GUL’IZÂR

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Peşrev Hasib Dede (Erzurumlu, Ser-Nâyi) (1800? — 1871?)
Peşrev İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? – 1814)
Saz Semâî Osman Dede (Nâyi, Şeyh, ) (1652? — 1730)
Saz Semâî Rifat Kayakök
Saz Semâî İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? – 1814)
Saz Semâî Leon Hanciyan (Levon) (1857 — 11.07.1947)
Saz Semâî Mehmed Bey (Kanuni, Enderûnî Beykozlu Sâlih) (1859 — 11.04.1925)
Bir hoş hıram taze civan aldı gönlümüz İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? – 1814)
Bi vefa bir çeşmi bidad İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Dağı darı tiri gamzendir gönül ey meh cebin İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? – 1814)
Dertli ne ağlayıp gezersin burda Erol Sayan (Tanburi) (17.01.1936 — )
Ey bağban senden bir sualim var gül dalında neden böyle diken var Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Gül goncai ümmidi gibi gel açıl ey gül Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Mersin bağları yalı rengi alev boyalı “Mandalina Portakal” Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Nazlı nazlı sekip gider İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Şafak söktü yine sunam uyanmaz Haydar Telhüner (Kemani) (1911 — 1963)
Şu kimsesiz sahralarda diken oldu gülüm benim Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Yurdumuz irem bağı her yanında ırmağı Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)