HİCÂZ ZÎRGÛLE

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Peşrev “Kara Batak” Hızır Ağa (Kemani) (? – 1760?)
Saz Eseri “Bir Peri Kızına” (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Saz Semâî Ferit Sıdal (Tanbûrî) (01.03.1925 — 09.08.2001)
Saz Semâî Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Osman Dede (Kutb-î Nâyî, Şeyh, ) (1642, 1647? — 1729?)
Boğaziçi şen gönüller yatağı her bucağı aşıkların otağı Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Ey şanlı beldenin kahraman kızı Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Gönlümde açmadan solan bir gülsün “Senede Bir Gün” Şekip Ayhan Özışık (02.02.1932 — 17.05.1981)
Gözlerimden yüzün kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir Muzaffer İlkar (1910 — 23.02.1987)
Ödemiş bağlarında gözlerim yollarında Neveser Kökdeş (1904 — 07.07.1962)
Tel tel taradım zülfünü Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Uzansam tutacak gibiyim ellerini Mahmut Oğul