ACEM-BÛSELİK

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemani) (01.04.1958 — )
Peşrev Ramazan Yoğurtçu
Peşrev Sâdık Ağa (Musâhib-i Şehryârî, Kemani, Tanburi, Hâfız, Mehmed)
(1757? — 1815)
Peşrev Tosun Ağa
Peşrev Yusuf Paşa (Neyzen, Ferik) (1821 – 1884)
Peşrev Zeki Mehmed Ağa (Tanburi, Tanburi Nûmân Ağa-zâde Musâhib-i Şehryârî )
(1776 — Xl.1846)
Saz Semâî ?
Saz Semâî Aydın Oran
Saz Semâî İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa 1871 — Yemen 1903)
Saz Semâî “Bulutların Üstünde Yürürken” Münir Ergi (Neyzen)
Saz Semâî Osman Nuri Özpekel (Udi)
Saz Semâî Rüştü Eriç
Saz Semâî Sâdık Ağa (Musâhib-i Şehryârî, Kemani, Tanburi, Hâfız, Mehmed)
(1757? — 1815)
Saz Semâî Tosun Ağa (? — 1700?)
Saz Semâî Yusuf Paşa (Neyzen, Ferik) (1821 – 1884)
Ahu bakışlı bir civan Dâniş Bey (? — 1920?)
Bilmem nedir ey gülizar alemde bu şevku mesar Osman Bey (Tanbûrî, Büyük) (1816 — 01.10.1885)
Hasretli günler bir kor mu Tanrım Turhan Taşan
Ne yapsam ol cefakare inanmaz Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)