BÛSELİK

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Longa Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Medhâl Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Medhâl (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Mini Seyirler (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Peşrev Ahmed Bey
Peşrev Akın Özkan (Tanburi) (1934 — 03.01.2007)
Peşrev Alaeddin Yavaşça (Prof. Dr.)
Peşrev Fethi Karamahmutoğlu
Peşrev Hasan Ağa (Benli, Tanbûrî, Musâhib-i Şehryârî) (1607 — 1662)
Peşrev “Dil Şâd” Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemani) (01.04.1958 — )
Peşrev İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? — 1814)
Peşrev Mehmet Bildik (Neyzen) (Konya / İhsaniye, 15.04.1940 — )
Peşrev Nikolaki (Kemençeci) (? — 1915?)
Peşrev Nûri Bey (Bolâhenk, Neyzen, Hânende, Eyyûbî, Mehmed) (1834 — 1910)
Peşrev v2 Nûri Bey (Bolâhenk, Neyzen, Hânende, Eyyûbî, Mehmed) (1834 — 1910)
Saz Eseri “Şenlik” Ahmet Hatipoğlu (25.09.1933 — )
Saz Semâî Akın Özkan (Tanburi) (1934 — 03.01.2007)
Saz Semâî Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Saz Eseri (Nevâ’da) (Solo keman ve sazlar için) Ali Rıfat Çağatay (1867 — 03.03.1935)
Saz Semâî “Arayış” Aydın Oran (Kemânî) (1937 — )
Saz Semâî Aydın Oran (Kemânî) (1937 — )
Saz Semâî Aydın Oran (Kemânî) (1937 — )
Saz Semâî Behrâm Ağa (Nefîrî) (? — 1560?)
Saz Semâî Cevdet Çağla (Kemânî, Ahmet) (08.05.1900 – 22.02.1988)
Saz Semâî (Bestekârın kendi el yazması Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Saz Semâî Edip Yücelen
Saz Semâî Ersin Ali Atlı
Saz Semâî Ferit Sıdal (Tanbûrî) (01.03.1925 — 09.08.2001)
Saz Semâî Fethi Karamahmutoğlu
Saz Semâî Funda Süyür
Saz Semâî Gavsi Baykara (Neyzen, Kudümzen, Dede) (24.03.1902 — 15.11.1967)
Saz Semâî “Duygular” Göksel Baktagir (Kanûnî)
Saz Semâî Hasan Ferit Alnar (Kanuni) (11.03.1906 — 30.07.1978)
Saz Semâî Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Saz Semâî İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa 1871 — Yemen 1903)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Saz Semâî Mahmud I. (Gaazî Sultân Mahmûd Hân-ı Evvel) (02.08.1696 — 13.12.1754)
Saz Semâî Meçhûl
Saz Semâî Mutlu Torun (01.02.1942 — )
Saz Semâî Münir Mazhar Kamsoy (29.12.1891 — 1973)
Saz Semâî Reşat Aysu (Kemânî, Yüksek Ziraat Mühendisi) (1910 — 13.10.1999)
Saz Semâî Selahattin Sağlam
Saz Semâî Yücel Aşan
Saz Semâî Zeynep Barut
Sirto Meçhûl
Oyun Havası Hüseyin Sâdeddin Arel (Müzikolog) (18.12.1880 — 06.05.1955)
Zeybek Ahmet Yekta Madran
Zeybek “Yürük Efe” Raûf Yektâ Bey (Neyzen, Mehmed) (27.03.1871 — 08.01.1935)
Aczi idrak etmeyen benlik güder (Bestekârın kendi el yazması Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Aldın aklım ey mahi veş Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Alemde ne var ki aşktan özge (Bestekârın kendi el yazması Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Aman cana beni şadet Fehmi Tokay (Yk. Müh. Mehmed) (1889 — 23.06.1959)
Aman cana beni şadet v2 Fehmi Tokay (Yk. Müh. Mehmed) (1889 — 23.06.1959)
Aşkınla yanan kalbimi bilmez gibi durma Fehmi Tokay (Yk. Müh. Mehmed) (1889 — 23.06.1959)
Aşkındır eden sinei mecruhumu suzan Mehmed Bey (Eyyûbî, Şâhinbey-zâde) (1804 — 1850)
Aya ne idem ol şehi hubana hediyye İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 — 1869)
Ayrılıkta bu sır nedir sığmaz oldu kalbe aşkın Selâhaddin İçli (Ûdî) (İstanbul, 06.10.1923 — İstanbul, 14.10.2006)
Bahara indi melekler Selahattin İçli
Bana bir aşk masalından şarkılar söyle Erol Sayan (Tanburi) (17.01.1936 — )
Bana ol şuh gör neyledi İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 — 1869)i
Benden ayrı düştün artık Fehmi Tokay (Yk. Müh. Mehmed) (1889 — 23.06.1959)
Benden uzaklaşınca bak nasıl soldu yüzün Haluk Recai
Bir akşam son defa seni görmedin Mustafa Seyran
Bir misli var mı kıl beyan Şâkir Ağa (Tanburi, Kemani, Hânende, Ser-Müezzin, Musâhib-i Şehryârî,
Hacı İzzet Şâkir Ef.) (1779 — 1840)
Bir ormanda yaşayan (Aslanla tavşan) Mahmut Oğul
Bir pür cefa hoş dilberdir Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Bir pür cefa hoş dilberdir v2 Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Bir sitemin zehriyle içimden yaralandım Dürri Turan (1885 – 16.06.1961)
Boş kalbimi bir hatıranın gölgesi bekler Subhi Ziya Özbekkan (25.02.1887 — 19.07.1966)
Bunu inkar etmez bir ferd İsmet Ağa (Tanburi) (? — 1870)
Buseler vadeylemiştin sen aşıkı hayranına Ferit Sıdal (Tanbûrî) (01.03.1925 — 09.08.2001)
Cefası aşıka yarin vefa değil de nedir İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 — 1869)
Çok insan anlayamaz (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Dehr olmada bu sur ile mamuri meserret İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Dehr olmada bu sur ile mamuri meserret v2 İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Denizlerin ötesinden ne kaldı beklediğin İsmail Bahâ Sürelsan (19.11.1912 — 12.04.1998)
Dil bestenim mezhurunum Vecdi Seyhun (Viyolonselist) (1915 — 01.04.1984)
Dil sana şimdi bendedir İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? — 1814)
Dün gece bir bezmi meyde ah edip anmış Şerif İçli (20.12.1899 — 06.02.1956)
Dün gece sende ben derdimende Şâkir Ağa (Tanburi, Kemani, Hânende, Ser-Müezzin, Musâhib-i Şehryârî,
Hacı İzzet Şâkir Ef.) (1779 — 1840)
Eda ile revişlerin aklımı perişan itti İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Enis ü hem demim ahü mihendir Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Etti eser aşk canıma Erol Sayan (Tanburi) (17.01.1936 — )
Ey dilberi hüsnü afet Şâkir Ağa (Tanburi, Kemani, Hânende, Ser-Müezzin, Musâhib-i Şehryârî,
Hacı İzzet Şâkir Ef.) (1779 — 1840)
Ey nazenin i dil ruba Şâkir Ağa (Tanburi, Kemani, Hânende, Ser-Müezzin, Musâhib-i Şehryârî,
Hacı İzzet Şâkir Ef.) (1779 — 1840)
Felek beni kul eyledi İsmail Demirkıran (Udi) (1940 — 08.04.2000)
Geceleyin bir ses böler uykumu Şekip Ayhan Özışık (02.02.1932 — 17.05.1981)
Geçti bahar hazan erdi bu yerde Fehmi Tokay (Yk. Müh. Mehmed) (1889 — 23.06.1959)
Gönül geçti güzel senden Mehmet Efendi (Balıkçı, Hafız)
Gönül verme bivefaya İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? — 1814)
Gönül verme bivefaya v2 İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? — 1814)
Gözümde özleyiş gönlümde acı Selahaddin İnal (1924 — 1982)
Gül bir daha ruhum yine güllerle bezensin Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Gül yüzüne hasretim canımın cananısın sen Fehmi Tokay (Yk. Müh. Mehmed) (1889 — 23.06.1959)
Güle sor bülbüle sor halimi hicranımı dinle İsmail Bahâ Sürelsan (19.11.1912 — 12.04.1998)
Gülzara gel ey gülizar zevk edelim İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 — 1869)
Güneş gerdanlık boynunda (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Hangi sözlerle ninem (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Her an o siyah gözlerinin nuruna yansam Dürri Turan (1885 – 16.06.1961)
Her gördüğü periye gönül müptela olur Itrî (Buhûrî-zâde Mustafa Efendi) (1640? — Ocak 1712)
Hoş ola bu nev bahar ey gül sana Serkis Sucuyan (Kemani) (1885 — 12.12.1944)
Iztırabın sonu yok sanma bu alem de geçer (Hüseynî Aşîrân’da)
(Bestekârın kendi el yazması)
Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
İnanmaz vadi vaslı yare gönlüm Latîf Ağa (Suyolcu) (1815? — 1885?)
Karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin Zülfü Livaneli (20.06.1946 — )
Keremkani efendim gel gül yüze Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık) (? — 1745?)
Köy camii Meşruta Muvakkit yeri (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Laleler her yıl açar bak mestinaz hep uykuda Teoman Alpay (Udi) (1932 — 13.02.2005)
Mahitapta gördüm yari ders eyledim ahü zarı Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık) (? — 1745?)
Mehlika sultana aşık yedi genç (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Ne kadar arzı hulus ettiyse yare gönlüm Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Niyazı namei dil yare bizeban okunur Receb Çelebî (Çömlekçi-zâde, Âb-rîzî Derviş) (? — 1701)
Niyazı namei dil yare bizeban okunur v2 Receb Çelebî (Çömlekçi-zâde, Âb-rîzî Derviş) (? — 1701)
Ol meh beni hiç sormuyor Aziz Efendi (Medenî, Hâfız) (23.03.1842 — 27.11.1895)
Olduk yine bu şevk ile mesruru meserret İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Olsamdı ben sema olsandı sen heva Şekip Ayhan Özışık (02.02.1932 — 17.05.1981)
Onun kalbi atar bende benim aklım kalır sende Hüsnü Çarkman
Ömrümün güzel çağı içimdeki bin heves Emin Ongan (Kemani) (14.09.1906 – 02.02.1985)
Rehber gerek, yaran gerek (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Rüzgar kırdı dalımı ellerin günahı ne Selahattin Erköse
Saçlarıma ak düştü sana ad bulamadım Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Sana ben gönlümü verdim Tâhir Ağa (Kemençeci, Enderuni) (? — 1828)
Sana bend olmak ey servi sehi Mehmed Efendi (Hâfız, Balıkçı, Mevlevî) (—1875?)
Seher vakti esen yeller Rıdvan Tandoğan
Seni seven kim deseler (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Sevdası hayalgahıma bir ok gibi battı Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Sevgi kalpten kalbe gezer Mahmut Oğul
Sıyırıp kınından gümüş palanı Cevdet Çağla (Kemani, Ahmet) (08.05.1900 – 22.02.1988)
Sine hicranınla ateş dağıdır Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Sine hicranınla ateş daıdır v2 Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Susmasın gülşeni can (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Suzişi sinem değil kar etmeyen Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Sünbülistan etmiş etrafı fesi Şâkir Ağa (Tanburi, Kemani, Hânende, Ser-Müezzin, Musâhib-i Şehryârî,
Hacı İzzet Şâkir Ef.) (1779 — 1840)
Sünbülistan etmiş etrafı fesi v2 Şâkir Ağa (Tanburi, Kemani, Hânende, Ser-Müezzin, Musâhib-i Şehryârî,
Hacı İzzet Şâkir Ef.) (1779 — 1840)
Sürünen ardından damenin sanma Emin Ongan (Kemani) (14.09.1906 – 02.02.1985)
Şimdi hazan çağıdır Ersin Ali Atlı
Ürküyle koşar bende ayak (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Yağmur damlacıkları çalarken penceremi Mahmut Oğul
Yalandır doğuştan sarhoş olduğum Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 27.04.1981)
Yaş dök ki gönül eski safa eski bahar yok Akın Özkan (Tanburi) (1934 — 03.01.2007)
Yediklerim aynen sensin (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Zülfündedir benim bahtı siyahım İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Zülfündedir benim bahtı siyahım v2 İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)