HİSÂR

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Peşrev Ali Ağa (Kemani) (1770 — 06.06.1830)
Peşrev Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Peşrev Necdet Varol (Kanûnî) (1927 —)
Peşrev Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Peşrev Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Peşrev v2 Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Peşrev Yılmaz Yüksel (Ûdî) (1937 — )
Saz Semâî Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Saz Semâî Ali Ağa (Kemani) (1770 — 06.06.1830)
Saz Semâî (Bestekerın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Saz Semâî Ferit Sıdal (Tanbûrî) (01.03.1925 — 09.08.2001)
Saz Semâî Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Saz Semâî Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
A zalim kanıma girdin İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Ateşindir a güzel sevgiyi sevda edici Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Bahçelerden yükselirken kuşların son şarkısı Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Bir sencileyin ruhları gül yar ele girmez Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Bir yudum nuş eyle cana Haluk Recai
Cam lalindir senin ayine ruyi enverin Itrî (Buhûrî-zâde Mustafa Efendi) (1640? — Ocak 1712)
Cihanı gark eden baran değil Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Dili pür ızdırabım Itrî (Buhûrî-zâde Mustafa Efendi) (1640? — Ocak 1712)
Geçti hicranlarla ömürm Haluk Recai
Gubari haki payın çeşmine Mehmed Ağa (Çiroz) (? — 1850?)
Hava güzel yine gülşende İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Şair deriz ummana soluksuz dalana (Memduh Cumhur’a)
(Bestekerın kendi el yazması)
Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Üzgün gibiyim hissedilir dert var içimde Fethi Karamahmutoğlu