BAYÂTÎ-ARABÂN-BÛSELİK

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev Fahri Efendi (? — 1905?)
Saz Semâî Fahri Efendi (? — 1905?)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Beyaz göğsünü bana karşı açma beni öldürürsün Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Rumeliden göçmen gelir durmadan “Göçmenler ve Akıncılar” Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Sustu bülbül sanki solmuş bir demet gül Erdinç Çelikkol