ÇÂRGÂH

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Marş (Marş Komik) İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Mini Seyirler (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Oyun Havası Hüseyin Sâdeddin Arel (18.12.1880 — 06.05.1955)
Oyun Havası “Tüfek” Meçhûl
Oyun Havası Yüksel Kip
Peşrev (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Peşrev Osman Bey (Tanbûrî, Küçük) (1825? — 1900?)
Peşrev Osman Dede (Nâyi, Şeyh, ) (1652? — 1730)
Peşrev v2 Osman Dede (Nâyi, Şeyh, ) (1652? — 1730)
Peşrev Reşat Aysu (Kemani, Yüksek Ziraat Mühendisi) (1910 – 13.10.1999)
Saz Eseri (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Saz Eseri (Acem Aşîrânda) (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Saz Semâî (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî Reşat Aysu (Kemani, Yüksek Ziraat Mühendisi) (1910 – 13.10.1999)
Sirto Fehmi Tekçe
Sirto Meçhûl
Aşıkın maksudu ol muhbubi bi hemta imiş (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Bülbül ki aşyani kadimi koyup gelir (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Çok güzelsin hüsni anın mahısın Meçhul
Derd istiyorum sanma ki derman ararım ben (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Dolsun dile nurun aç nikabın Hüseyin Sâdeddin Arel (18.12.1880 — 06.05.1955)
Dilerim buse olup kalmayı her an dudağında Hüseyin Sâdeddin Arel (18.12.1880 — 06.05.1955)
Kahkahan akseder bezme ney olur Hüseyin Sâdeddin Arel (18.12.1880 — 06.05.1955)
Sporcu Kızlar Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Vücudun mazharı tammı Hüda’dır (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)