HİCÂZ

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Mandra (7/8) Andon Efendi (Lavtacı, Udi, Batrik Kiryazis, Mumcu) (? — 1925?)
Mandra (7/16) Andon Efendi (Lavtacı, Udi, Batrik Kiryazis, Mumcu) (? — 1925?)
Mandra “Aşk-ı Eylül” Volkan Gidiş (Kanûnî, Dr. Öğr. Üyesi)
Marş “Marş-ı Milli” Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Medhâl Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Medhâl Ali Rif’at Çağatay (Ûdî) (İstanbul, 1867 — 03.03.1935)
Medhâl Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Medhâl “İran Dansı” Haydar Tatlıyay (Kemânî) (1890 – 01.11.1963)
Mini Seyirler (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Oyun Havası “Arap Raksı” Fahri Kopuz (Mehmed) (1882 — 07.01.1968)
Oyun Havası Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Oyun Havası İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Oyun Havası “Çoban Havası” İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Oyun Havası Muzaffer İlkar (1910 – 23.02.1987)
Oyun Havası “Raks” Şükrü Tunar (Klarnet) (1907 — 15.07.1962)
Peşrev (No: 1) Abdurrahman Bâhir Efendi (Arab-zâde) (? — 26.07.1746)
Peşrev (No: 2) “Karabatak” Abdurrahman Bâhir Efendi (Arab-zâde) (? — 26.07.1746)
Peşrev (No: 3) Abdurrahman Bâhir Efendi (Arab-zâde) (? — 26.07.1746)
Peşrev “Dilârâ) Ahmed Ağa (Musâhib, Seyyid, Vardakosta (1728? — 1794)
Peşrev (Hümâyûn) Ahmed Ağa (Musâhib, Seyyid, Vardakosta (1728? — 1794)
Peşrev “Melikcan” Andon Efendi (Lavtacı, Ûdî, Batrik Kiryazis, Mumcu) (? — 1925?)
Peşrev Aziz Dede (Ser-Neyzen) (1835 — 07.03.1905)
Peşrev Emin Efendi (Notacı, Muallim, Hacı) (1845 — 1907)
Peşrev (Uzzâl) Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ) ?

(870 – Aralık 950)
Peşrev Ferit Sıdal (Tanbûrî) (01.03.1925 — 09.08.2001)
Peşrev Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Peşrev (Hümâyûn) Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Peşrev (Zîrgûle) Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Peşrev Hamza Dede (Kutb-î Nâyî) (xııı. y.y.)
Peşrev “Zülf-i Nigâr” Handan Ağa
Peşrev Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Peşrev (Zîrgûle) “Kara Batak” Hızır Ağa (Kemani) (? – 1760?)
Peşrev İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Peşrev Kâtip Çelebi (1608 — 1656)
Peşrev (Uzzâl) Mehmed Bey (Kanûnî, Enderûnî Beykozlu Sâlih) (1859 — 11.04.1925)
Peşrev Muzaffer
Peşrev “Kalpten Uçanlar Dudaklar Üzerinde Seyreder” Münir Ergi (Neyzen)
Peşrev Nûri Halil Poyraz (1885 — 08.02.1956)
Peşrev (Hümâyûn) Osman Bey (Tanbûrî, Büyük) (1816 — 01.10.1885)
Peşrev “Gül Devri” Osman Dede (Kutb-î Nâyî, Şeyh) (1642, 1647? — 1729?)
Peşrev (Uzzâl) Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Peşrev Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Peşrev Reftâr Kalfa (Tanbûrî) (? — 1700?)
Peşrev Sâlim Bey (Neyzen, Üsküdarlı) (1829? — 05.07.1885)
Peşrev Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Peşrev Yusuf Paşa (Neyzen, Ferik) (1821 – 1884)
Peşrev (Hümâyûn) Veli Dede (Neyzen, Bursalı) (? — 1768?)
Saz Eseri “Hicâzdan Nihâvende” Derleyen: Aka Gündüz Kutbay (Neyzen) (17.08.1934 – 27.08.1979)
Saz Eseri “Kasap Havası” Baki Duyarlar (Ûdî) (21.03.1936 — 26.02.2003)
Saz Eseri (Çeşitleme) Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Saz Eseri “Kerbelâ” Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Saz Eseri “Kervan” Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Saz Eseri Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Saz Eseri “Bir Ben” Yurdal Tokcan (Udi)
Saz Eseri “Hasret” Yurdal Tokcan (Udi)
Saz Semâî (No: 1) Abdurrahman Bâhir Efendi (Arab-zâde) (? — 26.07.1746)
Saz Semâî (No: 2) “Lâlezâr” Abdurrahman Bâhir Efendi (Arab-zâde) (? — 26.07.1746)
Saz Semâî Ahmed Ağa (Musâhib, Seyyid, Vardakosta (1728? — 1794)
Saz Semâî (Uzzâl) Ahmed Mükerrem Akıncı (Ûdî, Hâfız) (1884 — 17.11.1940)
Saz Semâî Ahmet Hamdi Erdoğmuş
Saz Semâî Ahmet Hatipoğlu (25. 09. 1933 — ) (Tanburi)
Saz Semâî (Uzzâl) Ali Dede – Efendi (Ser–Neyzen, “Ser–Nâyî” ) (? — 1820?)
Saz Semâî (Hümâyûn) Andon Efendi (Lavtacı, Ûdî, Batrik Kiryazis, Mumcu) (? — 1925?)
Saz Semâî Baki Duyarlar (Ûdî) (21.03.1936 — 26.02.2003)
Saz Semâî (Zîrgûle) Ferit Sıdal (Tanbûrî) (01.03.1925 — 09.08.2001)
Saz Semâî Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî (Zîrgûle) Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî “91’in Baharı” Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Saz Semâî “Cânânım” Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Saz Semâî “Esmer Bakış” Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Saz Semâî “Garip” Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Saz Semâî “Özlem” Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Saz Semâî “Gece” Gülten Yeğin (Kemençevi)
Saz Semâî (Uzzâl) Hakkı Bey (Ser-müezzin, Hâfız, İsmail) (İst. 01.07.1857 — İst. 21.01.1917)
Saz Semâî Hamza Dede (Kutb-î Nâyî) (xııı. y.y.)
Saz Semâî “Zülf-i Nigâr” Handan Ağa
Saz Semâî Hanefi Özbek (Dr.)
Saz Semâî “Akşam Hüznü” Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Saz Semâî “Garip” Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Saz Semâî (No: 1) Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Saz Semâî (No: 2) Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Saz Semâî Hüseyin Sâdeddin Arel (18.12.1880 — 06.05.1955)
Saz Semâî Iraklis Kagiampakis
Saz Semâî (Hümâyûn) İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? — 1814)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî Muhiddin Erev (Tanburi) (1894 — 03.08.1975)
Saz Semâî (Uzzâl) Musi (Tanbûrî, Haham Muşe Fao/Mûsâ) (? — 1770)
Saz Semâî Osman Dede (Kutb-î Nâyî, Şeyh, ) (1642, 1647? — 1729?)
Saz Semâî (Zîrgûle) Osman Dede (Kutb-î Nâyî, Şeyh, ) (1642, 1647? — 1729?)
Saz Semâî Ömer Faruk Bayrakçı
Saz Semâî Pelin Kuruoğlu Değirmenci
Saz Semâî “Dalgalar” Ramazan Uslu
Saz Semâî Refik Tal’at Alpman (Hasan, Udi, Bebekli) (1894 – 1947)
Saz Semâî Reftâr Kalfa (Tanbûrî) (? — 1700?)
Saz Semâî Reşat Aysu (Kemani, Yüksek Ziraat Mühendisi) (1910 – 13.10.1999)
Saz Semâî Sâlih Dede (Neyzenbaşı, Kaymakam) (1818? — 1888)
Saz Semâî Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Saz Semâî (Hümâyûn) Veli Dede (Neyzen, Bursalı) (? — 1768?)
Saz Semâî “Sevcan” Volkan Gidiş (Kanûnî, Yrd. Doç. Dr.)
Saz Semâî (Hümâyûn) Yusuf Paşa (Neyzen, Ferik) (1821 — 1884)
Saz Semâî Yusuf Paşa (Neyzen, Ferik) (1821 — 1884)
Saz Semâî Zeynep Barut
Sirto “Sevinç” (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Sirto Emin Efendi (Notacı, Muallim, Hacı) (1845 — 1907)
Sirto Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Sirto Abdülaziz Han (Sultan) (08.02.1830 — 04.06.1876)
Taksim Âfet Mısırlıyan (Ûdî, Hapet) (1850 — 14.01.1922)
Taksim Ahmet Kaya (Neyzen)
Taksim Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Taksim Demir Karabaş (Kemani)
Taksim Memduh Efendi (Kemânî) (1868 — 1938)
Uvertür “Fantaziye” İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Zeybek (No: 1) Baki Duyarlar (Ûdî) (21.03.1936 — 26.02.2003)
Zeybek (No: 2) Baki Duyarlar (Ûdî) (21.03.1936 — 26.02.2003)
A bülbülüm nedir ahü feryadın Amir Ateş (01.01.1942 — )
Acaba Şen misin kederin var mı Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Acaba Şen misin kederin var mı v2 Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Acep şu yerde var mola Namık Kemal Aktan
Acı nedir anlardın Erol Sayan (Tanburi) (17.01.1936 — )
Açmazsan eğer kalbime sen yarei hicran Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)
Açık bırak pencereni örtme perdeyi bu gece Şekip Ayhan Özışık (02.02.1932 — 17.05.1981)
Açıl ey gönlümün varı ?
Açıldı gül figan etmekte bülbül Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Açılırsın güzelim birer kadeh içelim Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Ada sahillerinde bekliyorum ?
Adalardan bir yar gelir bizlere Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)
Af eyle suçum ey güli ter başıma kakma Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Ağla gözlerim ağla yürekten çağlar gibi Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Ağla gözüm artık iç dudağım hicran şarabını Erol Sayan (Tanburi) (17.01.1936 — )
Ağladım nisyana döktüm aşkımın hicranını Ahmet Hatipoğlu (25. 09. 1933 — )
Ağlamış gülmüş cefaya durmadan yanmış Nubar Tekyay (Kemani, Nubar Çömlekçiyan) (1905 — 12.02.1955)
Ağlamışım gülmüşüm kırılıp dökülmüşüm Alâaddin Şensoy (1932 – 17.02.1997)
Ağlar gezerim sahili sanki benimlesin Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Ağlar sorarım hep seni gurbet gecesinden Amir Ateş (01.01.1942 — )
Ağlarım gülenim yok gözyaşım silenim yok Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Ağlarım hayal olup giden günlerime Necdet Erdemli
Ağlarız sokaklarda her baharda her karda Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Ağlarsa anam ağlar gayrısı yalan ağlar Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Ağlasam sesimi duyar mısınız Hasan Soysal
Ağyar ile sen geştü güzar eyle çemende Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Ah edip inlerim gurbet elinde Kadri Şençalar (Udi, Hacı) (1912 — 13.01.1989)
Ah felek yıktın dili abadımı Leon Hanciyan (Levon) (1857 — 11.07.1947)
Ahım seni sinem gibi suzan eder elbet Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Akşam erdi yine sular karardı Rahmi Bey (Mehmed) (27.12.1865 — 29.04.1924)
Akşam olur sabah olur yar gelmez Hasan Güler (Dramalı, Udi) (1896 — 18.06.1984)
Al goncayı deremedim Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)
Al yanağın alına yanam kimse duymaya Mahmut Oğul
Albümlerden çıkarttığın bir kenara fırlattığın Yusuf Nalkesen (25.12.1923 — 01.01.2003)
Aldattın beni seviyorum diye Zeki Müren (06.12.1931 — 24.09.1996)
Alemde ey servi semen Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Aman dağlar canım dağlar hiç senden yarim geçti mi Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Anarım ismini ağlar yanarım Nihat Adlim
Anılsın yar ile bir yerde mey nuş ettiğim Şemseddin Ziyâ Bey (Çorlulu-zâde) (12.10.1882 — 1925)
Anladım sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek Selâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Anladım ki daha dolmamış çilem Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Anlatılmaz bin dert ile geçiyor çileli ömrüm Erdoğan Yıldızel
Antalya hiç bir yere benzemez dostum Tülay Arıcı
Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde Rüştü Şardağ (1915 — 1994)
Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Aşık oldum bir güzele ?
Aşık oldum yavrucağım yüzüne Ali Bey (Enderûnî, Hânende, Kadıköylü Kel Ali Efendi) (1830 — 1897)
Aşk denen o fırtına dallarını kırınca Nihat İncekara
Aşk hastasıyım bakma benim nabzıma İsak Varon (1884 — 23.02.1962)
Aşk kapını çalar bir gün şaşırır kalırsın sen de anlamazsın “Sevdi gönlüm” Erhan Parlat (İzmir Devlet Korosu Şefi)
Aşk ne zaman kalbe girer bilinmez Özdemir Hafızoğlu
Aşkı seninle tattı hicranla yandı gönül Fehmi Tokay (Yk. Müh. Mehmed) (1889 — 23.06.1959)
Aşkı tasviri hikayet için ey nazik eda Sâlih Efendi (Kemani, Bülbülî) (? — 1923)
Aşkım benim hep yes ile hicran ile kalbimde uyurken Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Aşkımız ne güzeldi gittiğinde anladım H. Hüsnü Üstün
Aşkın içimde yara bahtım geceden kara Şükrü Tunar (1907 — 15.07.1962)
Aşkınla ben ey nazenin İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,

Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Aşkınla senin sevdiceğim zürü zebunum Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Aşkınla sinem dağlarım Nikogos Ağa (Taşciyan, Hânende, Tanburi) (1836 — 09.09.1885)
Ateşi suzanı firkat yaktı cismi canımı Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Aylar oldu senden haber gelmedi Hüsnü Çarkman
Aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış Turhan Taşan
Ayrılık ateşten bir ok Fahri Kayahan (Malatyalı, Tanburi, Udi, Kemani) (1918 — 1969)
Bağlanıp zülfü hezaran tabına Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Bahar gelmiş güller açmış dediler Hüseyin Soysal
Bahar goncası gibi Fethi Karamahmutoğlu
Bahar olsa çemenzar olsa Fahri Kopuz (Mehmed) (1882 — 07.01.1968)
Baharım ilk aşkım son ümidim benim Müzehher Güyer (1923 — 04.04.1998)
Baharın zamanı geldi İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,

Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Bahçelerde saz olur ?
Bahtımın karanlık sarp yamacından Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Bak ne hale koydu bu bahtı siyah Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Bak ne hale koydu bu bahtı siyah v2 Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Bak şu kalbim ne diyor İrfan Özbakır
Bakın badı semum olmuş Yusuf Efendi (Enderunlu Hafız)
Bakışından anlarım diyorsun ya sevgili “Göz Dili” Hüsnü Çarkman
Baktıkça hüsnü anına Subhi Ezgi (Neyzen, Tanbûrî, Albay, Dr. Mehmet Zühdü (1869 — 12.04.1962)
Bana felek gör ne etti Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Bana gül mü diyorsun Baki Duyarlar (Udi) (21.03.1936 — 26.02.2003)
Bana her yerde senin ruyi melalin görünür Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Bana kalır resmin Fethi Karamahmudoğlu
Bana yardan vazgeç derler Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Başıma taç ettim gizli sevdanı İsmail Ötenkaya
Başın öne eğilmesin “Aldırma Gönül” Kerem Güney (26.09.1939 — 16.11.2012)
Beklerim yolunu gözlerim ağlar Sadi Hoşses (1910 — 1994)
Belki yağan yağmurlarla belki esen rüzgarlarla Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Belli ki terk edip gitmişsin beni Mahmut Oğul
Ben ağlarım eller güler Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Ben bilmedim bana noldu İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,

Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Ben bir garip kuşum yurdum yuvam yok Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Ben gamlı hazan sense bahar Melahat Pars (1918 — 2005)
Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim Anonim
Ben senin meselen olabildim mi (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Bende hicran yarasından da derin bir yara var Sâdi Işılay (Kemânî) (05.02.1899 — 11.03.1969)
Beni benimle bıraksan Turhan Taşan
Beni canımdan ayırdı gönlümü yıktı temelden Muzaffer İlkar (1910 – 23.02.1987)
Beni güldürmedin alemde neden Subhi Ziya Özbekkan (25.02.1887 — 19.07.1966)
Beni güldürmedi bir an bu hayatın elemi Neveser Kökdeş (1904 — 07.07.1962)
Beni sev ruhumu sar kalbime yaslan İbrahim Efendi (Udî, Mısırlı, Avram Levi) (1872 — 1933)
Beni şad etme kolyadır Lütfi Bey
Benim gönlüm bütün sevmek Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Benim yarim gelişinden bellidir Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Bırakıp gittiğin akşam beni Zeki Ârif Ataergin (Avukat) (1896 — 04.01.1964)
Bıraktın ellerimi tutmadın kalacaktın M. Hüsnü Çarkman
Bilir misen kara gözlüm Fatoş Koçarslan
Bilmem kaç yıl aradım seni bulana kadar Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 27.04.1981)
Bilmem niye bir buseni sen çok görüyorsun Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)
Bilmiyorum bana noldu Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Bir ah çeksem dağı taşı eritir Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Bir ateşim yanarım külüm yok dumanım tok Avni Anıl (23.04.1928 – 14.06.2008)
Bir bahar akşamı rastladım size Selâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Bir bakışı aşk sanıp hemen kapıldın gönül İsmail Akçapınar
Bir bakışla başka bir alem yarattın sen bana Sadi Hoşses (1910 — 1994)
Bir bir geçiyor sevgililer gözleri yaşlı Şükrü Tunar (1907 — 15.07.1962)
Bir çiçek açıldı Bilalözünde Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Bir değil bin övgü yazılsa sana (Ana) Mahmut Oğul
Bir dünya yarattım yalnız ikimiz için Erol Sayan (Tanburi) (17.01.1936 — )
Bir gönül şarkısı söylesem sana Nezih Gözonar
Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde Yusuf Nalkesen (25.12.1923 — 01.01.2003)
Bir günüm asude geçmez ahu efgan etmeden (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Bir hıyabandır ki hasret kuyi canandan geçer (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Bir inat yüzünden sen dargınlık icat ettin Yusuf Nalkesen (25.12.1923 — 01.01.2003)
Bir kere baktın kalbimi yaktın yalnız bıraktın “Kalpsiz” İsmet Nedim Saatçi (24.03.1937 — )
Bir kerre nolur şuhi şenim hem tenim olsan Ahmed Râsim Bey (1864 — 22.09.1932)
Bir kere sevdim diye bin pişman etme beni Kerem Güney (Yavuz Örten, Besteci) (26.09.1939 — 16.11.2012)
Bir nigah et ne olur halime ey gonca dehen Cemil Efendi (Şekerci, Udi, Hâfız, Nureddin) (1867 — 16.11.1928)
Bir seni bir gülü öptüm gizlice Selahaddin İçli (1923 — 2006)
Bir sevda geldi başıma İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,

Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Bir şeyler var aramızda Turhan Taşan
Bir taraftan üzüyor gönlümü hicrin emeli Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Bir zaman ne mesuttuk İsmet Nedim Saatçi (24.03.1937 — )
Biten bir mevsim gibi güzel yüzün solmuş Fahrettin Çimenli (Tanbûrî) (08.01.1934 — )
Bitti her emel bitti güneşim söndü gitti Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Boğaziçi şen gönüller yatağı Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Boş kalan kalbimi doldurma derdim Muzaffer İlkar (1910 – 23.02.1987)
Boynunu bükme dolap içini çekme dolap “Dertli Dolap”
Böyledir akşamları İstanbul’un Ahmet Kadri Rizeli
Bu akşam yine neden bakışların derinde Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Bu aşka son verip veda etmeden A. Selçuk İlkan
Bu çileler neden bize Coşkun Sabah
Bu duraksız hüzün neden Yılmaz Pakalınlar
Bu kelime ne ince titredi dudağında “Nasılsınız” Teoman Alpay (Udi) (1932 — 13.02.2005)
Bu yara başka yara Muzaffer İlkar (1910 – 23.02.1987)
Bu yerler ne füsunkardı Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Bülbülün çilesi yanmakmış güle Yusuf Nalkesen (25.12.1923 — 01.01.2003)
Camlarda nakışlar belirirken yine yer yer (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Can hasta gözüm yaşlı Ahmed Râsim Bey (1864 — 22.09.1932)
Can ile ikrar ettim de vefa ile bekledim Niko Andrikos
Candadır sevdiğimiz dağda beyabanda değil (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Canım dağlar kuzum dağlar hiç senden yarim geçti mi Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Cemiyyeti dil koymadı mestane nigahın Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Cevri hicrin artırır Sâlih Efendi (Kemani, Bülbülî) (? — 1923)
Cevri yare sabır buldum Râkım Elkutlu (İzmirli, Neyzen, Hoca, Mehmed) (1872 — 04.12.1948)
Ciğerde narı hasret açtı dağlar Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Çağ geçti gün tükendi ömür bitmek üzredir (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Çal bende olup ahlarımla sana demsaz (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin Yusuf Nalkesen (25.12.1923 — 01.01.2003)
Çaya iner ağlarım gülü deste bağlarım Anonim
Çıkıp arzı cemal eyle bahare Aziz Efendi (Medenî, Hâfız) (23.03.1842 — 27.11.1895)
Çıksam şu dağların yücelerine Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Çiçekler takmış başına Sabri Sühâ Ansen (1908 — 1990)
Çiçeklerim solmasın Hüseyin Erbay
Çok yaşa sen Ayşe Muhlis Sabahaddin Ezgi (1889 — 1947)
Dağda tavşanlar uyur ninni evde koşanlar uyur ninni Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Dağlar dağlar viran dağlar Anonim
Damarımda dolaşan kansın Fethi Karamahmutoğlu
Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler Bilge Özgen
Değdi saçlarıma bahar küleği Bekirof (Azeri)
Deli gönül gafil olma gözün aç “Nasihat” Volkan Gidiş (Kanûnî, Yrd. Doç. Dr.)
Deli gönül gezer gezer gelirsin Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Demedim hicranımı ellere yarar diye Şükrü Tunar (1907 — 15.07.1962)
Derdimi arz etmeye Ali Bey (Enderûnî, Hânende, Kadıköylü Kel Ali Efendi) (1830 — 1897)
Derdimi bilen çok derman veren yok Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Derdimi ummana döktüm Şerif İçli (20.12.1899 — 06.02.1956)
Dertliyim bu gece yine içtim Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Didei mahmur kandı uykudan Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Dil şad olacak diye kaç yıl avuttu felek Avni Anıl (23.04.1928 – 14.06.2008)
Dil yarasını andırcak yare bulunmaz Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Dizlerinde yatarken ellerini tutarken Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Doldur kadehi aşk için Azmi Tuğrul
Dostlarım toplanın öldüğüm zaman (Vasiyet) Güneş Müftüoğlu
Dökülüp yandı sitemlere Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Duman duman tütüyorum Bilge Özgen
Dur olalıdan senden ey reşki melek Nikogos Ağa (Taşciyan, Hânende, Tanburi) (1836 — 09.09.1885)
Duy artık duy sesimi “Hadi Sev Seveceksen” Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Dün gece seni düşündüm durdum Coşkun Sabah (Ûdî)
Dün gece yes ile kendimden geçtim Subhi Ziya Özbekkan (25.02.1887 — 19.07.1966)
Dünde kaldı mevsimler Şevket Tokgöz
Ebrulerinin zahmı nihandır ciğerimde Mahmud II. (Gaazî Sultân Mahmûd Hân-ı Sâni, “Adlî”)

(20.07.1785 — 01.07.1839)
Ecel yastığına koydum başımı “Ecel Yastığı” Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Efsun oluyor günden güne Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem Ali Rızâ Bey (Kaptan-zâde, Kanuni) (1881 — 16.02.1934)
El aman ey nur-ı didem el aman Aziz Efendi (Medenî, Hâfız) (23.03.1842 — 27.11.1895)
El çek tabip el çek yaram üstünden Ali Şenozan
El çek tabip el çek yaram üstünden Selahaddin İnal (1924 — 1982)
Ela gözlerine kurban olduğum Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Elhan ile bir aşkı terennüm ediyorken Cevdet Çağla (Kemani, Ahmet) (08.05.1900 – 22.02.1988)
Elini koyma ruy-ı aline çek kıskanırım Halid Bey
Ellerimi bırakıp gittiğin günden beri Şevket Tokgöz
Elveda meyhaneci artık kalamıyorum Yavuz Ökten
Engeller koymuyor ?
Enginde yavaş yavaş günün minesi soldu Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Erkilet güzeli bağlar bozuyor ?
Estergon Kalesi ?
Eş seçmeye girdimdi gönül bahçesine (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Eşk ile tahmir olunmuş ehli aşkın mayesi Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Ey büti nev eda olmuşum müptela İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,

Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Ey çerhi sitemger dili nalana dokunma Aziz Efendi (Medenî, Hâfız) (23.03.1842 — 27.11.1895)
Ey çeşmi ahu hicr ile aman İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,

Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Ey çeşmi siyah gönlümü müjganla harab et Nezahat Soysev
Ey dil ne bitmez bu ahü vahın Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Ey dost aşarız dağları an içre susuz (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Ey gonca dehen şerbetine canımı kandır Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Ey hevai meşreb oldun baisi berbadımın Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Ey mehlika ey gül beden İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927) (Muallim)
Ey şanlı beldenin füsunkar kızı Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Fincanı taştan oyarlar ?
Firakınla yansa ten Avni Anıl (23.04.1928 – 14.06.2008)
Firakınla zalim harab oldu can Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Firkatin aldı bütün neşvei tabım bu gece Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Gah mey aradım, gah sevgili İsmail Bahâ Sürelsan (19.11.1912 — 12.04.1998)
Gamsız yaşarım eğlenirim Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)
Gamze gamze bir gülüver şimdi “İkinci Bahar” Sezen Aksu
Garip gönlüm arar seni kim bilir nerdesin sevgili Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Geceler yarim oldu ağlamak karım oldu Şükrü Tunar (1907 — 15.07.1962)
Gecenin en siyahında umudun bittiği yerdeyim “İmkansız Aşk” Cem Yıldız
Gel gör güzelim Rüştü Eriç
Gel nazlı güzel gel bana can ver Hrant Emre (Kenkulian, Udi) (1901 — 29.08.1978)
Gel sevgilim son ümit yalnız sendedir artık Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Gel sevgilim son ümit yalnız sendedir artık v2 Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Gelin dostlar gelin kardeşlerim gelin oturalım yanyana “Güldeste” Teoman Alpay (Udi) (1932 — 13.02.2005)
Gelince meclise bade Mehmed Bey (Kanuni, Enderûnî Beykozlu Sâlih) (1859 — 11.04.1925)
Gemi kalkar sular akar Anonim
Gemilerde talim var bahriyeli yarim var ?
Gidem dedim aman yarenlerim darıldı ?
Gittin de bıraktın beni aylarca kederde Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 27.04.1981)
Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz Yusuf Nalkesen (25.12.1923 — 01.01.2003)
Gönlüm yanıyor hasretinin kor ateşinden Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Gönlüm yaralı bilmiyorum yar bana noldu Kadri Şençalar (Udi, Hacı) (1912 — 13.01.1989)
Gönlümde açmadan solan bir gülsün “Senede Bir Gün” Şekip Ayhan Özışık (02.02.1932 — 17.05.1981)
Gönlümün içindedir gözden ırak sevgili Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum Muzaffer İlkar (1910 – 23.02.1987)
Gönül gel gitme gurbete Sadi Hoşses (1910 — 1994)
Gönül ne kahve ister ne kahvehane Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin Muzaffer İlkar (1910 – 23.02.1987)
Gönül verdim sen zalime Ali Ağa (Kemani) (1770 — 06.06.1830)
Gönül yarasından acı duyanlar Selâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Gönülden bağlıydım sana yakındım Hrant Emre (Kenkulian, Udi) (1901 — 29.08.1978)
Görmedim ömrümün asude geçen bir demini Kadri Şençalar (Udi, Hacı) (1912 — 13.01.1989)
Görmez oldum sevdiğim sen mahımı Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Görünce deli gibi hemen tutuluyorsun Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Gösterir ebru şitadan başka tab Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Göz yaşımda saklısın ağlayamam ki Zekai Tunca
Göz yaşlarımı görsen acırsın bana elbet Hrant Emre (Kenkulian, Udi) (1901 — 29.08.1978)
Gözlerimden boşalan damla damla yaşımla Amir Ateş (01.01.1942 — )
Gözlerimden yüzün kulaklarımdan sesin Muzaffer İlkar (1910 – 23.02.1987)
Gözlerin kömür senin bakışın ömür senin Avni Anıl (23.04.1928 – 14.06.2008)
Gözlerinden dökülen sevdanı saklama yar Turhan Taşan
Gurbet elde gam yükünü bağlarım Hâşim Bey (Müezzinbaşı, Hacı) (1815 – 1868)
Gül sen gülün olayım çiğne yolun olayım Sadi Hoşses (1910 — 1994)
Güller açar içimde Abdürrezzak Tuğcu
Gülmedi şu bahtım gülmedi gitti Sadi Hoşses (1910 — 1994)
Gülşeni hüsnüne kimler varıyor Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888) (Müezzinbaşı)
Gülünce gözlerinin içi gülüyor İrfan Özbakır
Gülüyorsun güzelim gül güle gülmek yaraşır Neveser Kökdeş (1904 — 1962)
Gülüyorsun güzelim gül güle gülmek yaraşır İhsan Bey (İzmirli, Tanbûrî)
Gün be gün yaşanan o hatırayı Avni Anıl (23.04.1928 – 14.06.2008)
Gün gelip saçların ağardığında Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Gün gelir de anlarsın bu anlamsız gururu Şevket Tokgöz
Gün gelir seninle karşılaşırsak Ziya Taşkent (1932 — 17.08.1999)
Gündüzüm karanlık gecem uykusuz Teselli dediğin sözü neyleyim Nûri Halil Poyraz (1885 — 08.02.1956)
Gündüzüm karanlık gecem uykusuz Teselli dediğin sözü neyleyim Râkım Elkutlu (İzmirli, Neyzen, Hoca, Mehmed) (1872 — 04.12.1948)
Günler ne çabuk geçip giderdi (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Güzel gel aklımı aldın İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,

Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Güzel gözlerine bakmaya doyamam Adnan Şenses
Haber gelmez gönül virane kaldı Naci Tektel
Haber uçtu devlete (Yedikule) (Rembetiko) Vangelis Papazoğlu (1897 — 27.07.1942)
Haberin yok mu senin ey dili zar Leylâ Saz (1850 – 06.12.1936)
Haberler yollasam seni çağırsam Bilge Özgen
Hak zikrinin ilhamı keremler nerede (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Hala gelemedim kendime hala Hüseyin Soysal
Hali nezimde acırsın sevdiğim Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Hançeri aşkınla ey yar gönülm üzre vurma Ekrem Güyer (1921 – 19.02.1954)
Hangi derde müptelasın Nihat Adlim
Hasret dolu bir kalbe acı vermek olmaz ki Turhan Taşan
Hasret odu yaktı ciğerim ey ruhi alim Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Hasretim sana sanki bin yıl uzakta gibi Zeynettin Maraş (1927 — )
Hasretinle yaşayamam Turhan Taşan
Hasta kalbimde açılmış Selâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Hastayım yalnızım seni yanımda sanıp Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Hastayım yaşıyorum görünmez hayaliyle Hrant Emre (Kenkulian, Udi) (1901 — 29.08.1978)
Hatadır yad edilmek Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Hayalimdeki ruhu kalbime koydum bugün Cengizhan Sönmez
Hayalle yaşarken gerçek dünyada “Haberimiz Yok” Teoman Alpay (Udi) (1932 — 13.02.2005)
Hayatta bu ilk aşkım kaderle ilk oyunum “Çok Yalnızım” Teoman Alpay (Udi) (1932 — 13.02.2005)
Hazan ile geçti gülşeni bostan Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Hep cevrin oldu bi hisab Rızâ Bey (Neyzen, Vefâlı) (? — 1925?)
Hep sayei vaslında gönül şad olacakken kimdir ayıran efendim seni benden Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Her akşam mutlaka tesadüfümüz Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Her zahmı ciğersuze deva kar aranılmaz Âsım Bey (Giriftzen, Miralay, Hacı Mustafa) (1852 — 26.02.1929)
Her zahmı ciğersuze deva kar aranılmaz_v2 Âsım Bey (Giriftzen, Miralay, Hacı Mustafa) (1852 — 26.02.1929)
Hicran hastasıyım yapayalnızım Kadri Şençalar (Udi, Hacı) (1912 — 13.01.1989)
Hicranla geçen günleri hasretle anarken Zeki Ârif Ataergin (Avukat) (1896 — 04.01.1964)
Hicranı elem açtı yiner sinede yare Haydar Tatlıyay (Kemani)
Hiç ağlama peşimden sesini duymuyorum Oktay Tem
Hiç bir şeyde gözüm yok Fethi Karamanoğlu
Horozumun beş pençesi ?
Hülyalı gecelerde hasretin yolcusuyum Zeki Müren (06.12.1931 — 24.09.1996)
Hülyaya bürünmüş bir çiçek gibi Şükrü Tunar (1907 — 15.07.1962)
Hüsnüne güvenme ey ruyi mahım Haydar Telhüner (Kemani) (1911 — 1963)
Hüznüm kederim değil mi belli Ahmed Bey (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)
Iztırabın sonu yok sanma bu alem de geçer (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
İç durma iç güzelim Kadri Şençalar (Udi, Hacı) (1912 — 13.01.1989)
İçimde bir sıkıntı var Şükrü Tunar (1907 — 15.07.1962)
İçimde bir yangın var sönmüyor bilir misin Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
İçimden taşıyor özlem pınarı Mahmut Oğul
İçimdeki özlemi unutamıyorum yar Adem Şahin
İhtiyatlar silah çatmış ?
İlk aşkı unutmak çok kolay deme Ziya Taşkent (1932 — 17.08.1999)
İltifatın çok inayettir bana Todoraki (? — 1860?)
İndim gittim Diyarbekir düzüne Hâşim Bey (Müezzinbaşı, Hacı) (1815 – 1868)
İndim yarin bahçesine gülden geçilmez İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,

Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
İptilayı derdi aşkın var mı doktor çaresi Nasîb Efendi (Kanuni) (? — 1920?)
İptilayı derdi aşkın_v2 Nasîb Efendi (Kanuni) (? — 1920?)
İstanbul’da Boğaziçi’nde bir fakir Şekip Ayhan Özışık (02.02.1932 — 17.05.1981)
İşte ben gidiyorum Anonim
Kaç gün oldu nazlı yardan ayrıldım Marko Çolakoğlu
Kader kime şikayet edeyim seni Avni Anıl (23.04.1928 – 14.06.2008)
Kader kime şikayet edeyim seni v2 Avni Anıl (23.04.1928 – 14.06.2008)
Kalbim kırgın yıllara geçip giden zamana Şevket Tokgöz
Kalbimde gizli bir sevgi mi arar “Yalan Gözlerin” Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Kalbimde yanarken sevgin hasretin Fahri Kopuz (Mehmed) (1882 — 07.01.1968)
Kalp kalbe karşı derler Coşkun Sabah
Kalmadı bende ne arzu ne gönül Selâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Kamer çehre peri ru tende canım Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Kanaryam güzel kuşum Mustafa Nafiz Irmak (1904 — 1975)
Kandilli’de eski bahçelerde (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Kanım kaynadı sana halimden anlasana Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına Ali Rızâ Bey (Kaptan-zâde, Kanuni) (1881 — 16.02.1934)
Kapıldım sana bir mecnun gibi Zekai Tunca
Karakolda ayna var Zeki Duygulu (1907 — 1974)
Karanfil oylum oylum geliyor servi boylum ?
Karlı dağları mı aştın Sadi Hoşses (1910 — 1994)
Kaşın gözün şöyle dursun Hüsnü Üstün
Kayboldum kaybolan yıllar içinde Metin Eryürek (İstanbul, 1929— İstanbul, 26.12.2014)
Kederden mi neden bilmem Mehmed Yürü (“Nasib’in”, Udi) (1882 — 15.11.1953)
Kendine niçin emsal ararsın Aziz Efendi (Medenî, Hâfız) (23.03.1842 — 27.11.1895)
Kıl terahhum gayri ey reşk-i melek Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Kızlar ne güzelsiniz Müslim Kızılkan (Doktor)
Kırmızı gülün alı var ?
Kış geldi firak açmadadır sineme yare Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Kız sen ne güzelsin sana gençler tapacaklar Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Kim görmüştür güzellerin sefasın ?
Kim görse seni aşkına hasrı emel eyler Şemseddin Ziyâ Bey (Çorlulu-zâde) (12.10.1882 — 1925)
Kimseyi böyle perişan etme Allahım yeter Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Korkma sakın gözlerimden Turhan Taşan
Körfezdeki üç beş güzel söylesinler şarkı Yıldırım Gürses (1939 — 2001)
Küçüksün güzel etme bu nazı “Aladır Gözlerin” Volkan Gidiş (Kanûnî, Yrd. Doç. Dr.)
Kudretin kafi değildir Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Kul oldum bir cefakare İbrahim Ağa (? — 1740?)
Kurbanın olam ey afeti can rahm eyle bana halim perişan Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Kurdu meclis aşıkan meyhanede Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Kuzuları dağdan indirdi çoban Atıf Bey
Leblerinde kıvrılan bir goncanın al rengi var Emin Ongan (Kemani) (14.09.1906 – 02.02.1985)
Lutfunu ağyare kıl ey bi vefa Latîf Efendi (? — 1910)
Madem ki gidiyorsun bırakıp burda beni Muzaffer İlkar (1910 – 23.02.1987)
Mah yüzüne aşıkanım İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,

Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Mahmur bakışlı dilberim Zeki Duygulu (1907 — 1974)
Makdemin üftadeler eyler emel faslı güldür sevdiğim gülzare gel Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Martılar ah eder Mes’ud Cemil Bey (Tanburi, Ekrem) (Aralık 1902 — 31.10.1963)
Martılar ah eder v2 Mes’ud Cemil Bey (Tanburi, Ekrem) (Aralık 1902 — 31.10.1963)
Matem zedeyim külbei ahzanımı gel gör Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Mavi maviydi gök yüzü (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Mayadağ’dan kalkan kazlar ?
Mazideki hülyamı bütün öldüreceksin Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Mecnun gibi sahrayı cünün Civan Ağa (Lavtacı, Zivanis) (? – 1910?)
Mehcur olalı hayli zamandır Andon Efendi (Lavtacı, Udi, Batrik Kiryazis, Mumcu) (? — 1925?)
Mehtaba sordum yardan bana bir selam Hrant Emre (Kenkulian, Udi) (1901 — 29.08.1978)
Meseldir söylenir dilde İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 — 1869)
Mesti zehri firkati hicranınımın hmastevü nevmidü bi dermanımın Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Meşesiz dağlarda meleyen kuzu Kadri Şençalar (Udi, Hacı) (1912 — 13.01.1989)
Meyle teskin eyle saki ahü ateş zarımı Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Misafir gelsem sana Turhan Taşan
Muhabbet bağına girdim bu gece Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Mutlu mutsuz hatıralar Mediha Şen Sancakoğlu
Mümteziç aşkınla ruhum söyle imanım mısın Bedriye (Şerbetçigil) Hoşgör
Müptelayı derdi hicrandır gönül Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Narı can suzi derunum dağlara dağlar açar Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım Teoman Alpay (Udi) (1932 — 13.02.2005)
Nasıl katlansın bilmem “Çaresizim” Yaşar Güvenir
Ne arzu ediyor “Karlı Bir Kış Günü” Yusuf Nalkesen (25.12.1923 — 01.01.2003)
Ne bahtımdır ne yari bi amandır Şemseddin Ziyâ Bey (Çorlulu-zâde) (12.10.1882 — 1925)
Ne boş yere yanmışım Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Ne bülbülde o figan ne gülde sitem kaldı Avni Anıl (23.04.1928 – 14.06.2008)
Ne gelen ne soran var Ziya Taşkent (1932 — 17.08.1999)
Ne günah etse açılmaz iki gönlün arası Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Ne günah etse açılmaz iki gönlün arası v2 Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Ne kadar kanun varsa Fethi Karamahmutoğlu
Ne kara günlere kaldım gamı hicranından sor perişanlığım zülfü perişanından Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Ne küstün bi sebep öyle Cemil Efendi (Şekerci, Udi, Hâfız, Nureddin) (1867 — 16.11.1928)
Ne müşkülmüş güzel sevmek meğer Zeki Ârif Ataergin (Avukat) (1896 — 04.01.1964)
Ne olur sabret biraz hasretimiz bitecek Turhan Taşan
Ne sevgilim kaldı ne de yoldaşım Kadri Şençalar (Udi, Hacı) (1912 — 13.01.1989)
Ne yeşil ne siyah “Mavi Dünyam” Hüseyin Gökmen
Ne zaman lutfunu ihsan edeceksin güzelim Arşak Çömlekciyan (Udi) (1880 — 1930)
Nerde o günler nerda yarim cananım nerde Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Neşem emelim ruhu hazinim Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Niçin a sevdiğim niçin Nikogos Ağa (Taşciyan, Hânende, Tanburi) (1836 — 09.09.1885)
Niçin bülbül figan eyler bahar eyyamıdır Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Niçin şebta seher ben zarü zarım Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Nideyim sahnı çemen seyrini cananım yok Sâdullah Ağa (Hacı, Musâhib-i Şehryârî)) (1730? — 1801?)
Niye taktın boynuna incileri İsmail Bahâ Sürelsan (19.11.1912 — 12.04.1998)
Nolsun bu kadar ahu figan Ali Bey (Enderûnî, Hânende, Kadıköylü Kel Ali Efendi) (1830 — 1897)
O çeşme kurumuş akmıyor artık Mahmut Oğul
O güzel gözlerinle kimi düşünüyorsun Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
O mah tabı acep gösterir mi bana felek İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,

Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
O ne güzel bir geceydi ne olur hiç bitmeseydi Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Olmada diller rubude gamzei cadusuna Abdülhâlim Ağa (1720? – 1802)
Ödemiş bağlarında gözlerim yollarında Neveser Kökdeş (1904 — 07.07.1962)
Ömrüm artar sana baktıkça perestişle benim Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Ömrüm tükenir kahrolurum M. Adnan Koray
Öpeyim gül yanağını goncai ümmid açsın Muhlis Sabahaddin Ezgi (1889 — 1947)
Öpüştüm resimlerinle Kayahan Acar (29.03.1949 — 03.04.2015)
Özlerdi gönül zevki demi köhne baharı Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Özlerim ben seni seninle bile Yılmaz Pakalınlar
Pek cefacusun sana yoktur bedel Rızâ Efendi (Kemânî, Üsküdarlı) (1780 — 1852)
Pencere açıldı Bilal oğlan Hamza Efendi
Pencereden kuş uçtu ?
Pencerenin perdesini aç bana göster yüzünü Muhlis Sabahaddin Ezgi (1889 — 1947)
Pınarın başında su verdin içtim Burhanettin Deran
Resminin karşısında dalıp aldanıyorum Fethi Karamahmutoğlu
Rüya gibi bir akşamı seyretmeğe geldin (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Rüya gibi bir gün süzülüp gönlüme aktın İsmail Safa Olcay
Rüya gibi uçan yıllar Avni Anıl (23.04.1928 – 14.06.2008)
Saçının tellerine bütün ömrümü taktım Teoman Alpay (Udi) (1932 — 13.02.2005)
Sakiye mey sun ki Melahat Pars (1918 — 2005)
Samur saçlım nazik edalım gayet sevimli bir dilrubadır Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Sana bir buse vermedim diye Sadettin Öktenay (Kanuni) (1930 — 15.03.1989)
Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 27.04.1981)
Sandalım geliyor varda ?
Saracak dost eli yok gönlümdeki yarayı “Tersine Döndü Çarkım” Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Sarı kurdelem sarı Malatyalı Fahri Kayahan (Malatyalı, Tanburi, Udi, Kemani) (1918 — 1969)
Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri ahu Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Sazlar çalınır Çamlıca’nın bahçelerinde Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)
Sen Tanrı’nın göz nuru “Amasra” Güneş Müftüoğlu
Sen bu yerden gideli ey saçı zer Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Sen hep beni mazideki halimle tanırsın Selahaddin İnal (1924 — 1982)
Sen saçlarıma koşan aklar gibisin Avni Anıl (23.04.1928 – 14.06.2008)
Sen verdi baharı hüsnü ansın Aziz Efendi (Medenî, Hâfız) (23.03.1842 — 27.11.1895)
Sende mi gidiyorsun bu kaçıncı ayrılık Teoman Alpay (Udi) (1932 — 13.02.2005)
Seneler ne olur üstüme gelmeyin saatler durun biraz ömrüm bitirmeyin Erdoğan Berker (İnş. Yük. Müh.) (16.07.1932 — )
Seni ben unutmak istemedim ki Amir Ateş (01.01.1942 — )
Seni böyle görünce bir gönül yarasıyla Rıfat Ayaydın (1915 — 1974)
Seni çok seviyorum desem de faydası yok Zekai Tunca
Seni düşünmek güzel Sabri Sühâ Ansen (1908 — 1990)
Seni görmek ister gönlüm bulamaz yolunu izini Neveser Kökdeş (1904 — 1962)
Seni sevda çiçeğim İbrahim Uygun
Seni sevdim seveli kanaryam ?
Seni seven olabilir Hüsnü Özüstün
Senin aşıkların kılmaz nazar firdevsi alaya Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Seninle aşkımızın sonu yok biliyorum Halil Karaduman (Kanuni) (1959 — 09.10.2012)
Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık Yusuf Nalkesen (25.12.1923 — 01.01.2003)
Sensizliği ben seçmedim Zekai Tunca
Sesimi duymuyorsun sözünde durmuyorsun “Kalbim Kiralık Değil” Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Sevdayı ruhun aşk eline son seferimdir Yûsuf Efendi (Hâfız, Kadıköylü, Attâr) (1857 — 1925)
Sevdiğimi söylesem şımarıyorsun hemen “Beraber Doğmadık Ya” Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Severdim bir mehi aşufte hali misali andelip ol gül nihali Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Severim canü gönülden seni Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Severim her güzeli senden eserdir diyerek Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Severim her güzeli senden eserdir diyerek v2 Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Sevgi yağmurum ol gönlüme yağ da Aysim Dolgun
Sevgilim uyan da gel allara boyan da gel Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Sevgimizin aşkımızın üstünden Sadettin Öktenay (Kanuni) (1930 — 15.03.1989)
Seviyorum desende kanmam sözüne Talat Er
Seviyorum demiştin demek yalan söyledin “Bu Yolun Dönüşü Yok” Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Sevmek nedir öğret bana Rıfat Ayaydın (1915 — 1974)
Sevmiyorum seni artık gözlerimi geri ver Avni Anıl (23.04.1928 – 14.06.2008)
Seyreyle o gül ruyini Sâlih Ağa (Acem) (? — 1725?)
Seyri gülşen edelim ey şivekar İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,

Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Seyri gülşen edelim ey şivekar v2 İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,

Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Sezdim dargın bakışını dalarken gözlerine Rıfat Ayaydın (1915 — 1974)
Sırma saçlı yarimin can bahşederken işvesi İbrahim Efendi (Udî, Mısırlı, Avram Levi) (1872 — 1933)
Sızlayan kalbimi sev Selâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Sigaramın dumanına sarsam saklasam seni Nadir Göktürk
Sinei suzanıma ahım yeter Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Sislendi heva tarfı çemenzarı nem aldı Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Solsan da sararsan da yine gül İbrahim Efendi (Udî, Mısırlı, Avram Levi) (1872 — 1933)
Son bir selam gönder eski günlere Hasan Soysal
Son faslı sevda bu son veda şimdi Cengizhan Sönmez
Son ümidimde bitti Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Sonbaharın zevki hoştur tut elinden yari koştur Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Sormamışsın hiç kimseden Yusuf Nalkesen (25.12.1923 — 01.01.2003)
Sormamışsın hiç kimseden v2 Yusuf Nalkesen (25.12.1923 — 01.01.2003)
Sorulmasın bana yesim gariki hicranım Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Söyle cananım neden her an susarsın Aziz Ergüner
Söyle derdini kaç yıl çekece bu dertli başım Hüseyin Mayadağ
Söyle ey taline lutfu var bana cevr etmenin Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Söylemez miydim sana ey gülizar Mahmud II. (Gaazî Sultân Mahmûd Hân-ı Sâni, “Adlî”)

(20.07.1785 — 01.07.1839)
Söyleyemem derdimi kimseye Şükrü Tunar (1907 — 15.07.1962)
Söyleyin yıldızlar sevgilim nerde Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Sun sagarı saki bana mestane desinler Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Susmadı gönlümün feryadı ahı Dolgun Dalgıçoğlu
Suya iner tavşanlar ?
Süzgün bakışın bana bin bir ümid vadeyler Aslan Hepgür (Alparslan) (12.09.1934 — ?)
Şarkılar söyle o sahillerde Avni Anıl (23.04.1928 – 14.06.2008)
Şarkılarda hep senin unutulmaz adın var Cengiz Cermen
Şarkılardan fal tuttum Erdoğan Berker (İnş. Yük. Müh.) (16.07.1932 — )
Şarkım türküm gazelim Hüseyin Gökmen
Şebnemler konuverdi gönlüme Cavit Erden
Şevkinle hayalinle olur bedidar Hristo Efendi (Lâvtacı, Hânende, Hristaki Kiryazis, Mumcu) ( ? — 15.08.1914)
Şimdi bahar gönlümde (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Şimdi umut dağları hep kar gönül Burhan Durucu
Şu dağın eteğinde “Çoban Güzeli” Muallim İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Şu dağlar ulu dağlar Hamdi Tokay
Şu gelen atlı mıdır sorun Bağdatlı mıdır Anonim
Şu gönlüme kederle dert salıyorsun Alâaddin Şensoy (1932 – 17.02.1997)
Şu karşıki dağda bir yeşil çadır İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,

Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Şu köylünün yosma da kızı ?
Şu Yalta’dan (Limandan) taş yükledim Anonim
Şu yıkılmış gönlüm abad olmuyor Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Şu yollar uzar gider Sâdi Işılay (Kemânî) (05.02.1899 — 11.03.1969)
Şu yorgun gönlümü yormayın artık “Sormayın Artık”
Şu yüreğim can evinde vurdukça Yılmaz Pakalınlar
Şulelenip derdü gamü ıstırab etti gönül mülkünü yekser harap Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın Muzaffer İlkar (1910 – 23.02.1987)
Takat mı gelir sevdiğim ol işve vü naze Tab’î Mustafa Efendi (Kassâm-Ahdeb-zâde, Ser-Müezzin-i Şehryârî, Hattat)

(1705? — 1770?)
Takıp peşine beni sevda der gider Hasan Soysal
Takvimlerden haberin yok mu geçiyor yıllar Adnan Ergil
Tasdi edeyim yari biraz da sühanimle Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Tatlı tatlı bakarsın Nihat Adlim
Tel tel taradım zülfünü Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Terk eyledi gerçi beni ol mah cemalim Zaharya (Zaccharias, Tanburi, Hanende, Küçük, Mîr Cemil) (? — 1740?)
Terk et beni artık yetişir sende vefa yok Fehmi Tokay (Yk. Müh. Mehmed) (1889 — 23.06.1959)
Tertemiz duygularla sevdim seni Alâaddin Şensoy (1932 – 17.02.1997)
Tıflı nakamın acınmaz Cemil Efendi (Şekerci, Udi, Hâfız, Nureddin) (1867 — 16.11.1928)
Tıflı nezeninim unutmam seni Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Tıpırtılar yağmurların yağışı (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Tırmana tırmana çıktım yapıdan İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,

Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Toprak yeşile boyanmış Suphi İdrisoğlu
Turrai müşgü gamı Hristo Efendi (Lâvtacı, Hânende, Hristaki Kiryazis, Mumcu) ( ? — 15.08.1914)
Tut ki senden bilmişim Fahri Gürsoydan
Ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla Ali Rızâ Bey (Kaptan-zâde, Kanuni) (1881 — 16.02.1934)
Umudum heyecanım bitmez pınardı bitti Kamuran Yarkın
Unuttu gitti o gelmez dediler Erol Bingöl
Unuttum sanma sakın anmadığım günüm yok Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Unutulmuş değilsin adın saklı kalbimde İrfan Özbakır
Uyusun yavrum büyüsün (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Uzadı gitti yıllar Muzaffer İlkar (1910 – 23.02.1987)
Uzaktan gülerim Akın Özkan (Tanburi) (1934 — 03.01.2007)
Uzansam tutacak gibiyim ellerini Mahmut Oğul
Ülfet etsem yar ile ağyare ne Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Ülkemin göklerdeki sönmeyen yıldızıyım Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Ümitsiz bir aşka düştüm Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Üzerinde ipim salıncağım var Kaya Bekat
Üzülme yılların gelse de kışı Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Varlığın kalbime heyecan verir Erdoğan Berker (İnş. Yük. Müh.) (16.07.1932 — )
Var mı cana derdi aşkın çaresi Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Var mıdır takrire hacet derdi mafil balimi Nevres Bey (Udi, Orhon) (1873 — 21.01.1937)
Vazgeç bu cefadan yine handan olalım gel Abdullah Özman
Vazgeç bu cefadan yine handan olalım gel Cavit Erden
Vefasız demişler hep kadınlara Alâaddin Şensoy (1932 – 17.02.1997)
Verdiğimiz o sözleri Hüseyin Erbay
Vur efendim hançerini Anonim
Vücud iklimini her lahza berbad eyliyorsun Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Yad eller aldı beni taşlara çaldı beni Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Yağmurlu bir günde tanıdım seni Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Yağsın yağmur çisil çisil Necdet Tokatlıoğlu (1933 — 27.09.2008)
Yakut mine zümrüt ban birdir kayalarla (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Yalan değil pek kolay olmayacak unutmak Yusuf Nalkesen (25.12.1923 — 01.01.2003)
Yalancının birine kapıldı kaldı gönül Necdet Tokatlıoğlu (1933 — 27.09.2008)
Yalanım yok gönlüm kaldı Fethi Karamahmutoğlu
Yalanım yoktur asla gönül nedir bilirim İrfan Özbakır
Yalanmış yeminlerin git işveni ellere sun Yusuf Nalkesen (25.12.1923 — 01.01.2003)
Yalnız seni sevdim Ziya Özova
Yalnız senin sevgin Nihat Adlim
Yalnızım bahtsızım Sadi Hoşses (1910 — 1994)
Yalvarırım kuzum sana İsmet Ağa (Tanburi) (? — 1870)
Yanık bıraktın beni türbede bir mum gibi Dursun Karaca
Yar açtı taze yare sinei sad pereme Aziz Efendi (Medenî, Hâfız) (23.03.1842 — 27.11.1895)
Yar saçların lüle lüle Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)
Yaralı bir gönülden başka ne bıraktın bende hatıra “Yaralı Gönül” Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Yarın gelir misin bana Fethi Karamahmutoğlu
Yaş otuz beş yolun yarısı eder Fethi Karamahmutoğlu
Yaşamak yalan belki yalan delice sevmek Sadettin Öktenay (Kanuni) (1930 — 15.03.1989)
Yavrusundan ayrılan ana ağlasın Hüseyin Coşkuner
Yaz olmuş kış olmuş Sadi Hoşses (1910 — 1994)
Yekta güherim meclisi rindan sedefimdir Muallim İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Yeni açmış çiçek gibi Adem Şahin
Yeniden doğarım görsem yüzünü Özgen Gürbüz
Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım Ümit Mutlu
Yeşil (Güzel) gözlerine bakmaya doyamam Meçhûl
Yeşil gözlerini ufkuma ger ki bahar geldi diye türkü söyleyem Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Yeşillendi yine bağlar İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927) (Muallim)
Yeter acı çekme derler Selahaddin İçli (1923 — 2006) (Doktor)
Yetişir o kara kaşları çatma “Fatma” Burhaneddin Deran
Yıldız kaydı dilek tuttum Fethi Karamahmutoğlu
Yıldızlar saçılmış inciler gibi Reşat Aysu (Kemani, Yüksek Ziraat Mühendisi) (1910 — 13.10.1999)
Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Yıllar yılı beklediğim Erdoğan Yıldızel
Yıllar yılı bekledim adın her an dilimde Bilge Özgen
Yıllar yılı ben seni belde belde aradım İlgün Soysev
Yıllarca yazık boş yere hülyalara kandım Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)
Yılların ardından biteviye sevgiler gider Hasan Dede Dinç
Yılların ötesinden siyah bir gül getirdim Hüseyin Gökmen
Yine bahar oldu bulandı çaylar Bahri Altıntaş
Yine neşei muhabbet dilü canım etti şeyda İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,

Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Yine tabı nigahı hayrete Zaharya (Zaccharias, Tanburi, Hanende, Küçük, Mîr Cemil) (? — 1740?)
Yine vazı felekten mi şikayet Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Yine yalnız bırakma bu gece “Ne olursun yanımda kal” Selim Öztaş
Yine yeşillendi dağlar çemeni (Köçekçe) İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,

Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Yine de şahlanıyor aman kolbaşının kır atı ?
Yok mu cana zerre rahmü şefkatin Latîf Efendi (? — 1910)
Yorgun gözlerimin içine bak da İsmet Kocabeyler
Yollarına gül döktüm gelir de geçer diye Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Yorgun düştüm koklamaktan hayalini Rıfat Ayaydın (1915 — 1974)
Yüce dağlar göğe varmış aşamam Amir Ateş (01.01.1942 — )
Yüceldikçe yüceldi yüce dağlar Kemençeci Nedim Şükrü
Yüreğimde ince sızı “Çerkez Kızı” Selahaddin İnal (1924 — 1982)
Yürü dilber yürü ömrümün varı ?
Yüzüm gülse de kızlar İçimde yare sızlar Selâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Yüzümde son tebessüm Necip Mirkelamoğlu
Zahmı aşkın yoktur asla çaresi Âsım Bey (Giriftzen, Miralay, Hacı Mustafa) (1852 — 26.02.1929)
Zaman geçti o gül ruye gider yok Latîf Ağa (Suyolcu) (1815? — 1885?)
Zaman o gül gibi gül görmemiş zaman olalı (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Zannım bu ki cana beni kurban edeceksin Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Zeytin Dağları’nda yol bulamadım Anonim
Zülfüne dil besteler zülfi perişanın kadar Asdik Ağa (Asadur Hamamciyan, Hânende) (1840 — 1913)