MUHAYYER-BÛSELİK

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev İsak Efendi (Tanburi)
Peşrev Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Saz Semâî İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? — 1814)
Saz Semâî Raşid Efendi (Baba, Neyzen)
Kameti yare nazar kıl nahli mevzun böyledir Dellalzade İsmail Efendi