GERDÂNİYE-BÛSELİK

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Medhal Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Peşrev İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? – 1814)
Saz Semâî Aydın Oran (Kemani)
Saz Semâî İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? – 1814)
Ayrılık yeli estirdin hangi dağın ardındasın Suphi İdrisoğlu
Garip gönlüm mahzun yine Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık) (? — 1745?)
Güzellerde yalan olmaz ?