MÂHÛR

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Etüd Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Hava (No: 1) Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Hava (No: 2) Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Longa Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Longa İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Medhal Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Medhâl Fahri Kopuz (Mehmed) (1882 — 07.01.1968)
Medhâl Haydar Tatlıyay (Kemânî) (1890 – 01.11.1963)
Oyun Havası “Lâz Havası” İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Peşrev “Cankurtaran” Ali Dede – Efendi (Ser–Neyzen, “Ser–Nâyî” ) (? — 1820?)
Peşrev Cemil Altınbilek
Peşrev Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Peşrev Edhem Efendi (Kanûnî) ( ? — 1920 ? )
Peşrev Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Peşrev Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Peşrev (No: 2) Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Peşrev (No: 3) Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Peşrev “Feth-i Mısır” Hamparsum Limoncuyan (Kemânî, Baba, Hampartsoum Limondjian)
(1768 — 19.06.1839)
Peşrev “Cankurtaran” İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Peşrev Raûf Yektâ Bey (Neyzen, Mehmed) (27.03.1871 — 08.01.1935)
Peşrev Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Saz Eseri “Atlı Haydutlar” İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Eseri “Fulya Bahçesi” İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî Aleksan Ağa (Kemânî) (1850? — 1910?)
Saz Semâî Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Saz Semâî (No: 2) Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Saz Semâî Baki Duyarlar (Ûdî) (21.03.1936 — 26.02.2003)
Saz Semâî Cemil Altınbilek
Saz Semâî Edhem Efendi (Kanûnî) ( ? — 1920 ? )
Saz Semâî Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Saz Semâî Ferit Sıdal (Tanbûrî) (01.03.1925 — 09.08.2001)
Saz Semâî Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî (No: 2) Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Gevherî Sultan (Fatma, “Osmanoğlu”) (02.12.1904 — 10.12.1980)
Saz Semâî (No: 1) Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Saz Semâî (No: 2) Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Saz Semâî Gültekin Aydoğdu (Kanûnî) (Antalya, 19.01.1936 — )
Saz Semâî “Feth-i Mısır” Hamparsum Limoncuyan (Kemânî, Baba, Hampartsoum Limondjian)
(1768 — 19.06.1839)
Saz Semâî (No: 1) Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Saz Semâî (No: 2) Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Saz Semâî İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa, 1871 — Yemen, 1903)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî Kadri Şençalar (Ûdî, Hacı) (1912 — 13.01.1989)
Saz Semâî Münir Mazhar Kamsoy (29.12.1891 – 1973)
Saz Semâî Nikolaki (Kemençeci) (? — 1915?)
Saz Semâî Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Saz Semâî Refik Talat Alpman (1873 – 1947)
Saz Semâî v2 Refik Talat Alpman (1873 – 1947)
Saz Semâî Zeynep Barut
Sirto Cemil Altınbilek
Zeybek Baki Duyarlar (Ûdî) (21.03.1936 — 26.02.2003)
Zeybek İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Acap niye yürürken hep kırıtır arsız kız İsmail Hakkı Nebioğlu (1893 — 20.02.1965)
Acırım aşık olup da yanana Âsım Bey (Giriftzen, Miralay, Hacı Mustafa) (1852 — 26.02.1929)
Açık bırak kalbini ben gireyim Şekip Ayhan Özışık (02.02.1932 — 17.05.1981)
Ahü zarı aşka uymuş kam yab olmuş gönül Fehmi Tokay (Yk. Müh. Mehmed) (1889 — 23.06.1959)
Al yanına bir dilnüvaz gönlünce gez zevk et bu yaz İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 — 1869)
Alamam doğrusu desti emele bir kadeh ki dolaşır elden ele Şerif İçli (20.12.1899 — 06.02.1956)
Alamaz kimse sımsıkı tutsam kucağımdan Münir Mazhar Kamsoy (29.12.1891 — 1973)
Aldandı gönlüm vadi visale Aşkınla girdim bak ben ne hale ?
Aldı aklım bir gonca leb Mahmud II. (Gaazî Sultân Mahmûd Hân-ı Sâni, “Adlî”)
(20.07.1785 — 01.07.1839)
Alem bizar oldu benim zarımdan Bir aşık bülbülüm gülden usandım Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Aman saki lutfuna amadeyim Sen bilirsin ki esiri badeyim Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Andıkça bütün ömrümü ruhum yine ağlar Nûri Halil Poyraz (1885 — 08.02.1956)
Anılar mazide kaldılar artık Turhan Taşan
Aşıka bagdat sorulmaz Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 27.04.1981)
Aşk elinde yanıyorum gel Selim Öztaş
Aşkıma hail olur yoktur emin ol güzelim Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Aşkınla harab gönlümü gel gör neye döndüm Emin Ongan (Kemani) (14.09.1906 – 02.02.1985)
Ateşin gözlerini ruha kemend etme sakın Sâdi Işılay (Kemânî) (05.02.1899 — 11.03.1969)
Atlar atlar cenkte kuyruğu bağlı atlar Cemil Altınbilek
Ay doğar katar gider topuğu batar gider Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor Kamuran Yarkın
Azmeyler iken yer ile gülzarı safaya Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Badeler döndükçe artar bezm-i ıyşın neşesi Ahmed Bey (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)
Bahar pembe bayaz olur Neveser Kökdeş (1904 — 1962)
Bakın şu kıza ne kadar bülend Hristo Efendi (Lâvtacı, Hânende, Hristaki Kiryazis, Mumcu) ( ? — 15.08.1914)
Bakışında arzu vardı davet vardı sözünde Ferit Sıdal (Tanbûrî) (01.03.1925 — 09.08.2001)
Bekarlar evlenmeyi küçük bir şey sanmayın Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Ben çiftliğe indim gittim annem duymadan ?
Ben derdime hiç çare bulmam Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Ben neler çekmekteyim bilsen dili avareden Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
Ben seni evvel görüşte ey peri Hâfız Mehmed Efendi (Kömürcü-zâde, Musâhib-i Şehriyârî) (? — 1835?)
Beni ister ağlat ister sevindir bu göğsümde çarpan kalbim senindir Ali Rıfat Çağatay (1867 — 03.03.1935)
Benim nazlı bülbülüm gonca gülüm sümbülüm İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Benliğimde yaşayan hem rüyam hem hülyamsın Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Beyhude geçen günlerimiz mumla aransın Ziya Bey (Üsküdarlı, Bestenigâr, Hoca) (1877 — 1923)
Beyoğlu’nda gezersin Rızâ Bey (Neyzen, Vefâlı) (? — 1925?)
Beyoğlu’nda gezersin_v2 Rızâ Bey (Neyzen, Vefâlı) (? — 1925?)
Billahi güzel gözlerinin mesti nigahı sevdalarımın mabedi rüyası penası Mehmed Yürü (“Nasib’in”, Udi) (1882 — 15.11.1953)
Bir bakışla benim kalbimi çaldın Oktay Tem
Bir gece hem meclis olsak biz bize subhadek bir alem etsek diz dize İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Bir gece şu bahçeden bir ses getirmişti saba Leylâ Saz (1850 – 06.12.1936)
Bir gonca verd etti zuhur Rızâ Efendi (Kemânî, Üsküdarlı) (1780 — 1852)
Bir gönülde iki sevda olamaz Mazhar Bey (Dr.)
Bir gülşene vardık ki uzak mihr ile mehden1 Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 27.04.1981)
Bir neşe yarat hasta gönül Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Bir nuri mücessem gibi indin yücelerden Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Bir ömür bitmez derken bu sevda bitti yazık Turhan Taşan
Bir safa bahşedelim gel şu dili naşade Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Bir sararmış saka döndüm Ahmed Bey (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)
Bir su gibi çağıldar dudaklarımda sesin Ali Ulvi Baradan (1920 — 07.02.1984)
Bir şarkı yazdım sana aşk tüten yüreğimden Erol Sayan (Tanburi) (17.01.1936 — )
Bir yari nev hoş edadır Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık) (? — 1745?)
Bir zümre odur Haliki Mutlak dediler Cemil Altınbilek (Udi, Avukat) (06.11.1959 — )
Biz Osmanlılar her dem gazaya hazırız Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Boğaziçi bir yüzük İstinye onun taşı Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Bu günlerde seni görsek Yusuf Paşa (Neyzen, Ferik) (1821 — 1884)
Bu hasretin acısını Ünal Narçın
Bu sevda ne tatlı yalan Şükrü Şenozan (Neyzen, Dr., Albay, Osman) (1874 — 04.07.1954)
Bu son şarkımda sen varsın Muzaffer İlkar (1910 — 23.02.1987)
Bu son şarkımda sen varsın_v2 Muzaffer İlkar (1910 — 23.02.1987)
Bunca yıl çok mutlu olduk seninle “Doğum Yıldönümü” Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Bütün dünyaya küskündüm dün akşam pek bunalmıştım “Bülbül” Ali Rıfat Çağatay (1867 — 03.03.1935)
Canım Seni gayet sever Ârif Bey (Kanûnî, Hacı) (1862 — 1911)
Cihanı lalgun eden sirişki erguvanımdır Itrî (Buhûrî-zâde Mustafa Efendi) (1640? — Ocak 1712)
Çek keman ebrulerin ey şivekar Ömer Efendi (Kanuni) (? — 1900?)
Çek küreği güzelim Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Çek küreği güzelim versiyon_2 Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Çek küreği güzelim_v3 Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Çeşmi mestin arzolunsa haleti mestanesi Ahmed Bey (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)
Çıktı bir feryadı firkat nağmei mahurdan Nurettin Cemal Sangan
Çiçeğe ormana bağa denize ovaya dağa Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Çiçeklerle bezenmiş boğazın sahilleri Radife Erten (1923 — 09.12.1988)
Derdi aşkından sakın bahsetme pek Ahmed Bey (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)
Derdi baştan atalım yaşamaya bakalım Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Dil bestesiyiz ahbaba esiriz yare Cemil Altınbilek (Udi)
Dilde binbir emel vardır Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Dili naşadımı yaktın değil mi ah bana söyle İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Dinle sözüm ey bi bedel Nûmân Ağa (Tanbûrî, Musahib-i Şehryâri, Hacı) (1750? — 1834)
Doğmamıştır aleme vechi misali afitab Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Dökme şebnem gibi çeşmim yaşını Ahmed Bey (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)
Dudağımda açan gülüş senin benim ikimizin Erol Sayan (Tanburi) (17.01.1936 — )
Durmadan aksın eğer isterse her gün gözyaşım Subhi Ziya Özbekkan (25.02.1887 — 19.07.1966)
Durmaz işler ta ciğerde hançerinin yaresi Cemil Efendi (Şekerci, Udi, Hâfız, Nureddin) (1867 — 16.11.1928)
Dün yine günümüz geçti beraber Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Dünyada ne ikbal ne servet dileriz Cemil Altınbilek (Ûdî, Avukat) (06.11.1959 — )
Düştün yine bir şûh-i sitemkâre gönül vay Latîf Ağa (Suyolcu) (1815? — 1885?)
Esir ettin beni ey dil pesendim Şemseddin Ziyâ Bey (Çorlulu-zâde) (12.10.1882 — 1925)
Ey felek mecnunuyum Leylayı gözler Nihat Adlim
Ey gonce dehen harı elem canıma geçdi İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Ey gözü ahu bana bilmem niçin biganesin Mehmed Bey (Eyyûbî, Şâhinbey-zâde) (1804 — 1850)
Ey gözü ahu bana bilmem niçin biganesin_v2 Mehmed Bey (Eyyûbî, Şâhinbey-zâde) (1804 — 1850)
Gafil ne bilir neşvei pür şevki vegayı İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Geçti hayal içinde bunca yıl Şükrü Şenozan (Neyzen, Dr., Albay, Osman) (1874 — 04.07.1954)
Gel bir daha gül ruyini aç handeni göster Ahmed Bey (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)
Gel sevgilim gülelim İsmet Nedim Saatçi (24.03.1937 — )
Geldi canan hoş eyledi Neveser Kökdeş (1904 — 1962)
Gittin gideli ben deli divaneye döndüm Nûri Halil Poyraz (1885 — 08.02.1956)
Gönül adlı bülbülüm var yar olmaya gül istiyor İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 — 1869)
Gösterip ağyare lutfun bizlere biganesin Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885) Öztuna
Gösterip ruyin esiri lali nab ittin beni Mehmed Bey (Eyyûbî, Şâhinbey-zâde) (1804 — 1850)
Gücendim ben sana unuttun artık beni Muhlis Sabahaddin Ezgi (1889 — 1947)
Gül bi ruhi yar hoş nebaşed Abdülkadir Merâğî (Hoca, Hâfız, İbnü Gaybî) (1360? — Mart 1435)
Gülşeni ezhar açdı her yana Abdi Efendi (Basmacı, hânende) (Aralık 1787 — 18.03.1851)
Güneş solup gidince perde perde inince İrfan Özbakır
Hadi canım çekinme yok yoktur kul sevince Selahaddin İçli (1923 — 2006)
Hala kanayan kalbimi aşk ateşi dağlar Yorgo Bacanos (Udi) (1900 — 1977)
Hayal meyal hatıralar Turhan Taşan
Hicrani açmıştır sinede yare Sadi Hoşses (1910 — 1994)
Hoş geldin evimize şiir oldun dilimize Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
İki gözüm sensiz lutfet te söyle Kemal Emin Bara (1876 — 1957)
İki gözüm sensiz lutfet te söyle_v2 Kemal Emin Bara (1876 — 1957)
İndim yarin bahçesine gül dibinde güliter Anonim
Kara bir kış günü gibi oldu ömrüm Hüsnü Çarkman
Mah cemali gonca güldür Nihat Adlim
Maviliğin yeşilliğin Ayhan Tunçsiper
Meclisinde mail oldum ben bir kaşı karaya ?
Nasıl incittin ağlattın ruhumu Neveser Kökdeş (1904 — 1962)
Ne doğan güne hükmüm geçer Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 27.04.1981)
Niçin nalendesin böyle gönül derdin nedir söyle Yılmaz Yüksel (Udi) (1937 — )
Otomobil uçar gider Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 27.04.1981)
Rengi gül ruhsarını setreylemiş püskürme İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saba tarfı vefaden peyam yok mu Hüsni Efendi (Enderuni, Hâfız, Hüseyin) (1858 — 01.06.1919)
Sabah olsun ben şu yerden gideyim İbrahim Ağa (? — 1740?)
Saki getir yine dünkü şarabımı Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 27.04.1981)
Sen gidince ruhumu bir alev sardı (Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim) Selami Şahin
Sen gül eylen şad gam ol daima efendim Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Sen şehi hüsnü bahasın Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Senle durmak dert nak eyler beni Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Servi nazı seyret çıkmış oyuna Rahmi Bey (Mehmed) (27.12.1865 — 29.04.1924)
Setiremin aman düğmeleri bir sıra ?
Sevda seline kapıldı gönül Neveser Kökdeş (1904 — 1962)
Sevdayı yüreğinde gizleyen gonca gülüm Oktay Tem
Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin İrfan Özbakır
Şimdi bahara erdim gonca gonca gül derdim Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Şu dere yonca (Alim) ?
Şu güzele bir bakın bakışı nur saçıyor Şemseddin Ziyâ Bey (Çorlulu-zâde) (12.10.1882 — 1925)
Tacı hüsnün hükmeder şairlerin divanına Mûsâ Süreyyâ Bey (Ûdî, Giriftzen, Piyanist) (1884 — 02.12.1932)
Tek bedende iki candık Turhan Taşan
Var iken zatında böyle hüsnüan Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Var iken zatında böyle hüsn ü an_v2 Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Ver saki tazelendi derdim bu gece Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Vuslatından na ümidim ey peri Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Yare açtı tiği hicranın dile ey işvebaz Nûri Bey (Bolâhenk, Neyzen, Hânende, Eyyûbî, Mehmed) (1834 — 1910)
Yemenimde hare var yüreğimde yare var ?
Yine zevrakı derunum kırılıp kenara düştü İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Yine zevrakı derunum kırılıp kenara düştü_v2 İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Yüce dağdan esen rüzgar Selâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Zahiri hale bakıp etme dahil bir ferdi Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885) Öztuna