ARAZBÂR-BÛSELİK

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Peşrev Bülbüloğlu
Peşrev Gavsi Baykara (Neyzen, Kudümzen, Dede) (24.03.1902 — 15.11.1967)
Peşrev Meçhûl
Peşrev “Kız Peşrevi, Oyuncu Kız” Meçhûl
Peşrev Osman Dede (Kutb-î Nâyî, Şeyh, ) (1642, 1647? — 1729?)
Peşrev Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Peşrev Selâhaddin Pınar (Tanbûrî, Ûdî) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Peşrev Seyyid Mehmed Nuh (? — 1714)
Peşrev Zeki Mehmed Ağa (Tanbûrî, Tanbûrî Nûmân Ağa-zâde Musâhib-i Şehryârî)
(1776 — Xl.1846)
Saz Semâî Akın Özkan (Tanburi) (1934 — 03.01.2007)
Saz Semâî Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Saz Semâî Bülbüloğlu
Saz Semâî Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Saz Semâî Gavsi Baykara (Neyzen, Kudümzen, Dede) (24.03.1902 — 15.11.1967)
Saz Semâî Hüseyin Sâdeddin Arel (18.12.1880 — 06.05.1955)
Saz Semâî İsmet Ağa (Mıskaalî) (? — 1850?)
Saz Semâî Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Saz Semâî Raûf Yektâ Bey (Neyzen, Mehmed) (27.03.1871 — 08.01.1935)
Saz Semâî Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Al gönlümü ayinei manadır bu Sâdullah Ağa (Hacı, Musâhib-i Şehryârî)) (1730? — 1801?)
Aşıkı bi çarenim İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Bir dağ yeli saçlar, duru bir gökyüzü gözler Akın Özkan (Tanburi) (1934 — 03.01.2007)
Birlikte bu akşam yine mey nuş edelim gel İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Düştüm düşeli aşk oduna Sâdullah Ağa (Hacı, Musâhib-i Şehryârî)) (1730? — 1801?)
Ey merdümü çeşmi cihan İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 – 1869)
Ey şehi nevres nihali gonca fem Tâhir Ağa (Kemençeci, Enderuni) (? — 1828)
Mest eden gönlü (Bestekarın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Mest eden gönlü şu dünya meyü sahbası_v2 Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Nice bir ey şuhi cihan aşk ile nalan olayım Sâdullah Ağa (Hacı, Musâhib-i Şehryârî)) (1730? — 1801?)
Şebistanı hakikatde hilali mahı enversin İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)