BAYÂTÎ-ARABÂN

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Medhâl Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Oyun Havası İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Peşrev Akın Özkan (Tanburi) (1934 — 03.01.2007)
Peşrev Aleksan Ağa (Kemânî) (1850? — 1910?)
Peşrev Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Peşrev v2 Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Peşrev v3 Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Peşrev Edhem Efendi (Kanuni) ( ? — 1920 ? )
Peşrev Ferit Sıdal (Tanbûrî) (01.03.1925 — 09.08.2001)
Peşrev “Gümüş Gerdan” Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Peşrev Hasan Ferit Alnar (Kanuni) (11.03.1906 — 30.07.1978)
Peşrev Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Peşrev Ulvi Erguner (Neyzen) (03.08.1924 — 17.11.1974)
Saz Semâî Akın Özkan (Tanburi) (1934 — 03.01.2007)
Saz Semâî Aydın oran
Saz Semâî Edhem Efendi (Kanuni) ( ? — 1920 ? )
Saz Semâî Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Saz Semâî Ferit Sıdal (Tanbûrî) (01.03.1925 — 09.08.2001)
Saz Semâî Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Hasan Ferit Alnar (Kanuni) (11.03.1906 — 30.07.1978)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Saz Semâî Muhiddin Erev (Tanburi) (1894 — 03.08.1975)
Saz Semâî Nikolaki (Kemençeci) (? — 1915?)
Saz Semâî Raûf Yektâ Bey (Neyzen, Mehmed) (27.03.1871 — 08.01.1935)
Saz Semâî Refik Fersan (Tanbûrî, Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Saz Semâî Ulvi Erguner (Neyzen) (03.08.1924 — 17.11.1974)
Zeybek İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Ağla bu uzun yollara baktıkça derinden Necmi Pişkin
Ağyar ile ey gonca sen iç badei gügun Hamparsum Limoncuyan (Kemani, Baba, Hampartsoum Limondjian)
(1768 — 19.06.1839)
Ah yaramaz yavru ceylan Subhi Ziya Özbekkan (25.02.1887 — 19.07.1966)
Anlamaz zevku safadan Rüştü Eriç
Arzı halim benim lütfu dilbere kalsın İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Aşıkım ben şüphesiz mahım sana Latîf Efendi (? — 1910)
Bağa girdim ay çıktı Sadi Hoşses (1910 — 1994)
Bak yalvarıyor nalesi ahımda rebabın Sadi Hoşses (1910 — 1994)
Bana noldu değişti şimdi halim Rahmi Bey (Mehmed) (27.12.1865 — 29.04.1924)
Bana seyranı cemalindir emel Rahmi Bey (Mehmed) (27.12.1865 — 29.04.1924)
Başladın ağyar ile ünsiyete Nûmân Ağa (Tanbûrî, Musahib-i Şehryâri, Hacı) (1750? — 1834)
Bekasız hüsnün güvenme anına Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Beni bigane mi sandın a canım Salih Efendi (Arap)
Benim derdim yüz bin oldu Nikolaki (Kemençeci) (? — 1915?)
Benim derdim yüz bin oldu_v2 Nikolaki (Kemençeci) (? — 1915?)
Bir dilberi hazır cevap Şâkir Ağa (Tanburi, Kemani, Hânende, Ser-Müezzin, Musâhib-i Şehryârî,
Hacı İzzet Şâkir Ef.) (1779 — 1840)
Bir güzeli aldm gönül bağına Sâmi Bey (Udi, Hattat) (1874 — 30.08.1939)
Bir hüsnü melek etti beni hüsnüne hayran Âlî Bey (Direktör, Mehmed) (1844 — 1899)
Bir peri masalı kulaklarına Nihat Adlim
Bir yarın göçtüğünü çöktüğünü bir dağın Akın Özkan (Tanburi) (1934 — 03.01.2007)
Bu gönül tahtını kırdınsa (Bestekârın Kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Bu son karanlığa (Bestekârın Kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Bülbüli dil ey güli rana Sâdullah Ağa (Hacı, Musâhib-i Şehryârî)) (1730? — 1801?)
Bülbüli dil ey güli rana_v2 Sâdullah Ağa (Hacı, Musâhib-i Şehryârî)) (1730? — 1801?)
Ceylan gözler umutların pınarı İsmail Demirkıran
Derdi aşkın kıldı cismim natüvan Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Dide pür nevm dil esiri ızdırap Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Dila nihali emel sanma rayegan açılır Hamparsum Limoncuyan (Kemani, Baba, Hampartsoum Limondjian)
(1768 — 19.06.1839)
Dili eyledi müşteri Usta Yani (Kemençeci) (? — 1890?)
Dildarına gamzenle ne taşlar atışın var Emin Ongan (Kemani) (14.09.1906 – 02.02.1985)
Diller nice bir çahı zenahdanına düşsün Sâdullah Ağa (Hacı, Musâhib-i Şehryârî)) (1730? — 1801?)
Düşme dağda gezen geyik ardına Nikolaki (Kemençeci) (? — 1915?)
Ey benim çeşmimin nuru Hâşim Bey (Müezzinbaşı, Hacı) (1815 – 1868)
Gece gündüz uyku girmez gözüme Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Gece gündüz ülfetini kurarım Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Geldi bir hale gönül gelmez hayale gönül Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Geldim huzuru hüsnüne (Bestekârın Kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Giderken kapımı çalma istemem Fethi Karamahmutoğlu
Gidiyorum gözyaşımı dökerim Nikoğos Ağa
Gonca idik gül olduk U. Kaymak
Gönlüm aldın gösterip ruyi vefa Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Gönlüm yanıyor çöl gibi sahra budur işte Erdinç Çelikkol
Gönlümü hicrana yaktı ah o mehveş Rahmi Bey (Mehmed) (27.12.1865 — 29.04.1924)
Gönlümün hayli zaman özge perişanlığı var Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Gördüğüm günden beri ey şivekar Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Gördüğün her dilbere aktın gönül Bedriye (Şerbetçigil) Hoşgör
Gözümde işvenümadır hayali bi bedeli Ahmed Râsim Bey (1864 — 22.09.1932)
Gözümde işvenümadır hayali bi bedeli_v2 Ahmed Râsim Bey (1864 — 22.09.1932)
Gül bir daha yine ruhum güllerle bezensin Subhi Ezgi (Neyzen, Tanbûrî, Albay, Dr. Mehmet Zühdü (1869 — 12.04.1962)
Gül yaprağının üstüne (Bestekârın Kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Güneş doğdu dağlara ay gömüldü bağlara Bedriye (Şerbetçigil) Hoşgör
Güneş doğdu dağlara ay gömüldü bağlara v2 Bedriye (Şerbetçigil) Hoşgör
Her dem edip meyli cefa İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Hicrana nasıl katlanacaktım Nurhan Hekimoğlu
Hüsn aleminde yokmuş (Bestekârın Kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Kalacak sanma bu çağın Zeki Ârif Ataergin (Avukat) (1896 — 04.01.1964)
Kalacak sanma bu çağın v2 Zeki Ârif Ataergin (Avukat) (1896 — 04.01.1964)
Kalbin yine niçin küstü dargınlığın nedir ey yar Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Lutfunu kesdin a zalim aşıkı biçareden Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Mecnun olup gönlümü abad etsem Mustafa Nafiz Irmak (1904 — 1975)
Mestinazım aşıka her dem tegafül gösterir Hamparsum Limoncuyan (Kemani, Baba, Hampartsoum Limondjian)
(1768 — 19.06.1839)
Ne hoş lezzet verir cane Zeki Altın
Nevcivanım lutfedip mesruru şad eyle beni Sâdullah Ağa (Hacı, Musâhib-i Şehryârî)) (1730? — 1801?)
Neyleyim nicedeyim olamam bir an Salih Efendi (Suyolcu Zade)
Nimeti vaslın için ey gonca leb Hâşim Bey (Müezzinbaşı, Hacı) (1815 – 1868)
Nimeti vaslın için ey gonca leb_v2 Hâşim Bey (Müezzinbaşı, Hacı) (1815 – 1868)
Onikidir imanım aman Manisa’nın dermeni ?
Ömrümün neşesiz geçti baharı Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Padişahım lutfedip mesruru şad eyle beni Sâdullah Ağa (Hacı, Musâhib-i Şehryârî)) (1730? — 1801?)
Raks eyleyicek naz ile ol afeti mısri Sâdullah Ağa (Hacı, Musâhib-i Şehryârî)) (1730? — 1801?)
Renci hatır vermesin feryadü efganlar sana Ekrem Bey (Udi, Mehmed) (1876 – 1932)
Rumeli’nin dağı taşı hazin hazin ağlıyor “Rumeli Hasreti” Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Sanma beyhude döner (Bestekârın Kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Sarışın ay gibi Zeki Ârif Ataergin (Avukat) (1896 — 04.01.1964)
Sen geldiğin an kalbimi harlar bürümüştü Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Sen herkese yakın dost sadece bana elsin Orhan Kızılsavaş
Sen tende canımmış gibi nabzımda vurursun Yılmaz Yüksel (Udi) (1937 — )
Senden geçemem sevgili Ömür Gençel
Seni bir şuhi cihan derler idi gerçek imiş Hamparsum Limoncuyan (Kemani, Baba, Hampartsoum Limondjian)
(1768 — 19.06.1839)
Sevinçliyim kaderim gülüverdi yeniden Adem Şahin
Sevip sen mahı ruhsarı Nûmân Ağa (Tanbûrî, Musahib-i Şehryâri, Hacı) (1750? — 1834)
Soldu gönlüm beklemekten geçti ömrüm Burhan Durucu
Sönmekte gurubun izi dem dem yüreğimde Akın Özkan (Tanburi) (1934 — 03.01.2007)
Sönmüş o güzel gözlerinin nuru nigahı Haluk Recai
Sustu bülbül sanki solmuş bir demet gül Erdinç Çelikkol
Şivesi nazı edası handesi pek bibedel Akın Özkan (Tanburi) (1934 — 03.01.2007)
Ta ezelden demek (Bestekârın Kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Ta yürekten kopuyormuş (Bestekârın Kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Tanışmak sevdanın en güzeliyle Erdinç Çelikkol
Tiri müjganın gönülde yaresi Hasan Fehmi Mutel (Kemençeci) (1885 — 22.05.1964)
Tükenir mi erciyesin doruğunda kar güzelim Müfit Kuraner
Yetiş ey kanlı felek (Bestekârın Kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)