HİCÂZ-BÛSELİK

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Saz Semâî Münir Mazhar Kamsoy (29.12.1891 — 1973)
Bir afetin aşkıyla gönül eyledi ülfet ?
Bir zaman gençti yaşım aşk ile hoştu başım Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Bülbül gibi feryadü figanım seheredir İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Nice yıllar geldi geçti Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)