EVC

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Longa Aydın Oran (Kemani)
Makam tarifi (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Medhal Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Mehter Solak-zâde (Mıskaalî Mehmed Hemdemî Çelebî) (? — 1658)
Oyun Havası Aslan Hepgür (Alparslan) (12.09.1934 — ?)
Oyun Havası Sedâd Öztoprak (Udi) (1890 — 1942)
Peşrev Akın Özkan (Tanburi) (1934 — 03.01.2007)
Peşrev “Gül Devri” Ali Dede – Efendi (Ser–Neyzen, “Ser–Nâyî” ) (? — 1820?)
Peşrev Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Peşrev Aydın Oran (Kemani)
Peşrev Bâyezîd ll (Sultan, Han, Velî, Sofu) (Ekim 1450 — 26.05.1512)
Peşrev Hüseyin Sâdeddin Arel (18.12.1880 — 06.05.1955)
Peşrev İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? – 1814)
Peşrev İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Peşrev Kayhan Şentin
Peşrev Osman Bey (Tanbûrî, Küçük) (1825? — 1900?)
Peşrev Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Peşrev Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Peşrev İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? – 1814)
Saz Semâî Akın Özkan (Tanburi) (1934 — 03.01.2007)
Saz Semâî Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Saz Semâî Ali Dede – Efendi (Ser–Neyzen, “Ser–Nâyî” ) (? — 1820?)
Saz Semâî Aydın Oran (Kemani)
Saz Semâî Bâyezîd ll (Sultan, Han, Velî, Sofu) (Ekim 1450 — 26.05.1512)
Saz Semâî “Kumrular” (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Saz Semâî Erdoğan Tekdağlı
Saz Semâî Haluk recai
Saz Semâî Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Saz Semâî İhsan Özer
Saz Semâî “No: 1” İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî “No: 2” İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî Kayhan Şentin
Saz Semâî Korkut Samancı
Saz Semâî Münir Mazhar Kamsoy (29.12.1891 — 1973)
Saz Semâî Niko Andrikos (Dr.)
Saz Semâî Nikolaki (Kemençeci) (? — 1915?)
Saz Semâî Osman Bey (Tanbûrî, Küçük) (1825? — 1900?)
Saz Semâî Sadun Aksüt (Tanburi) (26.10.1932 — )
Saz Semâî Sedâd Öztoprak (Udi) (1890 — 1942)
Saz Semâî Tamer Alanyalı
Sirto Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemânî) (01.04.1958 — )
Taksim Ahmet Kaya (Neyzen)
Ah eder inler gönül Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Aşkınla harab olduğumu söyleyebilsem Artaki Candan (Kanûnî) (1885 — 30.01.1948)
Ateşi aşkın senin ey mehlika Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Atladım bahçene girdim ?
Ayağına giymiş sedef nalini ?
Bakışın doğsa gönül mor gecelerden ter alır (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Ben ağlar idim her gece o yarim uyur idi Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Benim yarim görünsün ?
Bir gören bir dem unutmaz Ali İçinger
Bir nigahın gönlümü etti esiri aşkın Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Bir sebeple gücenmişsin sen bana Mustafa İzzet Efendi (Kazasker, Neyzen, Hacı) (1801 – 15.11.1876)
Bir ürperiş aheste sararken tenini (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Burma da burma duman tüter dağın serinden ?
Bülbül asa ruzü şeb karım neva İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Çevrilir başıma cihan dar olur Emin Ongan (Kemani) (14.09.1906 – 1985)
Çok mu figanım ol güli ziba hıram için Dil-Hayat Hanım (Kalfa, Tanburi, Hânende) (1710? — 1780)
Doğuyor ömrüme bir yirmi sekiz yaş güneşi Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Düşünmek istemem ama ah gelmiyor elden Bedriye (Şerbetçigil) Hoşgör
Ela gözlerini sevdiğim dilber Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Elveda dost deli gönül ?
Ey benim mestane gözlüm Osman Pehlivan (Tanburacı) (1874 — 1942)
Ey lebleri gonca yüzü gül İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Ey şuhi cihan sevdi seni can Sâlih Efendi (Suyolcu-zâde) (1806 — 1862)
Fülurya Fülurya güzel Flürya Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Gayet güzelsin ey melek Zeki Mehmed Ağa (Tanburi, Tanburi Nûmân Ağa-zâde Musâhib-i Şehryârî )
(1776 — Xl.1846)
Geçmem değil amma geçemem doğrusu İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Geldi cevher tiği ateş barına ayineden Ebû-Bekir Ağa (Eyyûbî, Hacı, Seyyid, Çavuş) (1685? — 1759)
Gönülden isteseydin gönlümde sen olurdun Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi Selâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Güzel kızlar kadınlar biliniz ne isterim Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Hasretin bağrımı kan etse de bir an kanamam (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Hicrinle acaba gözümden kan mı boşandı Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Kakülleri lüle lüle Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık) (? — 1745?)
Kalbimde açılmış dağılan bir kuru güldün İsak Varon (1884 — 23.02.1962)
Kavakta turna sesi var Meçhûl
Kokladım yar elinden güllerin güzelinden Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Lerzan ediyor ruhumu çeşmindeki efzun Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Muradınca dönse devran bir zaman (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Nazirin yok senin ey mahı yerde Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Sabah oldu uyan sana Meçhûl
Sevdim bir goncai rana İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Sevgilim bu akşam guruba kadar Nubar Tekyay (Kemani, Nubar Çömlekçiyan) (1905 — 12.02.1955)
Söylemem derdimi hem derdim olan aha bile Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Suzi firkat sinemi dağlar benim Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Şahane gözler şahane Meçhûl
Uyu yavrum dizime yat ninni Mehmed Bey (Kanuni, Enderûnî Beykozlu Sâlih) (1859 — 11.04.1925)