HİCÂZ-HÜMÂYÛN

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev Ahmed Ağa (Musâhib, Seyyid, Vardakosta (1728? — 1794)
Peşrev Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Peşrev Meçhûl
Peşrev Osman Bey (Tanbûrî, Büyük) (1816 — 01.10.1885)
Peşrev Veli Dede (Neyzen, Bursalı) (? — 1768?)
Saz Semâî Andon Efendi (Lavtacı, Ûdî, Batrik Kiryazis, Mumcu) (? — 1925?)
Saz Semâî İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? — 1814)
Saz Semâî Veli Dede (Neyzen, Bursalı) (? — 1768?)
Saz semâî Yusuf Paşa (Neyzen, Ferik) (1821 — 1884)
Ah eylediğim goncai handanın içindir Hüseyin Fahreddin Dede (Neyzen, Şeyh, “Fahri”) (03.10.1854 — 15.09.1911)
Aşıklarının haline ey mah acımazsın Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim Anonim
Bir handenizin zevkini vuslat gibi tatdım İsmail Hakkı Özkan (Müzikolog) (15.04.1941 — 24.09.2010)
Bir zarar gelmiş mi ey ruhi revan İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Cihanı hüsnüne meftun eden şuhi cihansın Zaharya (Zaccharias, Tanburi, Hanende, Küçük, Mîr Cemil) (? — 1740?)
Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem Ali Rızâ Bey (Kaptan-zâde, Kanuni) (1881 — 16.02.1934)
Ey gonca dehen şerbetine canımı kandır Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Gah mey aradım, gah sevgili İsmail Bahâ Sürelsan (19.11.1912 — 12.04.1998)
Kimseyi böyle perişan etme Allah’ım yeter Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Kul oldum bir cefakare cihan bağında gülfemdir İbrahim Ağa (? — 1740?)
Kurbanın olam ey afeti can rahm eyle bana halim perişan Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Mademki gidiyorsun bırakıp burda beni Muzaffer İlkar (1910 — 23.02.1987)
Netti bana intikamın ey felek Yorgaki (Şivelioğlu, Kemani) (? —1880?)
Niye taktın boynuna inciler böyle görünler kıskanır güzelim öyle İsmail Bahâ Sürelsan (19.11.1912 — 12.04.1998)
Sen bu yerden gideli ey saçı zer Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Sevmiyorum seni artık gözlerimi geri ver Avni Anıl (23.04.1928 – 14.06.2008)
Şebcünuni dil dimagamra perişan kerdebud Seyyid Mehmed Nuh (? — 1714)
Var mı sen gibi beyaz ten Yorgaki (Şivelioğlu, Kemani) (? —1880?)
Yüreğin Parçalanır hali perişanımı anma Haluk Recai