ARAZBÂR

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev Behrâm Ağa (Nefîrî) (? — 1560?)
Peşrev Corci (Kemani, Âmâ) (? — 1805?)
Peşrev Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Peşrev “Mâh-i Dünyâ” Meçhûl
Peşrev Mehmed Çelebî (Eyyûbî) (? — 1650?)
Peşrev Osman Dede (Nâyi, Şeyh, ) (1652? — 1730)
Peşrev Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Peşrev Sâdık Ağa (Musâhib-i Şehryârî, Kemani, Tanburi, Hâfız, Mehmed) (1757? — 1815)
Peşrev Selim III. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Saz Semâî Corci (Kemani, Âmâ) (? — 1805?)
Saz Semâî Emin Ağa (Tanbûrî, Ser-Müezzin, Denizoğlu) (1750? — 1814)
Saz Semâî İsmail Ağa (Kara) (1674? — 1724)
Saz Semâî Mehmed Çelebî (Eyyûbî) (? — 1650?)
Saz Semâî Selim III. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Saz eseri (Dalgaların oyunu- Kanun için) “Dalgaların Oyunu” (Kanun için) Yalçın Tura
Baktığım her yerde varsın Osman Nuri Özpekel
Bu sararmış çehremi gör Danyal Mantı
Ezelidir bu aşk bende Tanburi Mustafa Çavuş
Gönül tabaver oldu şimdi Sâdullah Efendi (1760? – 1854)
Her ne dem huban ile Sâdullah Ağa (Hacı, Musâhib-i Şehryârî)) (? — 1801?)