ISFAHÂN

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Mini Seyirler (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Peşrev Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Peşrev Ekrem Bey (Ûdî, Mehmed) (1876 – 1932)
Peşrev Emin Dede (“Yazıcı”, Neyzen, Hâfız, Hattat, Hacı, Mehmed
(14.03.1883 – 03.02.1945)
Peşrev (Rûy-i Nevâ) Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Peşrev İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa 1871 — Yemen 1903)
Peşrev İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? — 1814)
Peşrev “Nazîre-i Isfahân” Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Peşrev Meçhûl
Peşrev Sâid Bey (Kanûnî) ( ? — 1925?)
Peşrev Sâlih Dede (Neyzenbaşı, Kaymakam) (1818? — 1888)
Saz Semâî Asrî Efendi (Ûdî, Hüseyin) (? — 1925?)
Saz Semâî Cemal Bey
Saz Semâî Cemâl Efendi (İzmirli, Ûdî ve Neyzen) (1873 — 07.06.1945)
Saz Semâî Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Saz Semâî Emin Ağa (Tanbûrî, Ser-Müezzin, Denizoğlu) (1750? — 1814)
Saz Semâî Fahri Kopuz (Mehmed) (1882 — 07.01.1968)
Saz Semâî Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ)
(870 – Aralık 950)
Saz Semâî (Rûy-i Nevâ) Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Hasan Fehmi Mutel (Kemençeci) (1885 — 22.05.1964)
Saz Semâî Hızır Ağa (Tanbûrî) (? — 1830?)
Saz Semâî Hüseyin Fahri Tanık (1872 — 1953)
Saz Semâî İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa 1871 — Yemen 1903)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî Karnik Garmiryan (05. 04. 1872 — 13. 10. 1947)
Sez Semâî Mustafa Nûri Efendi (Notacı, Melekset) (1857 — 1937)
Saz Semâî Raif Bey (Ûdî) ( ? — 1915? )
Saz Semâî Vecdi Seyhun (Viyolonselist) (1915 — 01.04.1984)
Saz Semâî Yusuf Dede (Rebâbî)
Sirto Mehmed Bey (Kanûnî, Enderûnî Beykozlu Sâlih) (1859 — 11.04.1925)
Taksim Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Ah eylediğim servi hıramanın içündür İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Aşık olalı sen yare gönül İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Bilmem ki çilem neydi neden dolmadı hala Erdinç Çelikkol
Bozdunuz ahdi amanım Aynî Efendi (Hâfız) (? — 1920?)
Canda hasiyyet mi var sevdayı canan Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Dili biçare senin çün yanıyor Mahmud Celâleddin Paşa (Çorlulu-zâde, Vezir) (1839 — 118.01.1899)
Düşme ey aşık hayale yağma yok Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)Arif Bey
Düştü gönül yandı nare Şâkir Ağa (Tanburi, Kemani, Hânende, Ser-Müezzin, Musâhib-i Şehryârî,
Hacı İzzet Şâkir Ef.) (1779 — 1840)
Düştün elemi aşka gönül dağları aştın Hristo Efendi (Lâvtacı, Hânende, Hristaki Kiryazis, Mumcu) ( ? — 15.08.1914)
Ela gözler beladır cane gözler Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Erişsin kaddi dildarın ?
Etme bihude figan vaz geç gönül Rahmi Bey (Mehmed) (27.12.1865 — 29.04.1924)
Ey tiri cefa didei mestanıma değme Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Fariğ olmam eylesen yüz bin cefa Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Fesleğen ektim gül bitti Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık) (? — 1745?)
Gah anıp gamzen senin İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? — 1814)
Gel ey ruhi revan meleksimatım Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)Arif Bey
Geldi eyyamı bahar müjdeleri Hâşim Bey (Müezzinbaşı, Hacı) (1815 – 1868)
Gönlümü canana verdim Zeki Ârif Ataergin (Avukat) (1896 — 04.01.1964)
Göynüm seni sadık sandı Nûmân Ağa (Tanbûrî, Musahib-i Şehryâri, Hacı) (1750? — 1834)
Gülistanı dehre geldik renk yok bu kalmamış Subhi Ziya Özbekkan (25.02.1887 — 19.07.1966)
Kim demiş aklım alan cilvei canan oldu Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Künci gamda bimecalim ey peri Aziz Efendi (Medenî, Hâfız) (23.03.1842 — 27.11.1895)
Ne safadır eyyamı gül Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık) (? — 1745?)
Ol gonca gülü görmeyeli hayli zamandır Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Padişahım çok yaşa ömrün mezid olsun Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Rahatım yok bu dili şeydadan Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Sendemi hala esiri zülfü yar olmaktasın Hasan Sabri Bey (Udi) (1865 — 1920)
Senin hasretinle şuhi melek ten Nûmân Ağa (Tanbûrî, Musahib-i Şehryâri, Hacı) (1750? — 1834)
Seriri şevketin şahın şehihakanıdır zatın ?
Severim çaresiz ey mah seni Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Taliim dur eyledi senden beni Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Vaz geçmez mi sine ahü zardan Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Yarab kime feryad ideyim yarin elinden İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Yare varsın peyki nalem ahü zarım söylesin Subhi Ziya Özbekkan (25.02.1887 — 19.07.1966)
Yokmuş o hayal ettiğimiz aleme yol Mustafa Nafiz Irmak (1904 — 1975)