EVC-BÛSELİK

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev Meçhûl
Peşrev Mûsâ Dede Efendi (Neyzen) (? — 1728)
Peşrev Nûmân Ağa (Tanbûrî, Musahib-i Şehryâri, Hacı) (1750? — 1834)
Peşrev Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Peşrev Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Saz semâî Aydın Oran (Kemani)
Saz semâî İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? — 1814)
Saz semâî Mûsâ Dede Efendi (Neyzen) (? — 1728)
Saz semâî Nûmân Ağa (Tanbûrî, Musahib-i Şehryâri, Hacı) (1750? — 1834)
Saz semâî Reftâr Kalfa (? — 1700?)
Saz semâî Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Geri dönmem diye gittin ama geldin yine de (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Yaşamak çölde susuz kalmışa bir damla sudur (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)