HİSÂR-BÛSELİK

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Longa Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Makam Tarifi (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Medhal Abidin Gerçeker (Prof. Dr.) (1929 — )
Medhal Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemani) (01.04.1958 — )
Oyun Havası Hüseyin Sâdeddin Arel (Müzikolog) (18.12.1880 — 06.05.1955)
Peşrev Hüseyin Sâdeddin Arel (Müzikolog) (18.12.1880 — 06.05.1955)
Peşrev Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Peşrev Halil Can (Neyzen) (07.12.1905 — 23.05.1973)
Peşrev İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Peşrev Kemal Batanay (Tanburi, Hâfız) (1893 — 1981)
Peşrev Nûri Halil Poyraz (1885 — 08.02.1956)
Peşrev Şentürk Deveci
Peşrev Zeki Mehmed Ağa (Tanburi, Tanburi Nûmân Ağa-zâde Musâhib-i Şehryârî )
(1776 — Xl.1846)
Saz Semâî Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Saz Semâî Ferit Sıdal (Tanbûrî) (01.03.1925 — 09.08.2001)
Saz Semâî Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemânî) (01.04.1958 — )
Saz Semâî Hüseyin Sâdeddin Arel (Müzikolog) (18.12.1880 — 06.05.1955)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Saz Semâî Kemal Batanay (Tanburi, Hâfız) (1893 — 1981)
Saz Semâî Münir Mazhar Kamsoy (29.12.1891 — 1973)
Saz Semâî Osman Bey (Tanbûrî, Büyük) (1816 — 01.10.1885)
Ağlatma yeter ey sebebi ahım olan yar Sâlim Bey (Neyzen, Üsküdarlı) (1829? — 05.07.1885)
Ah eylediğim servi hıramanın içindir Bekir Sıtkı Sezgin (01.07.1936 – 10.09.1996)
Aklımda sen ruhumda sen Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Aman ey şuhi nezende Mahmud II. (Gaazî Sultân Mahmûd Hân-ı Sâni, “Adlî”)
(20.07.1785 — 01.07.1839)
Aramızda bir sorun var kördüğüm İsmail Demirkıran (Udi) (1940 — 08.04.2000)
Beni de alın ne olur koynunuza hatıralar Salâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Bildin mi canım sensin civanım Cevdet Çağla (Kemani, Ahmet) (08.05.1900 – 22.02.1988)
Bir hadise var can ile canan arasında Servet Yasârî (1872 — 1943)
Bir nev civansın şuhi cihansın Rahmi Bey (Mehmed) (27.12.1865 — 29.04.1924)
Bir rüzgar saçlarımı dağıtsa uzak limanlarda Selahaddin İçli (1923 — 2006)
Dök zülfünü maydana gel Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık) (? — 1745?)
Dök zülfünü maydana ge v2 Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık) (? — 1745?)
Dü çeşmimden gitmez aşkın hayali Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık) (? — 1745?)
Gönlüm hevesi zülfi siyahkare düşürdüm Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
Kim böyle tapar nefsine cennet kolay olsa (Emin Işık Hoca’ya)
(Bestekârın kendi el yazması)
Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Mest içinde seyre daldım, alevli gözlerden yandım Neveser Kökdeş (1904 — 1962)
Seni ben ruhumla kalbimle sevdim Cemil Altınbilek (Ûdî, Avukat) (06.11.1959 — )
Umulmazdı bu iş senden Şâkir Ağa (Tanburi, Kemani, Hânende, Ser-Müezzin, Musâhib-i Şehryârî,
Hacı İzzet Şâkir Ef.) (1779 — 1840)
Vuslata nail de etse ger felek Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
Yandım deminden ağyar elinden Ali Bey (Denizoğlu, Kemânî, Kıbtî) (? — 1860?)
Yetmezmi sana bisterü balin kucağım Hüseyin Fahreddin Dede (Neyzen, Şeyh, “Fahri”) (03.10.1854 — 15.09.1911)