EVC-MÂYE

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev İlya
Peşrev Zeki Arif Ataergin
Saz Semâî İlya
Saz Semâî Zeki Arif Ataergin