HÜSEYNÎ-AŞÎRÂN

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev Aleksan Ağa (Kemani) (1850? — 1910?)
Peşrev Ali Ağa (Kemani) (1770 — 06.06.1830)
Peşrev İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Peşrev Nûri Halil Poyraz (1885 — 08.02.1956)
Saz Semâî Aleksan Ağa (Kemani) (1850? — 1910?)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî Kâtip Çelebi (1608 — 1656)
Saz Semâî Nikolaki (Kemençeci) (? — 1915?)
Saz Semâî Sedâd Öztoprak (Udi) (1890 — 1942)
Saz Semâî Şerif İçli (20.12.1899 — 06.02.1956)
Saz Semâî Numan Ağa (Tanbûrî, Musahib-i Şehryari) (1750 – 1834)
Türkmen Havası ?
Baktıkça hüsnü anına hayran olur aşıkların Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 – 24.11.1897)
Bir mecliste o yar ile bulundum Numan Ağa (Tanbûrî, Musahib-i Şehryari) (1750 – 1834)
Cemalin şem’ine pervane gönlüm, çevirdin yandırıp külhâne gönlüm Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 – 24.11.1897)
Dilber olacak aşıkına eyleye çare Sâdullah Ağa (Hacı, Musâhib-i Şehryârî)) (1730? — 1801?)
O müşkin turralar kim ol büti dilcuda gördüm Sâdullah Ağa (Hacı, Musâhib-i Şehryârî)) (1730? — 1801?)
Rengi ali ruhundan almış gül Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 – 24.11.1897)
Şarap iç kızarsın ruhun gülleri Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 – 24.11.1897)
Teşrifini efendim özler canım ?