MÂHÛR-BÛSELİK

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev Osman Bey (Tanbûrî, Büyük) (1816 — 01.10.1885)
Saz Semâî Aydın Oran (Kemani)
Saz Semâî Engin Çır
Saz Semâî Hakan Alvan (Neyzen) (12.09.1970 — )
Saz Semâî Hüseyin Sâdeddin Arel (Müzikolog) (18.12.1880 — 06.05.1955)
Saz Semâî Talat Er
Saz Semâî Todoraki (? — 1860?)
Mirased ey can badi behari Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)