BESTENİGÂR

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev Abdurrahman Bâhir Efendi (Arab-zâde) (? — 26.07.1746)
Peşrev Buhurcu
Peşrev İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Peşrev Meral İncilli
Peşrev Nûmân Ağa (Tanbûrî, Musahib-i Şehryâri, Hacı) (1750? — 1834)
Peşrev Sâlih Dede (Neyzenbaşı, Kaymakam) (1818? — 1888)
Peşrev Tatyos Efendi (Kemani, Kanuni, Tateos Enkserciyan) (1858 — 16.03.1913)
Saz Semâî Abdurrahman Bâhir Efendi (Arab-zâde) (? — 26.07.1746)
Saz Semâî Ali Rızâ Şengel (Eyyûbî) (1880 — 28.09.1953)
Saz Semâî Aydın Oran (Kemânî) (1937 — )
Saz Semâî Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Saz Semâî (Bestekarın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Saz Semâî Gavsi Baykara (Neyzen, Kudümzen, Dede) (24.03.1902 — 15.11.1967)
Saz Semâî Hakan Alvan (Neyzen)
Saz Semâî Hâlid Bey (Müezzinbaşı, Kanûnî, Hüseyin Hâlid Efendi) (1853 — 1920)
Saz Semâî Hanefi Özbek (Dr.)
Saz Semâî Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemânî) (01.04.1958 — )
Saz Semâî İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa 1871 — Yemen 1903)
Saz Semâî İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Saz Semâî (Nevruziye) Muhiddin Erev (Tanburi) (1894 — 03.08.1975)
Saz Semâî “Gecenin Işığı” Münir Ergi (Neyzen)
Saz Semâî Münir Mazhar Kamsoy (29.12.1891 – 1973)
Saz Semâî Niyazi Sayın (Neyzen) ( 1927 — )
Saz Semâî Nûmân Ağa (Tanbûrî, Musahib-i Şehryâri, Hacı) (1750? — 1834)
Saz Semâî Refik Fersan (Tanbûrî, Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Saz Semâî Ünal Narçın
Taksim (Bestekarın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Taksim Tevfik Kolaylı (Neyzen) (24.03.1879 — 28.01.1953)
Ağlıyor kalbim neden hiç cevabın bilmeden Ahmet Uzel (1930 — 05.10.1998)
Ah edip aşkınla cana firkatim var ağlarım Hamparsum Limoncuyan (Kemânî, Baba, Hampartsoum Limondjian)
(1768 — 19.06.1839)
Ah ey aşk ateşi Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Ah vefasız ağlatan söz sendedir Mediha Şen Sancakoğlu
Aldattı yari kam aldı ağyar Ertuğrul (İsmail, Fennî) (Mayıs 1856 — 29.01.1946)
Aldın felek sen mihri cemali ?
Aldın gözümün nurunu Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Anlat deme ahvalimi Akın Özkan (Tanbûrî) (1934 — 03.01.2007)
Arzı vuslat eyleyip geldikçe bezmi dilbere Hamparsum Limoncuyan (Kemânî, Baba, Hampartsoum Limondjian)
(1768 — 19.06.1839)
Bağı dehrin hem hazanın hem baharın Subhi Ziya Özbekkan (25.02.1887 — 19.07.1966)
Bağlamışken sevdiğime bahtımı Ahmet Uzel (1930 — 05.10.1998)
Ben ömrümü yıllarca hayalinle avuttum Rüştü Eriç (Ûdî) (1914 — 26.11.2007)
Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Beni varsın sonu gelmez düşe atsın geceler Hasan Soysal
Bi mürüvvet böyle bilmezdim seni Şâkir Bey (Neyzen) (? — 1920?)
Bi mürüvvet böyle bilmezdim seni_v2 Şâkir Bey (Neyzen) (? — 1920?)
Bir cefacu nazlı yare İsmet Ağa (Tanbûrî) (? — 1870?)
Bir damla elem kalmadı sinemde sesimde Metin Everes
Bir görüşte beğendim İsmet Ağa (Tanbûrî) (? — 1870?)
Bir kaç saatin hatırası Yaşar Bedük
Bir lale yüzün (Bestekarın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Bir lale yüzün mihneti kalmış eserimde Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Bir nigahın kalbimi etti esiri zülfün ah Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 27.04.1981)
Bir söz dedi canan ki keramet var içinde Timuçin Çevikoğlu (Müzikolog Dr. Kültür Bakanlığı Sanatçısı) (02.08.1965)
Bir ümit doğdu bütün kalplere Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Biz ol aşıklarız Emin Akan
Bu dil sana meftun olalı ey şehi huban İbrahim Efendi (Âsârîye Hatîbi) (? — 1880?)
Bu nevayı dil hıraş ahı dilü canım mıdır Osman Dede Efendi (Musullu, Hânende, Âmâ, Şeyh, Hâfız) (1840 — 1918)
Cana sana aşık nice bir münhasır olsun Ahmed Bey (Kanûnî, Hânende, Kürk Yakalı) (? — 1918?)
Canan diyemem ben sana sinede cansın Ahmed Bey (Kanûnî, Hânende, Kürk Yakalı) (? — 1918?)
Canım beni lütfunle rindan edersin Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Cihan kam almada devrinde daim Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Cuş idüp göz yaşı ister çağlamak Hüsni Efendi (Enderuni, Hâfız, Hüseyin) (1858 — 01.06.1919)
Çiçekten Nağmaden bir deste bağlar Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Çok gördü felek şimdi beni bezmi civanda Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Çok gördü felek şimdi beni_v2 Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Çok sürmedi geçti tarabı şevki baharım Hüsni Efendi (Enderuni, Hâfız, Hüseyin) (1858 — 01.06.1919)
Dağıtır badı saba serde neva perdesini Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Daha ala seni sevmek mi olur Ahmet Uzel (1930 — 05.10.1998)
Darılıp da ne idi dünkü gazeb Aziz Mahmud Bey (Tanbûrî, (1870 — 1929)
Derviş Recayi padişahı ne küned Abdülkadir Merâğî (Hoca, Hâfız, İbnü Gaybî) (1360? — Mart 1435)
Dün gece bir ah ile çerhi siyehfam eyledin Hamparsum Limoncuyan (Kemânî, Baba, Hampartsoum Limondjian)
(1768 — 19.06.1839)
Düştüm yine ben ateşi girdabe hüzünle Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Erişti mevsimi gül seyri gülistan edelim İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Ey gönül bir derde düştün derdinin dermanı yok Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Ey servi nazı reftarı bala Mustafa İzzet Efendi (Kazasker, Neyzen, Hacı) (1801 — 15.11.1876)
Eyler tahammül azare gönlüm Mahmud Celâleddin Paşa (Çorlulu-zâde, Vezir) (1839 — 118.01.1899)
Gamzen ki ola sakiyi çeşmi siyehi mest Itrî (Buhûrî-zâde Mustafa Efendi) (1640? — Ocak 1712)
Gayrıdan bulmaz teselli Mustafa İzzet Efendi (Kazasker, Neyzen, Hacı) (1801 — 15.11.1876)
Geri vermez bana yıllar Akın Özkan (Tanbûrî) (1934 — 03.01.2007)
Gönlümü mahzun eden Ahmet Uzel (1930 — 05.10.1998)
Gönül çeşmi nigarın müptelası Abdülkadir Töre (Kemânî, Kâşgarlı (1873 — 27.08.1946)
Gönülden özlerim o gülzarı ben Ahmet Uzel (1930 — 05.10.1998)
Görmedim gözlerinde yıllar yılı bir vafa İsmail Demirkıran
Görmez oldum hayli demdir yarımı Ahmet Uzel (1930 — 05.10.1998)
Göz yaşlarımı uğruna ta katre be katre İsmail Bahâ Sürelsan (19.11.1912 — 12.04.1998)
Hayalin var şu gönlümde ey peri Ahmet Uzel (1930 — 05.10.1998)
Her dem sözüm efsuz ile eyvah olacaktır Hasan Bey (Ûdî Hasan Sabri) (1865 — 1920)
İstedin de gönlümü verdim sana Cemil Efendi (Şekerci, Ûdî, Hâfız, Nureddin) (1867 — 16.11.1928)
Kaçma mecburundan ey ahuyi vahşi Hâşim Bey (Müezzinbaşı, Hacı) (1815 – 1868)
Kimsenin yok ömrü daim kalmaya Ahmet Uzel (1930 — 05.10.1998)
Madem hayır diledik hükme rıza edelim Akın Özkan (Tanbûrî) (1934 — 03.01.2007)
Mecbur oldum ben bir güle Hâşim Bey (Müezzinbaşı, Hacı) (1815 – 1868)
Müşkül o güzelin vaslına ermek Ahmet Uzel (1930 — 05.10.1998)
Ne demlerdi sezayı bezmi ülfet Subhi Ziya Özbekkan (25.02.1887 — 19.07.1966)
Ne yanar kimse bana ateşi dilden özge Akın Özkan (Tanbûrî) (1934 — 03.01.2007)
O dudaklar gece mehtab ile söyleşmeyecek Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Özlemle yanan bağrıma göz yaşları damlat Ömür Gençel
Perişan halin oldum sormadın hali perişanım Emin Ongan (Kemânî) (14.09.1906 – 02.02.1985)
Ruhumda bahar açmaz oldu gönül Ahmet Uzel (1930 — 05.10.1998)
Sana dehrin gelse bile Ahmet Uzel (1930 — 05.10.1998)
Sen münezzehsin mekandan Sabit Özenç
Sevdiğim kahrı Hüda’ya (Kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Sevginle bir yol göster Mümin Salman
Solgun yine ayrıldığın akşam gibi rengin Bekir Sıtkı Sezgin (01.07.1936 – 10.09.1996)
Söyle git ağlanacak halini dildare gönül Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Söyle neden ey saba o yar hala yatmamış Ahmet Uzel (1930 — 05.10.1998)
Sustu bütün alem sustu bülbüller Fethi Karamahmutoğlu (Ûdî) (07.10.1942 — 07.10.1999)
Sustukça sema sanki o son anı fısıldar Rüştü Eriç (Ûdî) (1914 — 26.11.2007)
Süddei pakine (Kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Şemi ümidim bu gece söndü İbrahim Efendi (Âsârîye Hatîbi) (? — 1880?)
Şu seven kalbimi anlamazsın sevdiğim Ahmet Uzel (1930 — 05.10.1998)
Teşrifin ile hanemi reşki irem eyle İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Tuttu cihanı şöhretim Nûmân Ağa (Tanbûrî, Musahib-i Şehryâri, Hacı) (1750? — 1834)
Yaktı cihanı ateşin İsmet Ağa (Tanbûrî) (? — 1870?)
Yaktın beni ey sevgili Mediha Şen Sancakoğlu
Yar ağlamadan didelerim kane boyandı Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Yarab sana mahsus değil midir bu yalnızlık Ahmet Uzel (1930 — 05.10.1998)
Yeter beklettiğin ömür bitiyor Suphi İdrisoğlu
Yoklukta şikayet kaderin cilvesidir Rüştü Eriç (Ûdî) (1914 — 26.11.2007)
Yorgun gönlümde ışık Erdinç Çelikkol