HÜSEYNÎ

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Medhal No:1 Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Medhal No:2 Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Medhal Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Medhal Haydar Tatlıyay (Kemani) (1890 – 01.11.1963)
Mehter Meçhûl
Mehter “Rakkas” Ahmed Çelebî (Edirneli, Zurnazen, Dâğî Ahmed Ağa) (? — 1680?)
Mehter No: 1 Hasan Cân Çelebi (1490? — 1567)
Mehter No: 2 Hasan Cân Çelebi (1490? — 1567)
Mini Seyirler (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Oyun Havası “Dokuzlu” (Maraş) Anonim
Oyun Havası “Çeçen Kızı” Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Oyun Havası “Düğün Evinde” Hüseyin Sâdeddin Arel (18.12.1880 — 06.05.1955)
Peşrev Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Peşrev Ali Galip Alnar (Yük. Müh. (1890 — Temmuz 1950
Peşrev Andon Efendi (Lavtacı, Udi, Batrik Kiryazis, Mumcu) (? — 1925?)
Peşrev Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Peşrev Âsım Bey (Giriftzen, Miralay, Hacı Mustafa) (1852 — 26.02.1929)
Peşrev Behrâm Ağa (Nefîrî) (? — 1560?)
Peşrev Gavsi Baykara (Neyzen, Kudümzen, Dede) (24.03.1902 — 15.11.1967)
Peşrev (No:1) Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Peşrev (No: 1) v2 Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Peşrev (No: 2) Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Peşrev (No: 2) v2 Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Peşrev Hasan Cân Çelebi (1490? — 1567)
Peşrev Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemani) (01.04.1958 — )
Peşrev Hasan Fehmi Mutel (Kemençeci) (1885 — 22.05.1964)
Peşrev Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Peşrev İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Peşrev Kadri Şençalar (Udi, Hacı) (1912 — 13.01.1989)
Peşrev Korkut Hân (Şehzade, Sultan, Ebu’l Hayr, Mehmed) (1467 — 17.03.1513)
Peşrev v2 Korkut Hân (Şehzade, Sultan, Ebu’l Hayr, Mehmed) (1467 — 17.03.1513)
Peşrev Mehmed Ağa (Kul) (? — 1650?)
Peşrev Mehmet Bildik (Neyzen) (Konya / İhsaniye, 15.04.1940 — )
Peşrev “Alay Düzeni” No:2 Meçhul
Peşrev “Urfa Divanı” Meçhul
Peşrev Nikolaki (Kemençeci) (? — 1915?)
Peşrev Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Peşrev Reftâr Kalfa (? — 1700?)
Peşrev Sâlih Dede (Neyzenbaşı, Kaymakam) (1818? — 1888)
Peşrev Sedâd Öztoprak (Udi) (1890 — 1942)
Peşrev Selim III. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Peşrev “Baharistan” Solak-zâde (Mıskaalî Mehmed Hemdemî Çelebî) (? — 1658)
Peşrev Murad lV. (Sultan, Han, Gazi, Bağdad Fâtihi) (27.07.1612 — 08.02.1640)
Peşrev “Toz Koparan” Murad lV. (Sultan, Han, Gazi, Bağdad Fâtihi) (27.07.1612 — 08.02.1640)
Saz Eseri “Memleket Havası” Ahmet Hatipoğlu (25. 09. 1933 — )
Saz Eseri (Daği) (Dağ Havası) “Köyde Cümbüş” Cevdet Çağla (Kemânî, Ahmet) (08.05.1900 – 22.02.1988)
Saz Eseri “Bir Hâne Bir Teslim” (Bestekarın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Saz Eseri “Göç” Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Saz Eseri “Köyüm” Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Saz Eseri “Toprak” Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Saz Eseri “Milli Anadolu Havası 2” İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Eseri “Anadolu” Pınar Köksal
Saz Semâî ?
Saz Semâî Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Saz Semâî Aleksan Ağa (Kemani) (1850? — 1910?)
Saz Semâî Andon Efendi (Lavtacı, Udi, Batrik Kiryazis, Mumcu) (? — 1925?)
Saz Semâî Ârif Bey (Kanuni, Hacı) (1862 — 1911)
Saz Semâî v2 Ârif Bey (Kanuni, Hacı) (1862 — 1911)
Saz Semâî Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Saz Semâî Aziz Dede (Ser-Neyzen) (1835 — 07.03.1905)
Saz Semâî Bertan Üsküdarlı (Kanuni)
Saz Semâî Cemil Beşir
Saz Semâî “Köyde Sabah” (Bestekarın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Saz Semâî Dil-Hayat Hanım (Kalfa, Tanbûrî, Hânende) (1710? — 1780)
Saz Semâî Gültekin Aydoğdu (Kanûnî) (Antalya, 19.01.1936 — )
Saz Semâî Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemânî) (01.04.1958 — )
Saz Semâî (No: 1) Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Saz Semâî “Dağlar” Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Saz Semâî “Köyde Yaz” Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Saz Semâî Hüseyin Fahreddin Dede (Neyzen, Şeyh, “Fahri”) (03.10.1854 — 15.09.1911)
Saz Semâî No: 1 İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî Kâtip Çelebi (1608 — 1656)
Saz Semâî “Yaz Gülü” Mehmet Bildik (Neyzen) (Konya / İhsaniye, 15.04.1940 — )
Saz Semâî Nikolaki (Kemençeci) (? — 1915?)
Saz Semâî Sefa Yelden (Neyzen) (27.09.1949 — )
Saz Semâî Tatyos Efendi (Kemani, Kanuni, Tateos Enkserciyan) (1858 — 16.03.1913)
Saz Semâî Selim III. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Saz Semâî Yusuf Paşa (Neyzen, Ferik) (1821 — 1884)
Semâî Ali Ufkî Bey (Santûrî, Alberto Bobevio Leopolitano Bobowsky)
(1610? — 1675?)
Taksim (No: 2) Cemil Efendi (Şekerci, Ûdî, Hâfız, Nureddin) (1867 — 16.11.1928)
Taksim Kadri Şençalar (Ûdî, Hacı) (1912 — 13.01.1989)
Taksim Memduh Efendi (Kemânî) (1868 — 1938)
Zeybek İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
A fadimem hadi senlen kaçalım ?
Acep nazende şuhi dil sitansın Rahmi Bey (Mehmed) (27.12.1865 — 29.04.1924)
Açıldı gonca i beharım pür oldu Hâfız Mehmed Efendi (Kömürcü-zâde, Musâhib-i Şehriyârî) (? — 1835?)
Adını yaylaya vermiş de güzel Gültekin Aydoğdu (Kanuni) (1936 — )
Ağır ağır giden gurbet kervanı Metin Everest
Ağlama ey aşık ı mihnetzaede Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Ağlama ey aşık ı mihnetzaede_v2 Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Ağlamış gülmüş cefaya durmadan yanmış H. Avni Öztürk
Ağlarım çağlar gibi Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Ağlayıp ta dökme güzel Hasan Soysal
Ah ile gönül hacle idildare dayansın Hristo Efendi (Lâvtacı, Hânende, Hristaki Kiryazis, Mumcu) ( ? — 15.08.1914)
Akça tellerine gönül bağladım Ali Şenozan (07.06.1939 — )
Aksadeler giyer aman boylu da boyunca ?
Aramızda dağlar var Turhan Taşan
Artık yetişir şimdi yeminlerle de kanmam Nûri Halil Poyraz (1885 — 08.02.1956)
Arzetmediğim yare meğer yare mi kaldı Emin Ongan (Kemani) (14.09.1906 – 1985)
Aşka düştüm canü dil Zeki Ârif Ataergin (Avukat) (1896 — 04.01.1964)
Ayrılık yıldönümü kalbime yadın doluyor Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Bağı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz Bekir Sıtkı Sezgin (01.07.1936 – 10.09.1996)
Bağrıma taş basaydım Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Bak şu güzel köylüye Rızâ Bey (Neyzen, Vefâlı) (? — 1925?)
Balat kapısından girdim içeri ?
Bana lutfeyler iken sen Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Baş koymuşum Türkiyem’in yoluna “Türkiyem” Mustafa Yıldızdoğan
Baygın suların göğsüne yaslandı da bitap İsak Varon (1884 — 23.02.1962)
Ben bir küçücük sevdalı kuştum Bilge Özgen
Ben ezelden didenin meclubuyum İbrahim Efendi (Udî, Mısırlı, Avram Levi) (1872— 1933)
Ben gibi sana aşık ı üftade bulunmaz Tab’î Mustafa Efendi (Kassâm-Ahdeb-zâde, Ser-Müezzin-i Şehryârî, Hattat) (1705? — 1770?)
Ben köylüyüm ?
Ben ufacık bir bebeğim koru beni anneciğim Mahmut Oğul
Beni her görüşte handeler saçar Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Benim yarim pencereden bakıyor ?
Bir dilberdir beni yakan Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık) (? — 1745?)
Bir gonca gülsün gönlüm bağında Melahat Pars (1918 — 2005)
Bir gün gelecek ben gibi naçar kalacaksın Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Bir inleyen nağmeyim tanburumun telinde Sadun Aksüt (Tanburi) (26.10.1932 — )
Bir peri simayı andım dilfikar oldum yine Abdülkadir Töre (Kemânî, Kâşgarlı (1873 — 27.08.1946)
Bir yana eğdir fesin ey nev civan Nikogos Ağa (Taşciyan, Hânende, Tanburi) (1836 — 09.09.1885)
Bir yana eğdir fesin ey nev civan_v2 Nikogos Ağa (Taşciyan, Hânende, Tanburi) (1836 — 09.09.1885)
Bir yiğit gayetle yiğit olanda ?
Boşluğa bulut buluta yağmur (Uyum) Güneş Müftüoğlu
Cemalin ateşi camiyle bir şemi şebistandır Zaharya (Zaccharias, Tanburi, Hanende, Küçük, Mîr Cemil) (? — 1740?)
Çatlayan dudaklara (Yağdır Mevla’m su) Mahmut Oğul
Çektim elimi gayrı bu dünya hevesinden Tatyos Efendi (Kemani, Kanuni, Tateos Enkserciyan) (1858 — 16.03.1913)
Çıkayım gideyim Urumeli’ne Anonim
Çiçekler açıyor gönül bahçemde Ramazan Uslu
Değmesin bu yareme ağyar eli Aziz Efendi (Medenî, Hâfız) (23.03.1842 — 27.11.1895)
Derinden derine ırmaklar akar Cemil Altınbilek (Ûdî, Avukat) (06.11.1959 — )
Dil rübasın sevdiğim yoktur nazirin bi riya Mehmed Eşref Efendi (Udi, Hafız) (? – 1930?)
Döker kaküllerin sünbül Nikogos Ağa (Taşciyan, Hânende, Tanburi) (1836 — 09.09.1885)
Drama Köprüsü bre Hasan dardır daracık ?
Doğru gitsem yollar komaz İsmail Hakkı Nebioğlu (1893 — 20.02.1965)
Durmadan aylar geçer Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Dünya zalim bir değirmen Mahmut Oğul
Ey gönül sus şikayet etme Niko Andrikos
Ey melek vermez ifakat derdi hiç bana Bedriye (Şerbetçigil) Hoşgör
Ezelden aşinanım ben Şerif İçli (20.12.1899 — 06.02.1956)
Geçip hicran zamanları Dürri Turan (1885 – 16.06.1961)
Geçti sevdalarla ömrüm Şükrü Tunar (1907 – 15.07.1962)
Gel beni vaslınla şad et kıl kerem Nûri Bey (Bolâhenk, Neyzen, Hânende, Eyyûbî, Mehmed) (1834 — 1910)
Göğüs gersek yele karşı Oktay Tem
Gönül tellerini germe bu kadar “Kaç Kişi Kaldı” Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Gönüller uğrusu bir yarı bi amanım var İsmail Ağa (Kara) (1674? — 1724)
Gördüğüm gün ruyini ey mehlika Nikogos Ağa (Taşciyan, Hânende, Tanburi) (1836 — 09.09.1885)
Görmek ister gözlerim her dem seni Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Görünür mü gayri alem dideme Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Gözlerimde aşk aramak hiç aklına gelmedi Turhan Taşan
Gülen gözlerinin manası derin Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Güzel sevdasından geçmek isterim Cemil Altınbilek (Udi, Avukat) (06.11.1959 — )
Hasretle zarü zar gönül çeker firakı yar Subhi Ziya Özbekkan (25.02.1887 — 19.07.1966)
Havada bulut yok bu ne dumandır (Muş Türküsü) Anonim
Hayal deryasına ben bazı bazı Selâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Hazırlan bu hafta çoban gelecek (Cemile) Hayri Yenigün (Receb) (1893 — 15.04.1979)
Hicran oku sinem deler Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Hüsnünde varken bu afitabın Rızâ Efendi (Kemânî, Üsküdarlı) (1780 — 1852)
Kasımpaşa kıyıları tersane Abidin Gerçeker (Dr.)
Kasımpaşa kıyıları tersane Yalçın Tura
Kayseri’nin kızları ?
Kıvrım kıvrım nolur dökme beline Hanefi Özbek (Dr.)
Leşker keşid aşkı dilim terki can girift Murad Ağa (Şeştârî) (1610 — 1673)
Leylak takıvermiş saçının tellerine “Yaban Gülü” Bahri Altıntaş
Mesti zehri firkati hicranınam Nikogos Ağa (Taşciyan, Hânende, Tanburi) (1836 — 09.09.1885)
Mihneti aşka deva asan değil Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Müheyya oldu meclis Râkım Elkutlu (İzmirli, Neyzen, Hoca, Mehmed) (1872 – 04.12.1948)
Naveki hicrin gönülde yaresi Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Nazlı nazlı sekip gider İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Ne sazım ne canım Ayhan Tunçsiper
O gözler bana hala eskisinden yabancı Şefik Bey
O güzel gözlerle bakmasını bil Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
O hançer bakışların kalbime saplanıyor Oktay Tem
On yıl var ayrıyım Kına Dağı’ından İsmet Nedim Saatçi (24.03.1937 — )
Pek arzu eyler görmeyi canım Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Periveşsin güzelsin neşvegersin Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Rüzgarlara kapılmış (Gurbet) Zeki Müren (06.12.1931 — 24.09.1996)
Sen bunda garip mi geldin Zeki Atkoşar
Senden bilirim yok bana bir faide ey gül Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Sevmek bilen elbet bulur aşkıda sende Kadri Şençalar (Udi, Hacı) (1912 — 13.01.1989)
Seyr iderken sebzi sahnı gülşeni Nikogos Ağa (Taşciyan, Hânende, Tanburi) (1836 — 09.09.1885)
Sormadı hali dili gam hareyi Nikogos Ağa (Taşciyan, Hânende, Tanburi) (1836 — 09.09.1885)
Söyle ruhum sevdan beni kaç yıl yakacak Hrant Emre (Kenkulian, Ûdî) (1901 — 29.08.1978)
Sular hep aktı geçti kurudu vakti geçti Hüsnü Çarkman
Tuna ile Sava Nehri mültekada buluşur ?
Tutam yar elinden tutam Fehmi Tokay (Yk. Müh. Mehmed) (1889 — 23.06.1959)
Varalım küyi dilaraya gönül Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 27.04.1981)
Vaslınla cana pek neşelendim Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Yanık Ömer her savaştan bir yara taşıyor Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Yüreğin kırık mıdır düşünürsün pek derin Neveser Kökdeş (1904 — 1962)
Zevkim hevesim hep sen ile pür elem olsun Aleko Bacanos (1888 — 27.12.1950)