HÛZÎ

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev Corci (Kemani, Âmâ) (? — 1805?)
Ayva dibi serin olur yatmaya ??