HÜZZÂM

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Etüd “Meleklerin Dansı” Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Longa Ahmed Mükerrem Akıncı (Udi, Hâfız) (1884 — 17.11.1940)
Longa Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Medhal Ahmet Çağan (12.04.1920 – 25.12.1966)
Medhal (No: 1) Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Medhal (No: 2) Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Medhal Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Medhal Sâdi Işılay (Kemânî) (05.02.1899 — 11.03.1969)
Oyun Havası “Çiftetelli” Baki Duyarlar (Ûdî) (21.03.1936 — 26.02.2003)
Oyun Havası Haydar Tatlıyay (Kemânî) (1890 – 01.11.1963)
Oyun Havası “Çengiler” İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Peşrev Âsım Bey (Giriftzen, Miralay, Hacı Mustafa) (1852 — 26.02.1929)
Peşrev Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 – Aralık 1607)
Peşrev Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Peşrev İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa 1871 — Yemen 1903)
Peşrev Mehmet Bildik (Neyzen) (Konya / İhsaniye, 15.04.1940 — )
Peşrev Osman Bey (Tanbûrî, Büyük) (1816 — 01.10.1885)
Peşrev Seyfeddin Efendi (Şehzâde Mehmed, “Osmanoğlu”) (22.09.1874 – 19.10.1927)
Peşrev Süleyman Erguner (Neyzen, Dede) (02.08.1902 – 01.12.1953)
Saz Eseri “Bir Makam Bir Usul” (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Saz Semâî Âsım Bey (Giriftzen, Miralay, Hacı Mustafa)
(Teselya, 1852 — İstanbul, 26.02.1929)
Saz Semâî Cemil Özbal (Tanburi, Dr.) (1908 — 1980)
Saz Semâî Dilek Yüzlüer
Saz Semâî Emin Ağa (Tanbûrî, Ser-Müezzin, Denizoğlu) (1750? — 1814)
Saz Semâî Erol Çifçi (Ûdî)
Saz Semâî Fahrettin Çimenli (Tanburi)
Saz Semâî Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Gevherî Sultan (Fatma, “Osmanoğlu”) (02.12.1904 — 10.12.1980)
Saz Semâî “Nemli Duygular” Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Saz Semâî “Pınar” Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Saz Semâî Gültekin Aydoğdu (Kanûnî) (Antalya, 19.01.1936 — )
Saz Semâî Hakan Alvan (Neyzen) (12.09.1970 — )
Saz Semâî Hakkı Bey (Ser-müezzin, Hâfız, İsmail) (İst. 01.07.1857 — İst. 21.01.1917)
Saz Semâî Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemânî) (01.04.1958 — )
Saz Semâî (No: 1) Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Saz Semâî (No: 2) Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Saz Semâî “Renkler” Münir Ergi (Neyzen)
Saz Semâî Nevres Bey (Udi, Orhon) (1873 — 21.01.1937)
Saz Semâî Osman Bey (Tanbûrî, Büyük) (1816 — 01.10.1885)
Saz Semâî Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Saz Semâî Refik Tal’at Alpman (Hasan, Ûdî, Bebekli) (1894 — 1947)
Saz Semâî Şerif Mehmed Muhiddin Targan (Udi) (21.01.1892 — 13.09.1967)
Saz Semâî Ünal Narçın
Saz Semâî Yusuf Paşa (Neyzen, Ferik) (1821 – 1884)
Taksim Abdülkadir Töre (Kemânî, Kâşgarlı (1873 — 27.08.1946)
Taksim Demir Karabaş (Kemani)
Taksim Tatyos Efendi (Kemani, Kanuni, Tateos Enkserciyan) (1858 — 16.03.1913)
Zeybek (No: 1) İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Açmam açamam söyleyemem çünkü derinde Mehmed Yürü (“Nasib’in”, Udi) (1882 — 15.11.1953)
Adanın yeşil çamları aşkımıza yer olsun Şükrü Tunar (1907 – 15.07.1962)
Adım adım gelişi naz Turhan Taşan
Adın her an dilimde Turhan Toper
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış Avni Anıl (23.04.1928 – 14.06.2008)
Ağlaya ağlaya giderim diyor Avni Anıl (23.04.1928 – 14.06.2008)
Ağlıyor kalbim benim derdime eş ararım Naci Tektel
Ah eyle gönül vuslatı canan ise maksud Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 – 24.11.1897)
Ahım gibi ah var mı acep Osman Nihat Akın (1905 – 1959)
Aklıma gelmezdi terkedeceğin “Hiç Farkın Yokmuş” Teoman Alpay (Udi) (1932 — 13.02.2005)
Aklımı başımdan aldın da güzel M. Reşat Aysu (Kemani, Yüksek Ziraat Mühendisi) (1910 – 13.10.1999)
Akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından Malko Çolakoğlu (Udi)
Akşam oldu yine bastı kareler Anonim
Akşam yine akşam Mümin Salman
Akşam oldu nerdesin kim bilir kiminlesin İsmail Ötenkaya
Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun Avni Anıl (23.04.1928 – 14.06.2008)
Aldım hayali perçemin ey mah dideme Hâfız Mehmed Efendi (Kömürcü-zâde, Musâhib-i Şehriyârî) (— 1835?)
Aldım hayali perçemin ey mah dideme_v2 Hâfız Mehmed Efendi (Kömürcü-zâde, Musâhib-i Şehriyârî) (— 1835?)
Alıverin bağlamamı çalayım ?
Alimin evleri çamdan Sedâd Öztoprak (Udi) (1890 — 1942)
Aman dayler yol verin a beyler ?
Anam anam garip anam Sedâd Öztoprak (Udi) (1890 — 1942)
Anılsın yar ile bir yerde Emin Ongan (Kemani) (1906 – 1985)
Anladım ayrılığa sebep ne Amir Ateş (01.01.1942 — )
Arabaya taş koydum ?
Artık yeter üzdüğün Mustafa Göktepe
Asker oldum piyade ?
Aşıka tan etmek olmaz müpteladır neylesin Abdülaziz Efendi (Hekimbaşı) (1736 — 1783)
Aşkımı yıllarca susturdum şikayet etmedim Nurettin Cemil Sangan
Aşkımız güzeldi Ayhan Tunçsiper
Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yar Râkım Elkutlu (İzmirli, Neyzen, Hoca, Mehmed) (1872 – 04.12.1948)
Aşkın beni durmaz yakar Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Aşkın beni yakıyor niye hala kaçıyorsun Necdet Tokatlıoğlu (1933 — 27.09.2008)
Aşkın ezvakı visalinde yoktur emelim İbrahim Efendi (Klarnetçi) (? — 1925)
Aşkına peyvestesin Hâfız Mehmed Efendi (Balıkçı, Mevlevî) (? — 1875?)
Aşkını çektim gözyaşı döktüm Necdet Tokatlıoğlu (1933 — 27.09.2008)
Aşkınla sürünsem Salâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Aşkınla yanıp geçti gönül Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Avare gönül yine sensiz hicrana daldı Melahat Pars (1918 — 2005)
Ay öperken suların göğsünü sahilde yıkan Şükrü Tunar (1907 — 15.07.1962)
Aylar yıllar geçti Şekip Ayhan Özışık (02.02.1932 — 17.05.1981)
Aynı dalın gülüyüz Ayhan Tunçsiper
Ayrılık bulutları çöktü üzerimize Erol Çifçi (Ûdî)
Ayrılık ne demek hasret ne demek Sevinç Tevrüz
Ayrılık ümitlerin ötesinde bir şehir Avni Anıl (23.04.1928 – 14.06.2008)
Bağı hüsnünde efendim laleler buldu kemal Sâlih Dede (Neyzenbaşı, Kaymakam) (1818? — 1888)
Bağından her güzel bir gül seçerdi “Gönül” Teoman Alpay (Udi) (1932 — 13.02.2005)
Bağlandı gönül zülfüne Ahmed Efendi (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)
Bağrıma taş basmışken yine girdin dünyama Zekai Tunca
Bahar oldu beyim evde durulmaz Edhem Efendi (Şeyh, Müştak-zâde, Kaadiri Şeyhi Hacı Hâfız İbrahim) (1862 — 16.02.1933)
Bahar oldu sular akar çayıra Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Bahsetme o şakın bana en son gecesinden Ümit Gürelman
Bakışının esrarı nedir ah bilsem Neveser Kökdeş (1904 — 1962)
Baklavaya tuz koymuşsun Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Balkonda saatlerce düşündüm seni andım Şükrü Tunar (1907 — 15.07.1962)
Batarken ufukta bu akşam güneş Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Batarken ufukta bu akşam güneş v2 Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Bekledim gelecektin ömre bedel an gibi Azmi Tuğrul
Bekledim gelecektin ömre bedel an gibi_v2 Azmi Tuğrul
Bekledim yıllarca lakin gelmedin Râkım Elkutlu (İzmirli, Neyzen, Hoca, Mehmed) (1872 – 04.12.1948)
Beklemekten bıkmadın mı, bırak artık bu aşk bitsin (Unut Gönül) Celal Abacı
Beklemem alemde sensiz rüzgar Ahmed Bey (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)
Beklerim her gün bu sahillerde İsmail Hakkı Nebioğlu (1893 — 20.02.1965)
Belki bir akşam üstü sessizce dönecek İsmet Nedim Saatçi (24.03.1937 — )
Ben esiri aşkınım Arşak Çömlekciyan (Udi) (1880 — 1930)
Ben eskiden böyle miydim İsmail Ötenkaya
Ben mi sevdim sade sen mehi peykeri Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli Ali Şenozan (07.06.1939 — )
Beni hasta ettin düşürdün derde Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Benim şu yollardan üzgün geçtiğim Sadettin Öktenay (Kanuni) (1930 — 15.03.1989)
Bilirim daha sen pek küçüceksin Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Bilmem bu gönülle ben nasıl yaşayacağım Osman Nihat Akın (1905 – 1959)
Bilmem niye sinemdeki yarem yine sızlar Salâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Bilsen seni ne çok seviyorum Selahattin Kaya
Bin hüzün çöktü yine gönlüme Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Bir akşam ufuklarda Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Bir çile ipeğimsin Zeki Ârif Ataergin (Avukat) (1896 — 04.01.1964)
Bir gece sabrın taşmış başına vurmuş bahar “Benim Ne Günahım Var” Teoman Alpay (Udi) (1932 — 13.02.2005)
Bir gül kokusundan Hayri Yenigün (Receb) (1893 — 15.04.1979)
Bir gün beni dildar acaba şad edecek mi Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Bir ilahi emir almış gibi sevdim seni ben Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Bir nedeni yoktu ki Erol Sayan (Tanburi) (17.01.1936 — )
Bir selam göndersen seher yeliyle Kasım İnaltekin (1925 — 18.02.2005)
Bir sen kaldın içimde birde o hatıralar İrfan Özbakır
Bir söz dedi canan ki keramet var içinde Osman Nuri Özpekel (Udi) (07.03.1957 — )
Bir tutam seç getirdi eski yılları geri Teoman Alpay (Udi) (1932 — 13.02.2005)
Bir yangın sonrası şimdi yüreğim Selahattin Altınbaş
Bir yare kalır kalbime her nazlı güzelden Râkım Elkutlu (İzmirli, Neyzen, Hoca, Mehmed) (1872 — 04.12.1948)
Bir zamanlar maziye bak ne kadar şendik Şükrü Tunar (1907 — 15.07.1962)
Bizde hasretle bu feryad Corci (Kemani, Âmâ) (? — 1805?)
Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar Teoman Alpay (Udi) (1932 — 13.02.2005)
Bu gece rüzgarlar sessiz esiyor Şevket Tokgöz
Bu gece son gecemiz acı günler yakında Teoman Alpay (Udi) (1932 — 13.02.2005)
Bu gün ey meh seninle gidelim Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Bu hazan yine kalbim maziden daha kırık Zeki Müren (06.12.1931 — 24.09.1996)
Bu nağmeler unutulur sazdaki teller de susar Amir Ateş (01.01.1942 — )
Bu ne sevgi ah bu ne ıstırab Abdullah Yüce (04.12.1920 — 27.11.1995)
Bu son olsun artık yeter gözlerimde aşkın tüter Sadun Aksüt (Tanburi) (26.10.1932 — )
Bu şarkı sana ait sevgili dinle Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Bu yaz sevdayı tattım gönlüme gönül kattım Yesari Asım Arsoy (1900 – 1992)
Büklüm büklüm sırma da saçın eminem Fâiz Kapancı (1871 — 21.12.1950)
Canlandı bu sessiz gecenin şiiri denizde Adnan Koray
Çekemezler sevgimizi Yılmaz Yüksel (Udi) (1937 — )
Çekerim cevrini çekmem yine ben şanına Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Çeşmi ahulerinin hatırası ta ezeli Edhem Efendi (Şeyh, Müştak-zâde, Kaadiri Şeyhi Hacı Hâfız İbrahim)
(1862 — 16.02.1933)
Çıkar yücelerden haber sorarım Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Çıkayım gideyim dağlar başına Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık) (? — 1745?)
Çiçek açmaz dallarda Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Çok bekledim akşam seni yollarda vefasız Teoman Alpay (Udi) (1932 — 13.02.2005)
Çok çabuk geçtik inan sevdanın yollarından Turhan Taşan
Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün Yusuf Nalkesen (25.12.1923 — 01.01.2003)
Değildi böyle evvel tarzı tavrın bikarar oldu Mahmud Celâleddin Paşa (Çorlulu-zâde, Vezir) (1839 — 118.01.1899)
Deli gönlü bir dilbere bağladım (Küçük yaşta aldım sazı elime) Anonim
Deva bulmayacak mı kalbimdeki bu yara Zeki Müren (06.12.1931 — 24.09.1996)
Dil hastasıyım bu dile hep ah gelecektir Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Dile düştüm ben dile çekilmiyor bu çile Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Dilhun olurum yadı celalinle senin ben Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını Selahattin Altınbaş
Dinmiyor hiç bu akşam Ziya Taşkent (1932 — 17.08.1999)
Doldurdum kadehimi dinmeyen gözyaşımla Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Durmadan aksın eğer isterse artık gözyaşım Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Duymasın kimse yine kalbi olan feryadımı Leylâ Saz (1850 – 06.12.1936)
Dün gece bir şuhun bezmine gittim Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)
Dün gece mehtaba dalıp hep seni andım Semahat Özdenses (27.07.1913 — 03.07.2008)
Dünyam sensin başkasında gözüm yok Ekrem Çeken
Dünyanın kahrından bıktım usandım Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Düriyemin güğümleri kalaylı ?
Endamının hayalini gözlerimden silemem Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Ettiğin cevri bile kendime nimet bilirim (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Ey gönlümde öten bülbül Mahmut Oğul
Ey güli bağı eda İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; “Büyük”, Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (1778 – 1846)
Ey hüsni cemal aleme sen darbı meselsin Ahmed Irsoy (Zekâî-zâde, Hâfız) (1869 — 14.08.1943)
Ey melek hu bu hayali kemteri Nikogos Ağa (Taşciyan, Hânende, Tanburi) (1836 — 09.09.1885)
Ey sabahı hüsnü anın Leylâ Saz (1850 – 06.12.1936)
Gam dideleriz saki Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Gecenin matemini aşkıma örtüp sarayım Salâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Geçip gitme yanımdan ne olur eller gibi Erdoğan Berker
Geçti bahar hazan erdi bu yerde Süleyman Mertkanlı
Gel yine ceylan gözlüm Erdoğan Berker
Gelince bezme mestane Neş’et Molla Bey Giray (Avukat, Neyzen, Kırımî-zâde) (1843 — 1906)
Gezdiğim dikenli aşk yollarında Kadri Şençalar (Udi, Hacı) (1912 — 13.01.1989)
Gönlüm nice bir senden uzak Mustafa Nafiz Irmak (1904 — 1975)
Gönlüm seher yeli gibi Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Gönlümde derin bir sızı vardır elinizden Salâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Gönlüme teselli bulurum diye Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Gönlümün sızlayan yarası beni bir dinlesen ne olur Raif Somer
Gönül durup dururken bir güle uçtu Şükrü Tunar (1907 — 15.07.1962)
Gönül verdim bir civane Selim ııı. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (1761 — 1808)
Gör halimi cana bana hicrin neler etti Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Gördüm ki sarmış yarimin etrafını ağyar Süleyman Erguner (Neyzen, Dede) (02.08.1902 — 01.12.1953)
Gören fütade olur hüsnü bi bahanesine İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; “Büyük”, Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (1778 – 1846)
Görmedim uysun felek amalime Ahmed Bey (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)
Görmedim uysun felek amalime_v2 Ahmed Bey (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)
Gözlerimde yağmur saçımda rüzgar Mahmut Oğul
Gözlerin canımı suzan ediyor Veli Kanık
Gözlerine söylenmiş nice güzel söz var ki Nihat Adlim
Gözlerinin içinde bütün sevgi arzular, her bakışından kaldı hatıralar anılar Rüştü Eriç
Gözüm hasretle giryandır Tatyos Efendi (Kemani, Kanuni, Tateos Enkserciyan) (1858 — 16.03.1913)
Gözüm (Cihan) leyl ü nehar ağlar Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Gözünün rengini sordum Salâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Gurbet elde her akşam Şükrü Tunar (1907 — 15.07.1962)
Gül olsam ya sünbül olsam Neveser Kökdeş (1904 — 1962)
Gülsün diye hep gül yüzüne gülleri serdim Kadri Şençalar (Udi, Hacı)
Gülüyorsun güzelim gül güle gülmek yaraşır M. Suat Güner
Güneşin kavurduğu rüzgarın savurduğu Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Günlerce okşayıp unuttun beni Mustafa Nafiz Irmak (1904 — 1975)
Güzel gün görmedi avare gönlüm Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Güzellerde ne bu halet Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık) (? — 1745?)
Haleli gözlerin hayale döndü Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Hali dili zarımı duysa cihan Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Harabı intizar oldum Leylâ Saz (1850 – 06.12.1936)
Hasta kalbimde yanan derdi niçin anlamadın Ali Rızâ Bey (Kaptan-zâde, Kanuni) (1881 — 16.02.1934)
Hasta ruhumda bitmiyor derdin Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Hatırında kalsın ey reşki melek Hüseyin Fahreddin Dede (Neyzen, Şeyh, “Fahri”) (03.10.1854 — 15.09.1911)
Havalandı gönül kuşu uçar yücede yücedi Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 27.04.1981)
Hayat budur sevgilim geçenler unutulur Hüseyin Mayadağ
Hayatın yolları hep yokuş mudur Belkiye Haliloğlu
Hayranım gözlerine Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Her gece yollarda gözledim seni Kasım İnaltekin (1925 — 18.02.2005)
Her gün o güzel Hayri Yenigün (Receb) (1893 — 15.04.1979)
Her günümde bu sevdanın izi var Ziya Taşkent (1932 — 17.08.1999)
Her şeb göreyim yüzünü arzı cemal et Aziz Mahmud Bey (Tanbûrî, (1870 — 1929)
Her şey bana göz süzüp baktığın an başladı İlgün Soysev
Her zaman bir olur mu Melahat Pars (1918 — 2005)
Hicran yine hicran mı bu aşkın sonu söyle Şerif İçli (20.12.1899 — 06.02.1956)
Hülyamı saran hareli bir çift göze daldım Sâdi Işılay (Kemânî) (05.02.1899 — 11.03.1969)
Hüzün yağmurları düşer gözümden Ünal Narçın
İçimde bin türlü keder Avni Anıl (23.04.1928 – 14.06.2008)
İçimde kim vardır bir bilebilsen Yusuf Nalkesen (25.12.1923 — 01.01.2003)
İftirakın vurdu zahmı bu dili sad pareye Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
İnan çok uğraştım unutamadım seni Erol Sayan (Tanburi) (17.01.1936 — )
İnan inan ki ey güzel Ahmed Bey (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)
İndim havuz başına ?
İndirip yerlere benden kaçırıp gözlerini “Yavru Güvercin”
(Bestekârın kendi el yazması)
Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
İnleyen udum mu yoksa ben miyim Selâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
İstemem gülmesin artık bana Amir Ateş (01.01.1942 — )
İsterdim yanından ayrılmayayım Murat Hacıfazlıoğlu
Kadehlerin tadı yok yalınız içilmiyor Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Kalbim kanıyor Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Kalbim yanıyor Talat Er (Kemani)
Kalbime koy başını doktor nabzımı bırak Muzaffer İlkar (1910 — 23.02.1987)
Kalbimin sahibi sensin orda yalnız sen varsın Şekip Ayhan Özışık (02.02.1932 — 17.05.1981)
Kaleden top atarlar ?
Kapatma meyhaneci kadehim var içecek Teoman Alpay (Udi) (1932 — 13.02.2005)
Kederli günlerimde arkadaş oldun bana Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Kerem eyle mestane kıl Aziz Efendi (Medenî, Hâfız) (23.03.1842 — 27.11.1895)
Kimseye açmadım duygularımı Şevket Tokgöz
Kirpiklerinin her teli Artaki Candan (Kanuni) (1885 — 30.01.1948)
Koşa koşa gel yanıma Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Kurban olayım gamzene Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Küçük yaşta aldım sazı elime (Deli gönlü bir dilbere bağladım) Anonim
Küşade taliim hem bahtım uygun Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Leyla gibi hıçkırsa ve Mecnun gibi yansa Tevfik Soyata (Tanbûri)
Leylakların hayali salkımların emeli Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Madem küstün dargındın Yusuf Nalkesen (25.12.1923 — 01.01.2003)
Mahzun duruşun Ekrem Güyer (1921 – 19.02.1954)
Mahzun gönül heyhat Sâlih Efendi (Kemani, Bülbülî) (? — 1923)
Mahzun kalbim günden güne aşkınla eriyor Semahat Özdenses (27.07.1913 — 03.07.2008)
Manada güzel ruhta güzel Sâdi Işılay (Kemânî) (05.02.1899 — 11.03.1969)
Meftun olalı sen şehi hubanı cihana Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Meğer çok sevilenler bir gün unutulurmuş Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Menekşe gözlerde hiç vefa yokmuş Şekip Ayhan Özışık (02.02.1932 — 17.05.1981)
Mest olup dizlerinde seyrederken denizi Ayhan Tunçsiper
Meyledip ağyarı aldın yanına Rızâ Efendi (Kemânî, Üsküdarlı) (1780 — 1852)
Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Nasibim bu tecelli ?
Ne dökmek istesem yaş var Sadi Hoşses (1910 — 1994)
Ne söylersen söyle sen Turhan Taşan
Neden kaçtın uzaklara Yusuf Nalkesen (25.12.1923 — 01.01.2003)
Neşe yabı lutfun olsun Osman Dede Efendi (Musullu, Hânende, Âmâ, Şeyh, Hâfız) (1840 — 1918)
Neşelerle dolmak ister Yusuf Nalkesen (25.12.1923 — 01.01.2003)
Neyden dökülen nağme olup kalbine aksam Ömer Altuğ (1905 — 1965)
Nice bir hasret ile ruz u şeb efgan edeyim Yûsuf Efendi (Hâfız, Kadıköylü, Attâr) (1857 — 1925)
Niçün nalendesin böyle Nikogos Ağa (Taşciyan, Hânende, Tanburi) (1836 — 09.09.1885)
Nim nigahın katle ferman ibtisamın can alır Abdi Efendi (Selânikli, Ûdî) (? — 1950)
O siyah gözlerini bir daha olsun göreyim Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Olanlar oldu geçti artık sen ne dersen de Yusuf Nalkesen (25.12.1923 — 01.01.2003)
Olsa alem reşki gülzarı irem Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Ölümden çok beterdi ümitsiz bu gözleyiş Selahattin Kaya
Ölürsem yazıktır sana kanmadan Hayri Yenigün (Receb) (1893 — 15.04.1979)
Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)
Ömrüm sona erse geçse de yıllar Teoman Alpay (Udi) (1932 — 13.02.2005)
Ömrümün tadı kalmadı artık Erol Sayan (Tanburi) (17.01.1936 — )
Ömrümüzün son demi son baharıdır artık Selahaddin Altanbaş
Ömrümüzün son saati Avni Anıl (23.04.1928 – 14.06.2008)
Özlesem de seni her an Alâaddin Şensoy (1932 – 17.02.1997)
Pişman olur da bir gün dönersen bana geri İrfan Özbakır
Rehi aşkında edip kaddimi kütah gönül İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; “Büyük”, Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (1778 – 1846)
Ruhumda benim şeb hicri visalin yanıyorken Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Ruhumda bu şeb hicri visalın yanıyorken Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Rüzgar susmuş (Kalbim nasıl unutsun) Ziya Taşkent (1932 — 17.08.1999)
Saatlerce baş başa Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Sabrımı gamzelerin sihriyle Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Sahilden uzaklaştık elin şimdi elimde Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 27.04.1981)
Sen arzu ettin Osman Nihat Akın (1905 – 1959)
Sen geldiğin zaman mevsim ilkbahardı Taner Şener (1941 — 30.08.1993)
Sen gittin bir kere bakmadın geri İsmet Nedim Saatçi (24.03.1937 — )
Sen olmasaydın eğer aşka inanmazdım Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)
Sen sanki baharın gülüsün Mûsâ Süreyyâ Bey (Ûdî, Giriftzen, Piyanist) (1884 — 02.12.1932)
Sen de Leyla’dan mı öğrendin Şerif İçli (20.12.1899 — 06.02.1956)
Senden ebedi hatıra kalp ağrısı bend Erol Sayan (Tanburi) (17.01.1936 — )
Seni ancak seni ruhum düşünür Aleko Bacanos (Kemençevi)
Seni çılgın gibi sevdim Akın Özkan (Tanburi) (1934 — 03.01.2007)
Seni kendime candan bir sevgili sanmıştım Yılmaz Yüksel (Udi) (1937 — ) (Udi)
Seni sesini gözlerinin rengini Sadi Hoşses (1910 — 1994)
Sensiz geçecek günleri Şerif İçli (20.12.1899 — 06.02.1956)
Sensiz geçen yıllarımı Yılmaz Karakoyunlu (26.04.1936 — )
Sensiz yaşamaktansa Melahat Pars (1918 — 2005)
Sesimde şarkısı aşkın figan olup gidiyor Selahaddin İnal (1924 — 1982)
Sevdası henüz sinede Yorgo Bacanos (Udi) (1900 — 1977)
Sevdiğim dünyalar kadar gel dese Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 27.04.1981)
Sevenlerin kadrini anlayan var bilen var Ünal Narçın
Sevgi çiçekleri açtı bu mevsim Murat Kadir Gök
Seviyordum onu ruhumda Salâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Seyre daldık goncei handanı bir ömür bitti Osman Nihat Akın (1905 – 1959)
Silinmez içimden derin hatıran Hrant Emre (Kenkulian, Udi) (1901 — 29.08.1978)
Sinenin aşıkı şuridesidir Ahmed Bey (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)
Sitem bihudedir bahtı zebuna Yûsuf Efendi (Hâfız, Kadıköylü, Attâr) (1857 — 1925)
Soldum artık ateşi aşkınla bir bak halime İbrahim Efendi (Klarnetçi) (? — 1925)
Solgun durma isteklen Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 27.04.1981)
Solmasın incinmesin hep yaşansın aşkımız Oktay Tem
Son hatıra aşkımda kalan bir sarı saçtı Artaki Candan (Kanuni) (1885 — 30.01.1948)
Sonbaharın bizi daldırdığı rüya geçici Bekir Sıtkı Sezgin (01.07.1936 – 10.09.1996)
Sormadın halimi hiç kalbimin esrarı nedir Selâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Söyle zalim nerdesin Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini Selahattin Altınbaş
Sular gibi akar çağlar benim şu gamlı gönlüm Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Sunar bir camı memlu bin tehi peymaneden Fahri Kopuz (Mehmed) (1882 — 07.01.1968)
Susmuş gece her yer sizi dinlerdi denizden Râkım Elkutlu (İzmirli, Neyzen, Hoca, Mehmed) (1872 – 04.12.1948)
Sükunda geçer ömrüm seyri gibi enharın Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Sürülmez sefa çekilmez cefa beklenmez vefa gibisin kadın “Kadın” Teoman Alpay (Udi) (1932 — 13.02.2005)
Şu göğsüm yırtılıp baksan Fahri Kopuz (Mehmed) (1882 — 07.01.1968)
Şu karşıki dağda kar var duman yok ?
Şu yalan dünyayı aşksız geçirme gönülden gönele akıvar gitsin Avni Anıl (23.04.1928 – 14.06.2008)
Talat eyler mi diye suyi kağıthanede Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Talihin elinde oyuncak oldum Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Tazelendi tabı alem herkesin bak şevki var Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Tövbe ettim aşka cana dilde takat kalmadı Subhi Ziya Özbekkan (25.02.1887 — 19.07.1966)
Tutundum ışıksız karanlıklara Yusuf Nalkesen (25.12.1923 — 01.01.2003)
Türlü derde ben deva buldum elimle Şerif İçli (20.12.1899 — 06.02.1956)
Ufkumda güneş Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Unutmam seninle geçen anları Neveser Kökdeş (1904 — 1962)
Unuttun mu aşkımıza ettiğimiz yemini Mustafa Seyran
Unutur sanma sakın bir defa seven gönül Bilge Özgen
Usandırdım mı aya gül cemali arzi halimle Ali Rızâ Şengel (Eyyûbî) (1880 — 28.09.1953)
Uzaktan merhaba olmaz Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı Rüştü Şardağ (1915 — 1994)
Ümidini kirpiklerine bağladı gönlüm Salâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Ümitsiz bir bekleyiş hasreti var içimde Ali Erköse
Ümitlerim hep kırıldı yarim artık gelmeyecek Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)
Vefa yoktur akan suda Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık) (? — 1745?)
Vuracak sine arar gizlice Artaki Candan (Kanuni) (1885 — 30.01.1948)
Yanayım derdi firakınla Ahmed Bey (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)
Yanıyor mu yeşil köşkün lambası ?
Yar yolunu kolladım (Akasyalar açarken) Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)
Yaşamak mümkün mü acaba sensiz Abdullah Yüce (04.12.1920 — 27.11.1995)
Yaşamam sensiz efendim Ahmed Bey (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)
Yeşil pencerenden bir gül at bana Rüştü Şardağ (1915 — 1994)
Yıllarca bana yarı füsunkar olan eşdin Salâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Yine bir sızı var içimde akşam oldu diye Şerif İçli (20.12.1899 — 06.02.1956)
Yine yakmış yar mektubun ucunu Erol Sayan (Tanburi) (17.01.1936 — )
Yine kalbim coşar ağlar bu gece Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)
Yitirmişim ben gülümü Yusuf Nalkesen (25.12.1923 — 01.01.2003)
Yok artık yok gönlümün yanacak başka yeri “Yakanlar Yakmış Beni” Yusuf Nalkesen (25.12.1923 — 01.01.2003)
Yokluğun her dakika ölüm demek gitme kal Ferit Sıdal (Tanbûrî) (01.03.1925 — 09.08.2001)
Yokluğun her dakika ölüm demek gitme kal İsmail Hakkı Fencioğlu (Ûdî) (1968 — )
Yoktur gönlüme sandan başka canan Neveser Kökdeş (1904 — 1962)
Yollarına gül serdim Ayhan Tunçsiper
Zamanı var ki her bezmim anarsın İbrahim Efendi (Klarnetçi) (? — 1925)
Zamanla belki geçer bu aşk da hicran da Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)