EVC-ÂRÂ

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Medhal Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemani) (01.04.1958 — )
Peşrev Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Peşrev (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Peşrev Dil-Hayat Hanım (Kalfa, Tanburi, Hânende) (1710? — 1780)
Peşrev İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Peşrev “Beycânı Zeynep Bacı” Mahmut Vefik Ataç (Tanburi) (1948 — 08.03.1999)
Saz EseriBir konser parçası” (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Saz Semâî Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Saz Semâî Aydın Özden
Saz Semâî Abdi Bey (Müsâhib-i Şehriyârî) (? — 1833)
Saz SemâîGençlik Rüyaları” (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Saz Semâî Dil-Hayat Hanım (Kalfa, Tanburi, Hânende) (1710? — 1780)
Saz Semâî (No: 1) Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Saz Semâî No: 2) Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Saz Semâî Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemânî) (01.04.1958 — )
Saz Semâî Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Saz Semâî (No:1) Hüseyin Sâdeddin Arel (Müzikolog) (18.12.1880 — 06.05.1955)
Saz Semâî (No:2) Hüseyin Sâdeddin Arel (Müzikolog) (18.12.1880 — 06.05.1955)
Saz Semâî (No:3) Hüseyin Sâdeddin Arel (Müzikolog) (18.12.1880 — 06.05.1955)
Saz Semâî (No: 4) Hüseyin Sâdeddin Arel (Müzikolog) (18.12.1880 — 06.05.1955)
Saz Semâî İbrahim Salman Coşkun
Saz Semâî İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa, 1871 — Yemen, 1903)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Saz Semâî Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Saz Semâî Sâlim Bey (Neyzen, Üsküdarlı) (1829? — 05.07.1885)
Saz Semâî “Vesvese” Timuçin Çevikoğlu (Müzikolog Dr. Kültür Bakanlığı Sanatçısı) (02.08.1965 — )
Saz Semâî Ünal Narçın
Saz Semâî Yılmaz Yüksel (Udi)
Saz Semâî Yümnî Dede Efendi (? — 1800?)
Açıldı sineme bir taze yare Latîf Ağa (Suyolcu) (1815? — 1885?)
Aldı elden gülşeni badı hazan Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Aldı elden gülşeni badı hazan_v2 Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Aldı elden gülşeni badı hazan_v3 Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Aşıkı şeyda olan mümkün mü efgan etmesin Cemil Altınbilek
Aşkın bilmecesini bir bakışta çözensin Ali Şenozan (07.06.1939 — )
Aşkınla ilahi beni aşüfte dimağ et (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Bezmi elemin devri bitüp aleme geldik (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Bir derde düştü ki şu benim gönlüm Akın Özkan (Tanburi) (1934 — 03.01.2007)
Bir letafetli hava kim bu şeb ey mehlika İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Bir letafetli hava kim bu şeb ey mehlika_v2 İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Bir perde çekilmiş gibi maziyle aramızda (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Bir şuha gönül aşık olup derbeder oldu Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Bu ben miyim kara kurşun boşaltır aklarıma (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Bülbül asa ruzu şeb karım neva ?
Dene mızrabını mutrip çal elin var olsun İsmail Bahâ Sürelsan (19.11.1912 — 12.04.1998)
Dil mi var kim anda yoktur dağı suzan senin Bekir Sıtkı Sezgin (01.07.1936 – 10.09.1996)
Diyemem senden uzaklarda Osman Nuri Özpekel
Durulmaz gönlümün ummanı sensiz Alâaddin Şensoy (1932 – 17.02.1997)
Edeyim ben sana tanburla refakat güzelim Akın Özkan (Tanburi) (1934 — 03.01.2007)
Efsun okur uşşakına ol gemze u cadu Şâkir Ağa (Tanburi, Kemani, Hânende, Ser-Müezzin, Musâhib-i Şehryârî,
Hacı İzzet Şâkir Ef.) (1779 — 1840)
Erdi bahar Naz ile Şâkir Ağa (Tanburi, Kemani, Hânende, Ser-Müezzin, Musâhib-i Şehryârî,
Hacı İzzet Şâkir Ef.) (1779 — 1840)
Ey şuh aceb ki derdi nihanı bilir misin Bekir Sıtkı Sezgin (01.07.1936 – 10.09.1996)
Eya dilber cemalin şemine pervaneler lazım Bekir Sıtkı Sezgin (01.07.1936 – 10.09.1996)
Geçen hafta kayıkla ben geçerken ?
Gel aşıka göster ey yar ruyi mahını Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Gel ey güzeller serveri İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Gel gör ki nihan haneyi dilde neler oldu Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Gelince hattı muanber o meh cemalimize Mehmed Ağa (Küçük, Hızır, Ağa-Zâde, Musâhib-i Şehryârî, (? — 1800?)
Görüp hüsnü o dilberde Edhem Ağa (Kemani) (? — 1855?)
Hasretin gönlümde artık bir ateşten perdedir (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Her an beni çekmekte uzaklardaki bir el Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Hülyalı yaz akşamları renginle donandım Yücel Aşan
Hüsnüne mail gönlüm ezelden İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Hüsnüne mail gönlüm ezelden_v2 İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
İçlenme geçer zannederek gittikçe sevgim (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Kimin meftunu oldun ey peri ruyum Mehmed Ağa (Küçük, Hızır, Ağa-Zâde, Musâhib-i Şehryârî, (? — 1800?)
Olsa hem büsbütün gülzar Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Olup aşkınla avare Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Reşki suzi firkat ettim yanmada pervaneyi Hâşim Bey (Müezzinbaşı, Hacı) (1815 – 1868)
Sahra tutuşur sırrını faş eylese mecnun Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Saki çekemem vazı zarifaneyi boş ko Mehmed Ağa (Küçük, Hızır, Ağa-Zâde, Musâhib-i Şehryârî, (? — 1800?)
Sevgimizden bir deniz var “Mevlânâ Çağrısı” (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Söndü yadımda akisler gibi aşkın seheri Salâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Susmasın gülşeni can bülbülü feryad etsin Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Şimdi zor bekle demek gönlüme “Yazlar Az Kaldı Gülüm”
(Bestekârın kendi el yazması)
Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Taliim bir dem bana yar olmadı Aziz Efendi (Medenî, Hâfız) (23.03.1842 — 27.11.1895)
Yıllarca elim kalbimin üstünde eğildim Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)