ACEM

Eserin ilk dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Longa Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Medhal Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Mehter Ali Hoca (? — 1700?)
Mehter Ali Hoca (? — 1700?)
Mehter Meçhûl
Mehter “Sancak Peşrevi” Meçhûl
Mehter “Sancak Peşrevi” No: 2 Meçhûl
Mini Seyirler (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Peşrev Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Peşrev No: 2 Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Peşrev Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b.) (870 – Aralık 950)
Peşrev Kalfa Oğlu
Peşrev “Büyük Devir” Meçhûl
Peşrev “Eğlence” Meçhûl
Peşrev Gül-i Ra’nâ” Meçhûl
Peşrev “Karaca” Meçhûl
Peşrev “Küçük Sakîl” Meçhûl
Peşrev “Kühne dolap” Meçhûl
Peşrev “Küçük Murassa’ “ Meçhûl
Peşrev “Murassa’ “ Meçhûl
Peşrev “Ruhban” Meçhûl
Peşrev Muzaffer (Sâatçi Mustafa Efendi) (? — 1710?)
Peşrev No: 2 Muzaffer (Sâatçi Mustafa Efendi) (? — 1710?)
Peşrev Şerif Çelebi (? — 1680?)
Peşrev Nûri Halil Poyraz (1885 — 08.02.1956)
Peşrev “Şehsüvar” Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Peşrev No: 2 Solak-zâde (Mıskaalî Mehmed Hemdemî Çelebî) (? — 1658)
Peşrev Solak-zâde (Mıskaalî Mehmed Hemdemî Çelebî) (? — 1658)
Peşrev Sultan Veled (16.04.1226 — 15.11.1312)
Peşrev (Dil-firîb) Tosun Ağa (? — 1700?)
Saz Semâî Ahmet Hatipoğlu (25. 09. 1933 – )
Saz Semâî Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Saz Semâî Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ)
(870 – Aralık 950)
Saz Semâî Nûri Halil Poyraz (1885 — 08.02.1956)
Saz Semâî (Dil-firîb) Tosun Ağa (? — 1700?)
Açıl bahtım şen ol gönlüm Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık) (? — 1745?)
Bayram niyazı (Sen ey cihanı muvahhid) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Bir aşıkın olsa yari terk edemez ahü zarı Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık) (? — 1745?)
Bir şeh ki tac daran olmakda haki rahı Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 – 24.11.1897)
Bir yüzü meh eyledi bak şemine pervane Bekir Sıtkı Sezgin (01.07.1936 – 10.09.1996)
Boşan da dağlar boşan ??
Buti darem ki girdi gül zi sümbül sayeban Abdülkadir Merâğî (Hoca, Hâfız, İbnü Gaybî) (1360? — Mart 1435)
Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Etmezem ikrar aşkı saklarım canım gibi Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 – 24.11.1897)
Ey bülbüli şuride gülistanıma girme Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 – 24.11.1897)
İki dilber söyleşirler gel gidelim daylere Anonim
Ney gibi inlersin ey dil mübtelalık var gibi Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 – 24.11.1897)
O yar bana gör ne eyler Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık) (? — 1745?)
Ol kim misali hale mehi mihribanı var Yahyâ Nazîm Çelebi (1650? — Şubat 1727)
Ruhlerin seyredelim berki güliter yerine Kadri Çelebi (Ama, Fedâî) (? — 1650?)
Sabah yeli hep yellerin şahısın ??
Saba ki destura ol zülfe mişkinab kokar Hasan Ağa (Enfî, Burnaz, Tanburi, Ser-Hânende, “Hulûs”) (1670? — 1729)