HİCÂZ-ZEMZEME

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev Mehmed Bey (Kanuni, Enderûnî Beykozlu Sâlih) (1859 — 11.04.1925)
Saz Semâî Mehmed Bey (Kanuni, Enderûnî Beykozlu Sâlih) (1859 — 11.04.1925)
Gideyim de göreyim tonbulumu İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)