FERAH-FEZÂ

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Longa Mutlu Torun (Udi) (01.02.1942 — )
Medhal Cemil Altınbilek (Udi, Avukat) (06.11.1959 — )
Peşrev İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Peşrev v2 İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Peşrev İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Peşrev Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Peşrev Zeki Mehmed Ağa (Tanburi, Tanburi Nûmân Ağa-zâde Musâhib-i Şehryârî)
(1776 — Xl.1846)
Saz Semâî Arşak Çömlekciyan (Udi) (1880 — 1930)
Saz Semâî Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Saz Semâî Erol Sayan (Tanbûrî) (17.01.1936 — )
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Saz Semâî Necip Gülses (Tanburi) (01.10.1952 — )
Saz Semâî Niyazi Sayın (Neyzen) ( 1927 — )
Doğan Ergin (Neyzen) (23.01.1941 — 28.06.1998)
Aka Gündüz Kutbay (Neyzen) (17.08.1934 – 27.08.1979)
Saz Semâî Osman Bey (Tanbûrî, Büyük) (1816 — 01.10.1885)
Saz Semâî Şerif Muhiddin Targan (Udi, Mehmed) (21.01.1892 — 13.09.1967)
Saz Semâî Vecdi Seyhun (Viyolonselist) (1915 — 01.04.1984)
Saz Semâî Zeki Duygulu (1907 — 1974)
Taksim Mihran Mavukciyan (Piyanist, Kanûnî, Muallim) (? — 1925?)
Ateşi aşkınla cana dil kebab olmaktadır İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Ateşli raşeler veriyor iştiyakınız İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Bahar oldu açtı sümbül Serkis Sucuyan (Kemani) (1885 — 12.12.1944)
Bir beyaz zambak hayal ettim ben seni İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Bir dilberi nadide bir kameti müstesna İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Bir verdi rana ettim temaşa İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Bu gece ben yine bülbülmeri hamuş ettim İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Bu gün ey meh seninle gidelim Leon Hanciyan (Levon) (1857 — 11.07.1947)
Bülbüli hoş neva İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Çağlayan cuyi sirişkle çeşmi pürhunum İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Dinleyin sevda fezadır İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Erdi bahar ey dilnevaz İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Ey kaşı keman tiri müjen İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Hayat garip bir rüyadır hep tesadüflerle dolu Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Mehtapta güzel olur Boğaziçi alemi İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Nevruzi bahar oldu yine ey güli handan Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Ruhumda oses arşa yüceldikçe yüceldim “Vecd-i İlticâ”
(Bestekârın kendi el yazması)
Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Seni sevdikçe bu tutsaklar evinden çıktım “Mevlânâ’dan Şems’e”
(Bestekârın kendi el yazması)
Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Seyretmek için seyrini ey ruhi revanım İsak Varon (1884 — 23.02.1962)
Vaslı cananına müştak nice şeyda bilirim (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Yarimi gördüm bugün Mehmed Bey (Eyyûbî, Şâhinbey-zâde) (1804 — 1850)
Yıllarca ben seni aradım durdum Nevres Bey (Udi, Orhon) (1873 — 21.01.1937)