DİLKEŞÎDE

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev Emin Dede (“Yazıcı”, Neyzen, Hâfız, Hattat, Hacı, Mehmed
(14.03.1883 – 03.02.1945)
Peşrev Fahri Efendi (? — 1905?)
Peşrev Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemani) (01.04.1958 — )
Peşrev Mehmet Bildik (Neyzen) (Konya / İhsaniye, 15.04.1940 — )
Peşrev Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Saz Semâî Fahri Efendi (? — 1905?)
Saz Semâî (İki Katlı — Zı’f) İsmail Hakkı Özkan (Müzikolog) (15.04.1941 — 24.09.2010)
Saz Semâî Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Saz Semâî Süleyman Erguner (Neyzen, Dede) (02.08.1902 – 01.12.1953)
Cemali dilkeşini afitaba benzettim Ahmed Avni Konuk (1871 — 19.03.1938)