-i Şerîf'i_V2 Hüseyin Fahreddin Dede (Neyzen, Şeyh, "Fahri") (03.10.1854 — 15.09.1911) 0.30 MB. İndir Acem-buselik Âyîn-i Şerîf'i Abdülbâkî Nâsır Dede Efendi (Neyzen, Şeyh) (1765 — 25.03.1820) 0.36 MB. İndir Bestenigâr Âyîn-i Şerîf'i Sâdık Efendi (Bursalı, Ama Mehmed, Musâhib-i Şehryârî) (? — 1797) 0.35 MB. İndir Bestenigâr Âyîn-i Şerîf'i İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846) 0.45 MB. İndir Beyâtî Âyîn-i Şerîf'i Mustafa Dede [...]

Mevlevi ayinleri2021-09-29T09:46:05+00:00

Nota kağıdı

2021-07-23T16:32:10+00:00

Değerli ziyaretçiler, özel çalışmalarınız için aşağıdaki linkleri tıklayarak satır sayıları çeşitlendirilmiş nota kağıtlarını indirebilirsiniz.   Porteli kağıt (5 satır) Porteli kağıt (6 satır) Porteli kağıt (7 satır) Porteli kağıt (8 satır) Porteli kağıt (9 satır)   Porteli kağıt (10 satır) Porteli kağıt (11 satır) Porteli kağıt (12 satır) Porteli kağıt (13 satır) Porteli kağıt (14 satır)   Nota kağıdı (Yan 5 satır) Nota kağıdı (Yan 6 satır) Nota kağıdı (Yan 7 satır)   Nota kağıdı (Yan 8 satır) Nota kağıdı (Yan 9 satır) Nota kağıdı (Yan 10 satır)  

Nota kağıdı2021-07-23T16:32:10+00:00

Türküler

2021-09-29T09:48:42+00:00

Eserin ilk dizesi Yöresi Kimden alındığı Derleyen Notaya alan A Gızım sana potin alayım mı Silefke Folklor Ekibi İst. Belediye Konservatuarı Yücel Paşmakçı A İstanbul sen bir han mısın Kütahya Mustafa Hisarlı Mustafa Hisarlı A Kızım sana potin olayım mı Antalya-Elmalı Mehmet Görgülü Cevat Uyanık Erdem Çalışkanel Açıl ey ömrümün varı "Bad-ı Sabah Oyun Havası" Orta Anadolu Ahmet Güzi Ayhan TRT Müz. D. Bşk. Sümer Ezgü Açıl mor menevşem bahar erişti Sivas / Divriği Nuri Üstünses Muzaffer Sarısözen Muzaffer Sarısözen Adalardan çıktım yayan "Bebek" Pesenler Cafer Kırmızı Muzaffer Sarısözen Muzaffer Sarısözen Adana köprü başı Adana Selâhattin Sarıkaya Halil Atılgan Halil [...]

Türküler2021-09-29T09:48:42+00:00
Go to Top