BÛSELİK-AŞÎRÂN

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Oyun Havası Cavit Ersoy
Peşrev Ahmed Ağa (Çilingir-zâde) (? — 1862)
Peşrev Emin Dede Efendi (Neyzen) (? — 1745)
Peşrev İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? — 1814)
Peşrev Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Peşrev Osman Dede (Kutb-î Nâyî, Şeyh) (1642, 1647? — 1729?)
Saz Semâî İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? — 1814)
Saz Semâî Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Saz Semâî Osman Dede (Kutb-î Nâyî, Şeyh, ) (1642, 1647? — 1729?)
Izdırabın sonu yok sanma Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Lalin emdir hikmetin sorma dili şeyda bilir Zaharya (Zaccharias, Tanbûrî, Hanende, Küçük, Mîr Cemil) (? — 1740?)
Öyle bir alemdeyim ki gam nedir kasvet nedir Bekir Sıtkı Sezgin (01.07.1936 – 10.09.1996)