BESTE-ISFAHÂN

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev Bedros Çömlekciyan (Çömlekçi-zâde, Hânende ve Kemani) (1785 — 1840)
Peşrev Dividdar
Peşrev v2 Dividdar
Peşrev İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa 1871 — Yemen 1903)
Peşrev İsmail Fenni Ertuğrul (1855 — 1946)
Peşrev Nûmân Ağa (Tanbûrî, Musahib-i Şehryâri, Hacı) (1750? — 1834)
Peşrev Raif Bey (Udi) ( ? — 1915? )
Peşrev Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Peşrev Yahyâ Çelebî (Diyâr-ı Bekrli, Hânende) (? — 1660?)
Saz Semâî Bedros Çömlekciyan (Çömlekçi-zâde, Hânende ve Kemani) (1785 — 1840)
Saz Semâî Dividdar
Saz Semâî İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa 1871 — Yemen 1903)
Saz Semâî İsmail Fenni Ertuğrul (1855 — 1946)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî Nûmân Ağa (Tanbûrî, Musahib-i Şehryâri, Hacı) (1750? — 1834)
Saz Semâî Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Saz Semâî Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Saz Semâî Yahyâ Çelebî (Diyâr-ı Bekrli, Hânende) (? — 1660?)
Bir bülbüli bağım ki ne zir ü ne neyim var İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Bir elif çekti yine sineme canan bu gece Ebû-Bekir Ağa (Eyyûbî, Hacı, Seyyid, Çavuş) (1685? — 1759)
Dil ki Şemi ruhu canane ola pervane Hasan Ağa (Enfî, Burnaz, Tanburi, Ser-Hânende, “Hulûs”) (1670? — 1729)
Gözüm nuru cihanda sen gibi bir nev civan Sâdeddin Heper (10.05.1899 — 11.05.1980)
Gülistanı ruhun seyretmeğe uşşak İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Halim olsun aşıka ibret nüma İsmet Ağa (Tanburi) (? — 1870)
O nühüfte gamzelerden bunu kim rica ederdi Ebû-Bekir Ağa (Eyyûbî, Hacı, Seyyid, Çavuş) (1685? — 1759)