BÜZÜRK

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev Dil-Hayat Hanım (Kalfa, Tanbûrî, Hânende) (1710? — 1780)
Peşrev İsmet Ağa (Tanbûrî) (? — 1870?)
Peşrev Osman Dede (Kutb-î Nâyî, Şeyh, ) (1642, 1647? — 1729?)
Peşrev Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Saz Semâî Aydın Oran (Kemânî) (1937 — )
Sez Semâî İsmet Ağa (Mıskaalî) (? — 1850?)
Saz Semâî Osman Dede (Kutb-î Nâyî, Şeyh, ) (1642, 1647? — 1729?)
Saz Semâî Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Aşkınla havalandım bilaneliğim gel gör Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Beni cevrin harab etti Şâkir Ağa (Tanbûrî, Kemânî, Hânende, Ser-Müezzin, Musâhib-i Şehryârî,
Hacı İzzet Şâkir Ef.) (1779 — 1840)
Bir gece meclisi uşşaka nihan İsmet Ağa (Tanbûrî) (? — 1870?)
Ey servi kamet nazik edasın İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 — 1869)
Feryad ederim zülfi siyehkarın elinden İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Huban seninle leyl ü nehar istinas eder Sâdık Ağa (Musâhib-i Şehryârî, Kemânî, Tanbûrî, Hâfız, Mehmed)
(1757? — 1815)
Hüsnüne sertaser alem gerçi aşıktır beyim Sâdık Ağa (Musâhib-i Şehryârî, Kemânî, Tanbûrî, Hâfız, Mehmed)
(1757? — 1815)
Tövbeler ettim ise cürmü hata bir iki üç Sâdık Ağa (Musâhib-i Şehryârî, Kemânî, Tanbûrî, Hâfız, Mehmed)
(1757? — 1815)