HİCÂZKÂR

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Fantaziye İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Longa (Sirto) Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Longa İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Medhal “Rüya” Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Medhal Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemani) (01.04.1958 — )
Medhal Neveser Kökdeş (1904 — 1962)
Oyunn Havası Baki Duyarlar (Ûdî) (21.03.1936 — 26.02.2003)
Oyun Havası “Kasap Havası” Baki Duyarlar (Ûdî) (21.03.1936 — 26.02.2003)
Peşrev Beste-i Kadîm
Peşrev Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Peşrev Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Peşrev Osman Bey (Tanbûrî, Büyük) (1816 — 01.10.1885)
Peşrev Ömer Efendi (Kanuni) (? — 1900?)
Peşrev Refik Fersan (Tanbûrî, Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Peşrev Sâlih Dede (Neyzenbaşı, Kaymakam) (1818? — 1888)
Peşrev v2 Sâlih Dede (Neyzenbaşı, Kaymakam) (1818? — 1888)
Saz eseri Nûri Halil Poyraz (1885 — 08.02.1956)
Saz eseri (Dügâhta) Nûri Halil Poyraz (1885 — 08.02.1956)
Saz Semâî Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Saz Semâî Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Saz Semâî Cemil Efendi (Şekerci, Ûdî, Hâfız, Nureddin) (1867 — 16.11.1928)
Saz Semâî “Yağız Küheylân” (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Saz Semâî Edhem Efendi (Kanûnî) ( ? — 1920 ? )
Saz Semâî Ferit Sıdal (Tanbûrî) (01.03.1925 — 09.08.2001)
Saz Semâî Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî v2 Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî “Çırpınış” Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Saz Semâî Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Saz Semâî İbrahim Feyzi Doğaner (Neyzen Feyzi Dede) (1876 — 1948)
Saz Semâî Kemal Niyâzi Seyhun (1885 — 27.03.1967)
Saz Semâî Leon Hanciyan (Levon) (1857 — 11.07.1947)
Saz Semâî “Beylerbeyi’nde Gezinti” Münir Ergi (Neyzen)
Saz Semâî Niko Andrikos (Dr.)
Saz Semâî Ömer Efendi (Kanuni) (? — 1900?)
Sirto Arif Sami Toker (1926 – 1997)
Sirto (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Sirto (Longa) Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Sirto Fuad Efendi (Tanbûrî, Kadı) (1890? — 1920?)
Sirto v2 Fuad Efendi (Tanbûrî, Kadı) (1890? — 1920?)
Zeybek “Tavas Zeybeği” Anonim
Zeybek “Yağcılar Zeybeği” Anonim
Zeybek Baki Duyarlar (Ûdî) (21.03.1936 — 26.02.2003)
Zeybek İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Açıl ey goncei sad berg yaraşır Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Ağlatıp küstüreceksen Alaeddin Şensoy
Ahu efganım cefacu yare hiç kar etmedi Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Akşam olur güneş gider şimdi buradan Nikogos Ağa (Taşciyan, Hânende, Tanburi) (1836 — 09.09.1885)
Aldı beni aldı beni iki kaşın arası Çorlulu Âşık (? — 1850?)
Aldı gönlüm bir şuhi ter insaf etmez ol sitemger Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Alemi gülzar ederdim kadir olsaydım eğer Neveser Kökdeş (1904 — 1962)
An sipeh çerdehi şirini İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Kaymakam, Hoca, Ser-Hânende)
(1866 – 30.12.1927)
Aşkında azap varsa katlanırım “Sarı Kız” İsmail Hakkı Nebioğlu (1893 — 20.02.1965)
Ateşi aşkın senin ey mehlika Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Bahar geldi gül açıldı aşka geldi bülbül şimdi Muhlis Sabahaddin Ezgi (1889 – 1947)
Bahçemdeki son goncayı rüzgar koparırken Kadri Şençalar (Udi, Hacı)
Be bahçevan ben bahçeni bellerim Muzaffer Kurtulmuş
Bekledim fecre kadar gelmedin Râkım Elkutlu (İzmirli, Neyzen, Hoca, Mehmed) (1872 – 04.12.1948)
Ben esiri damı aşkı zülfiyarım ey gönül Emin Ongan’dan alındı
Ben perişanım perişan zülfünün mecnunu Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Ben sana gönül vereli bak ne hal oldum Çorlulu Âşık (? — 1850?)
Ben sözüne bağlamam bel Nûmân Ağa (Tanbûrî, Musahib-i Şehryâri, Hacı) (1750? — 1834)
Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Benim servi haramanım benim sen nemden incindin Nûri Bey (Bolâhenk, Neyzen, Hânende, Eyyûbî, Mehmed) (1834 — 1910)
Bir cilvegar nevrestedir Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Bir fırtına misali Fatoş Koçarslan
Bir gün seni görmez isem olur bana dünya dar Çorlulu Âşık (? — 1850?)
Bir halet ile süzdü yine çeşmini dildar Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Bir nevcivandır aşubi candır Rûşen Ferid Kam (1905 — 1981)
Bir gün seni görmez isem Çorlulu Âşık (? — 1850?)
Bir yar sevdim Kuşadalı K. H. Yaşar
Bu bi-vefalığı senden ümid etmezdim Mehmed Efendi (Hâfız, Balıkçı, Mevlevî) (—1875?)
Bu diyarda bahar bitti “Hüzün Çiçeği” Mehmet Onur
Bu gün mutlu günümdür Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Bundan sonra beraberiz Turhan Taşan
Bülbül gibi pür oldu cihan nağmelerimden Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 – 24.11.1897)
Bülbül gibi pür oldu cihan nağmelerimden v2 Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 – 24.11.1897)
Can ile ben ey dilruba sevdim seni etmem riya Şâkir Ağa (Tanburi, Kemani, Hânende, Ser-Müezzin, Hacı İzzet) (1779 — 1840)
Çeşmi ahu bir güzel sim tensin ince bell Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Çiçekler derleyeyim bir demet eyleyeyim Muzaffer İlkar (1910 — 23.02.1987)
Çiçeklerin gülüyor sevincinden Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Çok yosmalar kandırır güneşi kıskandırır Şerif İçli (20.12.1899 — 06.02.1956)
Çözmek elimde değil gönlümü senden kadın Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Daima feryadı efgandır gönül çillei aşkınla suzandır gönül Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Deli gönül coştu yine Nihat Adlim
Dilhezarın oldu hüsnün gülşeni eyledim gayrı feda canu teni Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Dilerim zülfüne berdar olayım Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Dinle kalbimdeki feryadı kulak ver sesine Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça
Dün gece mey meclisinde maha benzer bir civan Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Düştük yola her nefeste canan diyerek “Eselî Sır” (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Elimde gül gibi zibu benanı camı Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Elma toplayan kızlar Suphi İdrisoğlu
Eminemin aman on beşe vardı yaşı Muhlis Sabahaddin Ezgi (1889 – 1947)
Evvel görüşte ey şuhi gülten Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Ey gönül derdin nedir Erol Sayan (Tanburi) (17.01.1936 — )
Ey güli nükhet fezayı an Mehmed Bey (Eyyûbî, Şâhinbey-zâde) (1804 – 1850)
Ey şehin şahı Sâdullah Ağa (Hacı, Musâhib-i Şehryârî)) (? — 1801?)
Eyle vaslınla efendim behredar Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Firakı yar ile her dem rencidedir gönlüm Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Firakınla bu gün pek derd mendim yetiş imdadıma canım efendim İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Firkatin tesir etti canıma Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Gece aya bakıyorum yüzünü zannederek Muzaffer İlkar (1910 — 23.02.1987)
Geçen günler sevdiğim dostları bir bir almış İrfan Özbakır
Gel seninle yarın ey servi revan Sâdullah Ağa (Hacı, Musâhib-i Şehryârî)) (? — 1801?)
Gonca açmaz gül olmaz Emin Ongan (Kemani) (14.09.1906 – 1985)
Göklere uçalım gel de sevgilim Bilge Özgen
Gönlümü bir tıflı dilbaz eyledi kendine Tâhir Ağa (Kemençeci, Enderuni) (? — 1828)
Gönlümü duçar eden bu hale hep Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Gönlümün pembe çiçeği Neveser Kökdeş (1904 – 1962)
Gönül derdi çekenleri gizlice yaş dökenleri Salâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Görmek müyesser olmadı mahım Nikogos Ağa (Taşciyan, Hânende, Tanburi) (1836 — 09.09.1885)
Görmezsem eğer sevdiceğim hüsnü miratın Mehmed Yürü (“Nasib’in”, Udi) (1882 — 15.11.1953)
Gözlerim gaflete düşmüş sana bakmışsa yine (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Gözlerin gözlerimde ağlar gibi bu akşam Fethi Karamahmutoğlu
Gül dalında öten bülbülün olsam Neveser Kökdeş (1904 – 1962)
Gül mevsimidir gül yüzünün gülleri gülsün Sâdi Bey (Erden, Udi) (1896 — 20.06.1963)
Gül de kalmaz, çâresiz bülbül de kalmaz, gün gelir Münir Ergi (Neyzen)
Güldü açıldı yine gül yüzlü yar Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Güli pürcestei bağı vefayım Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Gülşende hezar nağmei dem saz ile mahzuz Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 – 24.11.1897)
Gün olur devri saltanat ta biter (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Günlerce durmadan koşar ararım Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Güzelim hiç aramaz mı dili avare seni Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Güzelsin bi misalsin dil rubasın ne şıksın sevdiğim nazik edasın Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Harfin ne hükmü var heceden el çek ey gönül (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Hasreti hicrinledir biçare dil Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Hastai zevki visalindir gönül çoktan beri Kadri Bey (Doktor) (? — 1925?)
Hayli demdir sine suzi firkatim Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Her dert gibi sinede hicran da var Sadi Hoşses (1910 — 1994)
Her şey bitti deyip veda ederken Engin Çır
Hey pınar derin pınar Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Hıramet gülşene guş eyle arardan müdarayı Sâdullah Ağa (Hacı, Musâhib-i Şehryârî)) (? — 1801?)
Hicri lebinde yarin bir dil ki oldu nahoş Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 – 24.11.1897)
Hilkat lisanı hal ile her bar söylenür (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Hülyalı sestir, bir gül nefestir Faruk Şahin
İnan üzülmedim elveda derken “İçime Doğdu” Zekai Tunca
İştiyakın sinemi sehm ile daim yareler Cemil Altınbilek
İzmir’in içinde vurdular beni ?
Kalbi mecruha haber verme sakın yaresini İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Kalbinin sesini duyurdun bize Amir Ateş (01.01.1942 — )
Karşıyaka sahilinden Güzel Yalı görünür Belkiye Haliloğlu
Keman ebrulerinden yarimin hayli sual oldu İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Kırsa bin tel naz ile terki esaret eylemem Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Kim görse ol lali muli Tâhir Ağa (Kemençeci, Enderuni) (? — 1828)
Konaklar yaptırdım dağlar başına Anonim
Kopar sonbahar tellerinden “Mevsimler” (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Kulağımdan gitmiyor ninni sesi “Annem” Özcan Korkut
Kuzum söyle bana şimdi İsmet Ağa (Tanburi) (? — 1870)
Layık mı sana bu dili sevdazede yansın Cemil Efendi (Şekerci, Udi, Hâfız, Nureddin) (1867 — 16.11.1928)
Leyla acep neden ses vermiyor feryadıma Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Lezzet almış geçmiyor sevdayı dildardan Ahmed Midhat Efendi (Udi) (1862 — 1931)
Mani oluyor halimi takrire hicabım Leylâ Saz (1850 – 06.12.1936)
Mestim bu gece Ovrik (Hovrik Kazasyan, Lavtacı) (1872 — 1936)
Mevidi mehtaba saz açmış gümüşten şahrah “Mihrâbâd”
(Bestekârın kendi el yazması)
Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Mızrabı gamı aşk ile Nûri Bey (Bolâhenk, Neyzen, Hânende, Eyyûbî, Mehmed) (1834 — 1910)
Muhabbet aşıka gerçi beladır teşkki eylemek amma hatadır Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Müzeyyen gülistandır mah cemalin Ahmed Bey (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)
Nakşi lali gitmez ol şuhun derunu sineden Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Ne unutmak gelir elden Erol Bingöl
Neden terkeyledin ey şivekarım Hanefi Özbek
Nedir bu dünyanın hali Rüştü Şardağ
Nerdesin nerde acep gamla bıraktın da beni Leylâ Saz (1850 – 06.12.1936)
Nevruzi bahar oldu yine ey güli handan gül mevsimidir gel idelim azmi gülistan Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Nolur bir an bana olsan vefakar Niyazi Ayomak (Mildan)
O menekşe gözlerin gönlümde ağlar gibi Emin Ongan (Kemani) (14.09.1906 – 1985)
Ol servi revan boş kodu gülzarımı eyvah Cevdet Çağla (1900 – 1988)
Oturmuş testi elinde çeşme taşına Muhlis Sabahaddin Ezgi (1889 – 1947)
Pembelikle imtizac etmiş tenin Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Ruhumda neşe hayale daldım Neveser Kökdeş (1904 – 1962)
Rütbem alçaksa da gam çekmede son mertebeyim “Selâmet”
(Bestekârın kendi el yazması)
Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Sakiya sun badei lalin bana Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Sana ne oldu gönül şad olmuyorsun Lütfi Bey (Mızıkalı)
Sarı mimozamsın sen benim Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Sarışın ince bir kız Muzaffer İlkar (1910 — 23.02.1987)
Sarsam seni gönlümce güzel Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Sen gözlerinle yüzüme bir baktın Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Senelerce aşkı anmış Sabri Sühâ Ansen (1908 — 1990)
Seni candan severim aşkına kurban olurum Mehmed Yürü (“Nasib’in”, Udi) (1882 — 15.11.1953)
Seni çok sevdi bu gönlüm Râkım Elkutlu (İzmirli, Neyzen, Hoca, Mehmed) (1872 – 04.12.1948)
Seni çok sevdi bu gönlüm v2 Râkım Elkutlu (İzmirli, Neyzen, Hoca, Mehmed) (1872 – 04.12.1948)
Sevdim azadei hicranınım Cemil Efendi (Şekerci, Udi, Hâfız, Nureddin) (1867 — 16.11.1928)
Sevdim yine bir nev civan hasretiyle halim yaman Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Sevgimle güzelleşen yüzün hiç solmayacak (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Sevmez oldun ey peri efgendeni Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Seyreyleyip simin tenin Tâhir Ağa (Kemençeci, Enderuni) (? — 1828)
Son aşkımı canlandıran en tatlı emelsin Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Sonbahar hüznü mü çökmekte bu günden yarına “Rüzgâr Olsam”
(Bestekârın kendi el yazması)
Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Sordunuz sevdiğim güzel kadını Hayri Yenigün
Sönmezmiş hiç sevdalar Cemil Altınbilek
Söyle derunundaki zarın gönül Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Söyle güzel sana noldu gül gibi soldun Muzaffer İlkar (1910 — 23.02.1987)
Şebta seher akar su gibi çağlar ağlarım Hâşim Bey (Müezzinbaşı, Hacı) (1815 – 1868)
Şen gözlerinle yüzüme baktın Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Şen gözlerinle yüzüme baktın v2 Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Tenhada bulsam yari Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Ulu Tanrım şu karanlık yolları Ertuğrul Yalçınkaya
Usandırdı felek candan demadem infialinden Ahmed Mükerrem Akıncı (Udi, Hâfız) (1884 — 17.11.1940)
Vazgeçti gönül aşku muhabbet emelinden Ahmed Bey (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)
Visali yar ile mest ol hayale dalma gönül Râkım Elkutlu (İzmirli, Neyzen, Hoca, Mehmed) (1872 – 04.12.1948)
Yad elde yar umarım, her cevre göz yumarım Faruk Şahin
Yanmakta cehennemle yarıştım seni sevdim (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Yar istese hicranına derman mı bulunmaz Ahmet Hatipoğlu (25. 09. 1933 – )
Yine bir aşkı emelsuz ile giryan oldum Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Yine nev baharı süsler goncalar Ahmet Kadri Rizeli (Kemençevi)
Yoktur gönülde ferahım İbrahim Ağa (? – 1740?)
Yoktur zaman gel Latîf Ağa (Suyolcu) (1815? — 1885?)
Yoktur zaman gel v2 Latîf Ağa (Suyolcu) (1815? — 1885?)
Yolları gurbete bağlayan dağlar Sâdi Işılay (Kemânî) (05.02.1899 — 11.03.1969)
Yüce dağlar yüce olur Mefharet Yıldırım
Yüzün güllerden ince sesin bülbülden tatlı “Günaydın Sevgiliye” Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)