DÜGÂH

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Cenaze marşı (Bando için) (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Peşrev Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Peşrev Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Peşrev Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Peşrev Hüseyin Fahreddin Dede (Neyzen, Şeyh, “Fahri”) (03.10.1854 — 15.09.1911)
Peşrev Yusuf Paşa (Neyzen, Ferik) (1821 — 1884)
Saz Semâî Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Saz Semâî Feridun Darbaz (12.05.1927 — 2007)
Saz Semâî Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa 1871 — Yemen 1903)
Saz Semâî Şerif Muhiddin Targan (Ûdî, Mehmed) (21.01.1892 — 13.09.1967)
Saz Semâî Varujan Zilciyan
Saz Semâî Yusuf Paşa (Neyzen, Ferik) (1821 — 1884)
Aksaray’dan geçer iken çevirdiler yolumu Meçhûl
Anlayan yok narı aşkın şiddeti buhranını (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Aşk yolunda can veren Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Bergi gül ey gonca fem sen gibi terdamen Tab’î Mustafa Efendi (Kassâm-Ahdeb-zâde, Ser-Müezzin-i Şehryârî, Hattat)
(1705? — 1770?)
Bilmem amma bu gecem son gecedir (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Bir mehveşe bağlandı gönül hayli zamandır Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Bir rüyaydı geldi geçti (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Bosna’da bayram sabahı rüzgar amansız (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Can vatan canan vatan buyi vatan Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Cana kameri tal atın heman dirahşan görünür Hâfız Post (Tanbûrî, Hânende, Mehmed, Çelebi) (1630? — 1694)
Der yemeni pişi meni Esad Efendi (Şeyhülislâm, Mehmed, Ebû-İshak-zâde) (Ekim 1685 — 09.08.1753)
Fecre benzettiği bayrakla kefenlenmiş Ata (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Figanın aksi doldurdu cihanı Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Gel son nefesten evvel Sâdi Işılay (Kemânî) (05.02.1899 — 11.03.1969)
Gözler mi görür kalp mi duyar (Ecel gazeli) (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
İştiyakın derdi yaktı canımı kanmaz mısın? (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Ne zaman bir güle baksam (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Nedir ol cünbüşi nadide Tab’î Mustafa Efendi (Kassâm-Ahdeb-zâde, Ser-Müezzin-i Şehryârî, Hattat)
(1705? — 1770?)
Neşem tükendi zerre kadar iç huzuru yok (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Pek sevdim efendim seni Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Sevdi gönlüm bir melek peyker peri Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Sünbüli zülfün döküp gerdanına Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Yine o menekşe gözler aralı Kadri Şençalar (Ûdî, Hacı) (1912 — 13.01.1989)
Yok hayatımda ne iklim ne de mevsim farkı (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)