FERAHNÂK-AŞÎRÂN

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev Cüneyd Kosal (Kanuni)
Peşrev Fethi Karamahmutoğlu (Udi) (07.10.1942 — 07.10.1999)
Saz Semâî Fethi Karamahmutoğlu (Udi) (07.10.1942 — 07.10.1999)
Saz Semâî Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemani) (01.04.1958 — )