IRAK

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev Andon Efendi (Lavtacı, Ûdî, Batrik Kiryazis, Mumcu) (? — 1925?)
Peşrev Bülbüloğlu
Peşrev Emin Dede Efendi (Neyzen) (? — 1745)
Peşrev Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Peşrev Hamparsum (Limondjiyan)
Peşrev Hasan Ağa (Benli, Tanbûrî, Musâhib-i Şehryârî) (1607 — 1662)
Peşrev Haydar Can (Haydercan)
Peşrev İsmail Fenni Ertuğrul (1855 — 1946)
Peşrev Salih Ağa (Acem)
Peşrev Zeki Mehmed Ağa (Tanburi)
Saz Semâî Andon Efendi (Lavtacı, Ûdî, Batrik Kiryazis, Mumcu) (? — 1925?)
Saz Semâî Bülbüloğlu
Saz Semâî Hamparsum (Limondjiyan)
Saz Semâî Hasan Ağa (Benli, Tanbûrî, Musâhib-i Şehryârî) (1607 — 1662)
Saz Semâî Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Saz Semâî Sultan Veled
Saz Semâî Şerif Muhittin Targan
Saz Semâî Zeki Mehmed Ağa (Tanbûrî, Tanbûrî Nûmân Ağa-zâde Musâhib-i Şehryârî)
(1776 — Xl.1846)
Saz Semâî Zıyâ Paşa (Vezir Mehmed Yûsuf) (1849 — 1929)
Bahar oldu sular çağlar Hacı Arif Bey
Bir ah ile ol gonca feme halin ayan et İsmail Dede Efendi
Hasretle tamam nale döndüm sensiz İsmail Dede Efendi
Mest olup etmiş garibanın kişade tabe naf Tiryaki (Petraki)
Nettim sana ben bivefa zalim İsmail Dede Efendi