KARCIĞAR

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Longa Aydın Oran (Kemani)
Longa Sâmi Bey (Ûdî, Hattat) (1874 — 30.08.1939)
Medhal Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Oyun Havası “Dudu Kuşu” Baki Duyarlar (Ûdî) (21.03.1936 — 26.02.2003)
Oyun Havası Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Peşrev (Fihrist) Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Peşrev Edhem Efendi (Kanuni) ( ? — 1920 ? )
Peşrev Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ)
(870 – Aralık 950)
Peşrev İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa 1871 — Yemen 1903)
Peşrev “Batak” Nikolaki (Kemençeci) (? — 1915?)
Peşrev Nûri Bey (Bolâhenk, Neyzen, Hânende, Eyyûbî, Mehmed) (1834 — 1910)
Peşrev Ömer Efendi (Kanuni) (? — 1900?)
Peşrev Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Peşrev Mahmud I. (Gaazî Sultân Mahmûd Hân-ı Evvel) (02.08.1696 — 13.12.1754)
Peşrev Tatyos Efendi (Kemani, Kanuni, Tateos Enkserciyan) (1858 — 16.03.1913)
Saz Semâî Ahmed Mükerrem Akıncı (Udi, Hâfız) (1884 — 17.11.1940)
Saz Semâî Aka Gündüz Kutbay (Neyzen) (17.08.1934 – 27.08.1979)
Saz Semâî Aziz Dede (Ser-Neyzen) (1835 — 07.03.1905)
Saz Semâî Cemil Efendi (Şekerci, Udi, Hâfız, Nureddin) (1867 — 16.11.1928)
Saz Semâî Edhem Efendi (Kanuni) ( ? — 1920 ? )
Saz Semâî Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ)
(870 – Aralık 950)
Saz Semâî Gültakin Aydoğdu (Kanûnî)
Saz Semâî Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Saz Semâî İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa 1871 — Yemen 1903)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Saz Semâî Kani Karaca (1930 – 29.05.2004)
Saz Semâî Karnik Garmiryan (05. 04. 1872 – 13. 10. 1947)
Saz Semâî Mildan Niyâzi (Ayomak) (1888 — 24.04.1947)
Saz Semâî Muhiddin Erev (Tanbûrî) (1894 — 03.08.1975)
Saz Semâî Necmeddin Hakkı İzmirli (Dr.) (? — 190X)
Saz Semâî (No: 1) Nikolaki (Kemençeci) (? — 1915?)
Saz Semâî (No: 2) Nikolaki (Kemençeci) (? — 1915?)
Saz Semâî Ömer Efendi (Kanuni) (? — 1900?)
Saz Semâî Raif Bey (Kemani)
Saz Semâî Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Saz Semâî Reşat Aysu (Kemani, Yüksek Ziraat Mühendisi) (1910 – 13.10.1999)
Saz Semâî Mahmud I. (Gaazî Sultân Mahmûd Hân-ı Evvel) (02.08.1696 — 13.12.1754)
Saz Semâî Tatyos Efendi (Kemani, Kanuni, Tateos Enkserciyan) (1858 — 16.03.1913)
Sirto Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Sirto v2 Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Sirto “Bayram” Erol Çifçi (Ûdî)
Zeybek Baki Duyarlar (Ûdî) (21.03.1936 — 26.02.2003)
Ağlasam ben yaraşır kim bana bülbül dediler Akın Özkan (Tanburi) (1934 — 03.01.2007)
Ah efendim dinle gel şu nale vü feryadımı Yûsuf Efendi (Hâfız, Kadıköylü, Attâr) (1857 — 1925)
Aldın dili naşadımı Ali Bey (Enderûnî, Hânende, Kadıköylü Kel Ali Efendi) (1830 — 1897)
Aşkı pinhan edemem nalei efgandır bu Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Aşkın dili aşuftemi sevdaya düşürdü Hâşim Bey (Müezzinbaşı, Hacı) (1815 – 1868)
Ateşlere yanıyorken yüreğim Râkım Elkutlu (İzmirli, Neyzen, Hoca, Mehmed) (1872 – 04.12.1948)
Ayrılığın hüznü çökünce birden Mehmet Onur
Bakma böyle gamsız Belkiye Haliloğlu
Bana o kadar yakınsın ki seni ben sandım Cevdet Çağla (Kemani, Ahmet) (1900 – 1988)
Başımda esmiyor sevdanın yeli Ünal Narçın
Benliyi aldım kaçaktan görünmez oldu saçaktan ?
Bilmem ki safa neşe bu ömrün neresinde Leon Hanciyan (Levon) (1857 — 11.07.1947)
Bin rencü elem toplanarak uruhuma dolsa Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Bir goncaya bir hare nigah eyledi bülbül Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Bir gün gelecek sen de beni anlayacaksın Sadi Hoşses (1910 – 1994)
Bir gün seviyor ertesi gün kıskanıyor kalbi derinden Râkım Elkutlu (İzmirli, Neyzen, Hoca, Mehmed) (1872 — 04.12.1948)
Bir kuş uçmaz kervan geçmez ellerdi Mustafa Nafiz Irmak (1904 – 1975)
Bir taraftan aşıkı derdi gamı yar ağlatır Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Bir yareli kuş çırpınıyor sanki telinde Ârif Bey (Kanûnî, Hacı) (1862 — 1911)
Bu gece çamlarda kalsak ne olur Artaki Candan (Kanuni) (1885 — 30.01.1948)
Bu kış hanım İstanbul’a taşın da İsmet Ağa (Tanburi) (? — 1870)
Bu yosmalık gider bu çağ değişir Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Bülbül olsam kona da bilsem (Köçekçeler) ?
Bülbül sesi ah oldu bu yıl faslı baharda Artaki Candan (Kanuni) (1885 — 30.01.1948)
Dağda tavşanlar geziyor Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Dinle aklin var ise piri muganın pendini Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Elimde iken senin gülpembe destin Hristo Efendi (Lâvtacı, Hânende, Hristaki Kiryazis, Mumcu) ( ? — 15.08.1914)
Feyzi bahşi can iken aleme şirin sözlerin Hristo Efendi (Lâvtacı, Hânende, Hristaki Kiryazis, Mumcu) ( ? — 15.08.1914)
Gerçi kıyamam iki gözüm uykuya kansın Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Gönlümün alayişi dünyaya istiğnası var Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Gönül beni usandardı Ahmed Bey (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)
Gönül bezmi harab abadı gamdır gözüm peymanei zehri sitemdir Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Gülüyorsun güzelim gül güle gülmek yaraşır Abdülhaluk Bey
Her subhu şamım daim safada Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Hüsnüne etvarı nazın şan senin Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Kalbimdeki tek hatıranın rengi solarken Zeki Müren (06.12.1931 — 24.09.1996)
Kara bulutları kaldır aradan Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Kemendi zülfün esiri hicri yar oldum Âfet Mısırlıyan (Udi, Hapet) (1850 — 14.01.1922)
Kime arz eyleyeyim bilmem ki ahvali Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Kuzumun gözleri kare attı beni yarden yare Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Medet ey peri gamından ciğerim kebab Hâşim Bey (Müezzinbaşı, Hacı) (1815 – 1868)
Mesti aleme badei ferhunde sunulmaz Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Mevsimi gül faslı bülbül nevbahar eyyamıdır Hâşim Bey (Müezzinbaşı, Hacı) (1815 – 1868)
Mümkün olur mu sevmemek seni sevdayı zülfün öldürür beni Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Nazlıdır sevdiğim niyaz ister tatlı dilli biraz piyaz ister Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
O ahu bakışlara bir anda kandın gönül Fehmi Tokay (Yk. Müh. Mehmed) (1889 — 23.06.1959)
Oh güzel kız şirin kız bakışları derin kız Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Rengi ruhsarın gören der gül gibi gül yüzüne aşıkım bülbül gibi Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Ruhunu usulca okşarsa sesim İbrahim Halil Taşkent
Rüzgarların olmasa Selahattin Kaya
Sana şiir yazdım aşkımı yazdım Mahmut Oğul
Sen mehi gördükde şeha yandı derunum Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Senin için yaşadım hayallerim hep sendin Mahmut Oğul
Senin için yaşadım hayallerim hep sendin_v2 Mahmut Oğul
Tanburamın ince kıvrak beli var Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Tiri çeşmanınla sayd ittin dili avareyi Ahmed Bey (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)
Unutmadım seni ben Şekip Ayhan Özışık (02.02.1932 – 17.05.1981)
Varken gönülde bin türlü yare, Duş oldu gönlüm bir dil filkare Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Varken gönülde bin türlü yare, Duş oldu gönlüm bir dil filkare v2 Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Yanakları kırmızı sanki misket elması İbrahim Halil Taşkent
Yarimle bu şeb tanhaca kaldım sardım sarıldım öptüm de yattım Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Yıkma sakın burcu penahım felek gün ola tutar seni ahım felek Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Yüzüme dikkatle baktı Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)