HÜSEYNÎ-ZEMZEME

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Peşrev Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)