BAYÂTÎ

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Longa H. Hüsnü Üstün
Medhal Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Mini Seyirler (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Peşrev Ali Dede (Neyzen, Arapzade)
Peşrev Artaki Candan (Kanuni) (1885 — 30.01.1948)
Peşrev Behrâm Ağa (Nefîrî) (? — 1560?)
Peşrev (No: 2) (Mehter) Behrâm Ağa (Nefîrî) (? — 1560?)
Peşrev (No: 3) (Mehter) Behrâm Ağa (Nefîrî) (? — 1560?)
Peşrev “Kasr-ı Can Kurtaran” Behrâm Ağa (Nefîrî) (? — 1560?)
Peşrev Emin Dede (“Yazıcı”, Neyzen, Hâfız, Hattat, Hacı, Mehmed
(14.03.1883 – 03.02.1945)
Peşrev “Arab Peşrevi” Haydar Tatlıyay (Kemânî) (1890 – 01.11.1963)
Peşrev “Saat Peşrevi” Hızır Ağa (Kemânî, Tanbûrî) (18. Yüzyıl)
Peşrev İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745Meçhûl — 1814)
Peşrev “Aşıklar” Meçhûl
Peşrev Osman Dede (Kutb-î Nâyî, Şeyh) (1642, 1647? — 1729?)
Peşrev “Niyâz” Süleyman Erguner (Neyzen, Dede) (02.08.1902 — 01.12.1953)
Peşrev Seyfeddin Efendi (Şehzâde Mehmed, “Osmanoğlu”) (22.09.1874 — 19.10.1927)
Peşrev Şerif Çelebi (Meçhûl — 1680Meçhûl)
Saz Eseri (Bir hane bir teslim) (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Saz Eseri “Diyarbakır Geceleri” Haydar Tatlıyay (Kemânî) (1890 – 01.11.1963)
Saz Semâî Ahmet Hatipoğlu (25.09.1933 — 23.08.2015)
Saz Semâî Ahmet Uzel (1930 — 05.10.1998)
Saz Semâî “Cankurtaran” Akif Dede (Rebâî)
Saz Semâî Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Saz Semâî Aydın Oran (Kemânî) (1937 — )
Saz Semâî Behrâm Ağa (Nefîrî) (? — 1560?)
Saz Semâî Burhâneddin Efendi (Şehzâde Mehmed) (19.12.1885 — 15.06.1949)
Saz Semâî Gevherî Sultan (Fatma, “Osmanoğlu”) (02.12.1904 — 10.12.1980)
Saz Semâî “Aşık” Göksel Baktagir (Kanûî)
Saz Semâî Hamdi Tokay
Saz Semâî Hasan Fehmi Mutel (Kemençeci) (1885 — 22.05.1964)
Saz Semâî Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Saz Semâî Haydar Tatlıyay (Kemânî) (1890 – 01.11.1963)
Saz Semâî Hüsnü Özkartal
Saz Semâî İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745Meçhûl — 1814)
Saz Semâî Kudsi Erguner (Neyzen)
Saz Semâî “Arap Saz Semâî” Meçhûl
Saz Semâî Necmeddin Hakkı İzmirli (Dr.) (Meçhûl — 190X)
Saz Semâî Osman Dede (Kutb-î Nâyî, Şeyh, ) (1642, 1647Meçhûl — 1729Meçhûl)
Saz Semâî Ömer Efendi (Kanuni) (Meçhûl — 1900Meçhûl)
Saz Semâî Subhi Ezgi (Neyzen, Tanbûrî, Albay, Dr. Mehmet Zühdü (1869 — 12.04.1962)
Saz Semâî Şerif İçli (20.12.1899 — 06.02.1956)
Saz Semâî Turhan Yalçın
Makam tarifi (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Acı sözler dilimizde Metin Everes
Açılan bir gülsün Ertuğrul Yalçınkaya
Ağlatma beni incitme aman İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Aklımdan geçenleri bir bilebilsen Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Aman ey yarı cefa pişeni zar etme beni Rızâ Bey (Neyzen, Vefâlı) (? — 1925?)
Aram edemez yare nigah Abdülaziz Efendi (Hekimbaşı) (1736 — 1783)
Artık yetişir çektiğim insafsız elinden Salâhaddin Pınar (Tanbûrî, Ûdî) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Artık yetişir hüzün revayı Hak mı bilmem (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Artırır her rüzü şeb feryadımı Edhem Efendi (Kanûnî) ( ? — 1920 ? )
Arzı didar eyledikçe Hamparsum Limoncuyan (Kemânî, Baba, Hampartsoum Limondjian)
(1768 — 19.06.1839)
Aşk bir yalan değil de ne Ali Şenozan (07.06.1939 — )
Aşkın bana mazideki son hatıra olsun İsmail Demirkıran (Ûdî) (1940 — 08.04.2000)
Aşkın fecri yüceldi müjdeler olsun gönül Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Ayrılmaya kararlıysan Metin Everest
Ben aşkı hiç bilmiyordum Metin Everes
Ben de oldum bir dilbere Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Bendei yarın oldu aşıkı nalan sana Ahmet Uzel (1930 — 05.10.1998)
Beni öldür fakat aldatma Emin Ongan (Kemânî) (14.09.1906 – 02.02.1985)
Beni vurdu güzeller merhem etsin bilenler İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Benimsin sevdiğim sen Ahmet Uzel (1930 — 05.10.1998)
Benzemez kimse sana tavrına hayran olayım Fehmi Tokay (Yk. Müh. Mehmed) (1889 — 23.06.1959)
Bilmezsin düşünüdüğüm ağladıklarım nedir Râkım Elkutlu (İzmirli, Neyzen, Hoca, Mehmed) (1872 — 04.12.1948)
Bin ah dökülür Cemil Muslu
Bin gözyaşının incileşip aktığı andı Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Bir böyle güzel aşıka bilmem neler eyler Fehmi Tokay (Yk. Müh. Mehmed) (1889 — 23.06.1959)
Bir gündü Leyla’nın yüzüne daldı Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Bir hüzün yoludur hayat ipince (Leyla) İsmail Ötenkaya
Bir katre içen çeşmei pürhuni fenadan Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Bir sevgi demetiyle gel bana Yaşar Bedük
Bir şifa sunmada zehrin kanayan Rüştü Şardağ (1915 — 1994)
Birlikte geçen günleri mümkün mü unutmak Emin Ongan (Kemânî) (14.09.1906 – 02.02.1985)
Bizim sahraların başı pare pare duman şimdi Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Bu hasret biterse günün birinde Pınar Köksal
Bunca özlem yeter sana gönlümde Hanefi Özbek (Dr.)
Bülbül güle meftun şarkılar söyler Erdinç Çelikkol
Bülbül gülün aşkıyla perişandı seherde Fehmi Tokay (Yk. Müh. Mehmed) (1889 — 23.06.1959)
Bülbül ki aşiyanı fenayı koyup gider (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Bülbüli şeydaya döndüm Şerif İçli (20.12.1899 — 06.02.1956)
Candan cana yol var biliriz yol sanadır Ersin Ali Atlı
Çeker kahrın oncasını Suphi İdrisoğlu
Çıkalım saydü şikare Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık) (? — 1745?)
Çıkmaz deruni dilden efendim muhabbetin Tab’î Mustafa Efendi (Kassâm-Ahdeb-zâde, Ser-Müezzin-i Şehryârî, Hattat) (1705? — 1770?)
Çılgın gibi sevmiştim H. Hüsnü Üstün
Daim seni ben arardım gizli gizli efendim Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Dayanacak dermanım tükendi bitti Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Delisin deli gönlüm bin bir bereli gönlüm Salâhaddin Pınar (Tanbûrî, Ûdî) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Derdi aşkın tek devası şişei peymanedir Ahmet Uzel (1930 — 05.10.1998)
Dile gelse ıstırabım Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Düşmüşse firak sineye Süleyman Erguner (Neyzen, Torun)
Efendim gisuyi siyehkarında Erol Başara
Emeli meyli vefa sende de var bende de var Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Eşi bulunmaz bir güldün Azize Gürses
Gamınla dilfigar olsun tek ol mehveş şikar olsun Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Gece gündüz hep sensin benim kaygım kederim Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Geç bu sevdadan heman sen Nihat Adlim
Geçti sevdalarla ömrüm Nûri Halil Poyraz (1885 — 08.02.1956)
Gel harabı hasretim Necmi Pişkin
gezdim yine dün gece Şükrü Tunar (Klarnet) (1907 — 15.07.1962)
Giderken ağlama sakın peşimden Mahmut Oğul
Gök toprağa eğilir (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Gökyüzünü sarıp gezen bulutlar İlgün Soysev
Gönlüm geri dön yok ki mecalim gidemezsin Kasım İnaltekin (1925 — 18.02.2005)
Gönlüm gülü gülşende görüp sevmeye kandı Nadir Hilkat Çulha
Gönlüm o yeşil gözleri yad etti Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Gönlüm yanıyor çöl gibi sahra budur işte (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Gönlümde yanan aşk ile Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Gönül bu derde salan Rüştü Eriç (Ûdî) (1914 — 26.11.2007)
Gönüllere tesellidir Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Gül hazin sümbül perişan Rahmi Bey (Mehmed) (27.12.1865 — 29.04.1924)
Gül yüzlülerin şevkine gel nuş edelim mey Tab’î Mustafa Efendi (Kassâm-Ahdeb-zâde, Ser-Müezzin-i Şehryârî, Hattat) (1705? — 1770?)
Güller kadar taze Amir Ateş (01.01.1942 — )
Gün olur ki seni her an yaşıyormuş gibiyim Rüştü Eriç (Ûdî) (1914 — 26.11.2007)
Günlerce uzak kalmış iken gözlerinizden Rüştü Eriç (Ûdî) (1914 — 26.11.2007)
Haddeden geçmiş nezaket Mehmet Ali Çelikbaş
Hasret çöktü sevdamızın üstüne İsmail Ötenkaya
Her sinede bir gam gelen ağlar giden ağlar Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
İncit beni bir gün a canım mamur olayım Rüştü Şardağ (1915 — 1994)
Kalbim yine üzgün seni andım da derinden Salâhaddin Pınar (Tanbûrî, Ûdî) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Kaldı mı derdinden çektirmediğin Metin Everes
Karşıdan yar güle güle yarim geldi İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Mevsimlerden ilkbaharken (Seni sordum) Mehmet Bitmez
Mutluluk baki değil insana hiç bir zaman Orhan Kızılsavaş
Mücessem ruhsun timsali ansın Hüseyin Sâdeddin Arel (Müzikolog) (18.12.1880 — 06.05.1955)
Narı firkat şulepaş oldukça sinem dağlıyor Mahmud Celâleddin Paşa (Çorlulu-zâde, Vezir) (1839 — 118.01.1899)
Ne arzu var ne takat visali dillerde kaldı Râkım Elkutlu (İzmirli, Neyzen, Hoca, Mehmed) (1872 — 04.12.1948)
Ne bahar kaldı ne gül ne de bülbül sesi var Râkım Elkutlu (İzmirli, Neyzen, Hoca, Mehmed) (1872 — 04.12.1948)
Ne semtten canım bu geliş Rızâ Efendi (Kemânî, Üsküdarlı) (1780 — 1852)
Nerdesin gözden uzaksın Rüştü Eriç (Ûdî) (1914 — 26.11.2007)
Nice bir aşkınla feryad edeyim İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Nice bir hoş göreyim Mümin Salman
Nice enginlere daldım Cavit Ersoy
Niye solgun niye bir tab Akın Özkan (Tanbûrî) (1934 — 03.01.2007)
Ol gülün gülzarı hüsnü badı mihnet bulmasın Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
Olmasın aşık zelil alemde bin bir yareden Ahmet Uzel (1930 — 05.10.1998)
Rengi solmuş atılmış Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemânî) (01.04.1958 — )
Ruhuma sunduğun mukaddes günah Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Sanma başka bir sevgiyle şu kalbimi Halil Karaduman (Kanûnî)
Sanma şahın herkesi sen Erdinç Çelikkol
Sebep ne bakmıyor yarim yüzüme Markar (Hânende, Çilingir) (? —1880?)
Sen vefasız bir peri sen zalimin birisin Kadri Şarman
Seni de üzdü mü bilmem ayrılık Bilge Özgen
Seni görmek emeliyle güzelim dağ aşarım Zeki Duygulu (1907 — 1974)
Seni ne çok sevdiğimi söylesem de Erol Sayan (Tanbûrî) (17.01.1936 — )
Senin şu yaptığını aklım fikrim almıyor İbrahim H. Taşkent
Seninle elele bir yaz akşamı M. Nazmi Özalp
Sevda savaşlarım bitiyor derken Zekai Tunca
Sevdalar demiydi Ümit Aşık
Sevinciyle kederiyle Erdinç Çelikkol
Sinede her gamzei şimşirden bir yare var Mehmed Efendi (Küçük İmam) (? — 1674)
Sonbaharın bizi daldırdığı rüya geçici Mehmet Çınarlı
Söyle ey yarı cefa Ahmet Uzel (1930 — 05.10.1998)
Söyle güzel ruhi musavver misin Abdülaziz Efendi (Hekimbaşı) (1736 — 1783)
Söyle güzel ruhi musavver misin_v2 Abdülaziz Efendi (Hekimbaşı) (1736 — 1783)
Söylen ol afete dünyayı harab eylemesin Nûri Bey (Bolâhenk, Neyzen, Hânende, Eyyûbî, Mehmed) (1834 — 1910)
Sundu bir yudum sevgi yüreğimi eritti Rüştü Eriç (Ûdî) (1914 — 26.11.2007)
Şimdi benim rahatım aldı felek Mehmed Bey (Eyyûbî, Şâhinbey-zâde) (1804 — 1850)
Şu dağın ıssız yolunu otlar bürümüş Ahmet Uzel (1930 — 05.10.1998)
Ümit yolu serap mı ahdimize cevap mı Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Vaslı dilber geliyor hatırıma Markar (Hânende, Çilingir) (? —1880?)
Viran olmuş o bağın lale zarı İsmail Demirkıran (Ûdî) (1940 — 08.04.2000)
Yıllarca neden geçmedi asude baharım Rüştü Eriç (Ûdî) (1914 — 26.11.2007)
Yıllarca özlem gönlümde elem Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Yüklüyüm dertlerden yana Yusuf Nalkesen (25.12.1923 — 01.01.2003)
Yüzüme yavru yavru bakınca ağlarım Necip Mirkelamoğlu
Zaman içinde ömür bir gün gibi çok kısa Semahat Özdenses (27.07.1913 — 03.07.2008)