Eserin ilk dizesi Bestekâr
Makam tarifi (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Medhâl Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Medhâl Hasan Kiriş (Tanbûrî)
Peşrev Ali Ağa (Kemani) (1770 — 06.06.1830)
Peşrev Hüseyin Dede Efendi (Eyyûbî, Dervîş) (? — 1740)
Peşrev Mehmet Bildik (Neyzen) (Konya / İhsaniye, 15.04.1940 — )
Peşrev Sâlih Dede (Neyzenbaşı, Kaymakam) (1818? — 1888)
Peşrev Dârü’l-Elhân Külliyâtı’ndan yazılmıştır. Zeki Mehmed Ağa (Tanburi, Tanburi Nûmân Ağa-zâde Musâhib-i Şehryârî)
(1776 — Xl.1846)
Saz Eseri Ahmet Hatipoğlu (25.09.1933 — 23.08.2015)
Saz Semâî Ahmet Hatipoğlu (25.09.1933 — 23.08.2015)
Saz Semâî Dârü’l-Elhân Külliyâtı’ndan yazılmıştır. Ali Ağa (Kemani) (1770 — 06.06.1830)
Saz Semâî (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Saz Semâî Fahri Kopuz (Mehmed, Ûdî) (İstanbul, 1882 — Ankara, 07.01.1968)
Saz Semâî Ferit Sıdal (Tanbûrî) (01.03.1925 — 09.08.2001)
Saz Semâî Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemânî) (01.04.1958 — )
Saz Semâî Hasan Sevgili (Neyzen)
Saz Semâî Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Saz Semâî İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa, 1871 — Yemen, 1903)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Saz Semâî Leon Hanciyan (Levon) (1857 — 11.07.1947)
Saz Semâî Mutlu Torun (01.02.1942 — )
Saz Semâî Münir Mazhar Kamsoy (29.12.1891 — 1973)
Saz Semâî Nûri Halil Poyraz (1885 — 08.02.1956)
Saz Semâî Osman Dede (Kutb-î Nâyî, Şeyh) (1642, 1647? — 1729?)
Saz Semâî Zeki Ârif Ataergin (Avukat) (1896 — 04.01.1964)
Saz Semâî Zeki Mehmed Ağa (Tanburi, Tanburi Nûmân Ağa-zâde Musâhib-i Şehryârî)
(1776 — Xl.1846)
Taksim Mihran Mavukciyan (Piyanist, Kanûnî, Muallim) (? — 1925?)
Ağyar ile dalmış güzelim zevku sefaya Reşad Bey (Müneccimbaşıoğlu, Kanûnî, Kekeme) (? — 1925?)
Akşam olsun şu perdeler insin Cevdet Çağla (Kemani, Ahmet) (08.05.1900 – 22.02.1988)
Beğendim seni efendim geçmem asla ben İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Beğendim seni efendim geçmem asla v2 İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Bekledim günlerce yoksun gelmedin Kani Karaca (Hâfız) (1930 — 29.05.2004)
Beni görme cevre layık Ali Bey (Denizoğlu, Kemânî, Kıbtî) (? — 1860?)
Bir dilbere dil düştü ki mahbubu dilimdir Şâkir Ağa (Tanburi, Kemani, Hânende, Ser-Müezzin, Musâhib-i Şehryârî,
Hacı İzzet Şâkir Ef.) (1779 — 1840)
Bir dilbere dil düştü ki mahbubu dilimdir v2 Şâkir Ağa (Tanburi, Kemani, Hânende, Ser-Müezzin, Musâhib-i Şehryârî,
Hacı İzzet Şâkir Ef.) (1779 — 1840)
Bir kerre bakmadın dili zarın figanına Şâkir Ağa (Tanburi, Kemani, Hânende, Ser-Müezzin, Musâhib-i Şehryârî,
Hacı İzzet Şâkir Ef.) (1779 — 1840)
Bir nigahın kalbimi etti esiri zülfün ah Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Boğaziçi Büyükdere tutuldum ben bir esmere Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Dil verdim ol gül gonca izare Nikogos Ağa (Taşciyan, Hânende, Tanburi) (1836 — 09.09.1885)
Dili biçareyi mecruh eden tigi nigahındır İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Ey buti tannaz eyle şuhi dilruba Hâfız Mehmed Efendi (Balıkçı, Mevlevî) (? — 1875?)
Ey mürüvvet madeni kanı kerem Mustafa İzzet Efendi (Kazasker, Neyzen, Hacı) (1801 — 15.11.1876)
Ey mahı (şahı) melek hu kaddi balayı Şâkir Ağa (Tanburi, Kemani, Hânende, Ser-Müezzin, Musâhib-i Şehryârî,
Hacı İzzet Şâkir Ef.) (1779 — 1840)
Ey mahı (şahı) melek hu kaddi balayı v2 Şâkir Ağa (Tanburi, Kemani, Hânende, Ser-Müezzin, Musâhib-i Şehryârî,
Hacı İzzet Şâkir Ef.) (1779 — 1840)
Figan eder yine bülbül baharı görmüştür İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Geçer dil can ile tenden Hâfız Mehmed Efendi (Balıkçı, Mevlevî) (? — 1875?)
Gel etme sen geç ağyardan vazgeç Ahmed Ağa (Seyyid, Vardakosta (1728? — 1794)
Gel unuttuk sohbeti meyhaneyi Nikogos Ağa (Taşciyan, Hânende, Tanburi) (1836 — 09.09.1885)
Gitti başımdan humanın sayesi Fehmi Tokay (Yk. Müh. Mehmed) (1889 — 23.06.1959)
Gördüm seni ey şuhi şen Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Görmeyince sabredemem bir saat Hasan Ağa (Enfî, Burnaz, Tanburi, Ser-Hânende, “Hulûs”) (1670? — 1729)
Hayal hayal doluyum Erdinç Çelikkol
Hiç dinlemezsin sohbetim Nûmân Ağa (Tanbûrî, Musahib-i Şehryâri, Hacı) (1750? — 1834)
Hoş yaratmış bari ezel Nikogos Ağa (Taşciyan, Hânende, Tanburi) (1836 — 09.09.1885)
Künci gamda ruzu şeb dil bi huzur İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 — 1869)
Meyleder bu hüsn ile kim görse ey gülfem Şâkir Ağa (Tanburi, Kemani, Hânende, Ser-Müezzin, Musâhib-i Şehryârî,
Hacı İzzet Şâkir Ef.) (1779 — 1840)
Meyleder bu hüsn ile kim görse v2 Şâkir Ağa (Tanburi, Kemani, Hânende, Ser-Müezzin, Musâhib-i Şehryârî,
Hacı İzzet Şâkir Ef.) (1779 — 1840)
Nemiz kaldı bizim mülki Arab’da Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Olmadım ben destres manendine İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 — 1869)
Öyle sermestem ki idrak etmezem dünya nedür (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Ruhumda bahar açtı onun bülbülü sendin Artaki Candan (Kanuni) (1885 — 30.01.1948)
Sensiz cihanda aşıka işret reva mıdır Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
Söyletme beni canım efendim kederim var Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
Şefkat eden yok dili avareye Nûmân Ağa (Tanbûrî, Musahib-i Şehryâri, Hacı) (1750? — 1834)
Titrer yüreğim ol güli ter bezme gelirken Mustafa Nûri Efendi (Notacı, Melekset) (1857 — 1937)
Yüzünde güllerin mutlu sevinci Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )