MUHAYYER

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Longa İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Medhâl Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Medhâl Haydar Tatlıyay (Kemânî) (1890 – 01.11.1963)
Oyun Havası “Efe” (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Peşrev “Nazîre-i Küme” Bülbüloğlu
Peşrev Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Peşrev Edhem Efendi (Kanûnî) ( ? — 1920 ? )
Peşrev Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemani) (01.04.1958 — )
Peşrev Mehmet Bildik (Neyzen) (Konya / İhsaniye, 15.04.1940 — )
Peşrev Pelin Kuruoğlu
Peşrev Sâlim Bey (Neyzen, Üsküdarlı) (1829? — 05.07.1885)
Peşrev Solak-zâde (Mıskaalî Mehmed Hemdemî Çelebî) (? — 1658)
Peşrev Zıyâ Paşa (Vezir Mehmed Yûsuf) (1849 — 1929)
Saz Eseri (Çeşitleme) “Harman” Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Saz Semâî “Yunus’nâme” Abidin Gerçeker (Prof. Dr.) (1929 — )
Saz Semâî Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Saz Semâî Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Saz Semâî Haydar Tatlıyay (Kemânî) (1890 – 01.11.1963)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî Kâtip Çelebi (1608 — 1656)
Saz Semâî Musi (Tanbûrî, Haham Muşe Fao/Mûsâ) (? — 1770)
Saz Semâî Niyazi Sayın (Neyzen) ( 1927 — )
Saz Semâî Osman Bey (Tanbûrî, Küçük) (1825? — 1900?)
Saz Semâî Pelin Kuruoğlu
Saz Semâî Sâlim Bey (Neyzen, Üsküdarlı) (1829? — 05.07.1885)
Ara sıra bile olsa güneş varken yağmur yağar Turhan Taşan
Ay doğdu batmadı mı ela göz yatmadı mı Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Bahar oldu düştün dile Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Bahara bak gönül gibi bağını koş da aş gülüm Bedriye Hoşgör (Şerbetçigil)
Batan gün kana benziyor Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Batan gün kana benziyo_v2 Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Ben sana aşık değilim İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Bir elif çekti yine sineme canan bu gece Sâdullah Ağa (Hacı, Musâhib-i Şehryârî)) (1730? — 1801?)
Bir gönülde iki sevda sonu bilmem ne olur Ahmed Râsim Bey (1864 — 22.09.1932)
Bu gün ayın on dürdü kız saçını kim ördü Anonim
Bir ses ki terennüm gibi her lafzı bir ahenk (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Buldu gönlüm bir teselli Mehmet Kasabalı
Çağlardım yücelerden Turhan Yalçın
Çayır ince biçemedim Anonim
Çepçevre bahar içinde bir yer gördük Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 27.04.1981)
Deva yokmuş neden bimarı aşka Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Dünya değil bu mihnet yuvası Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Efelerin dağlar olur bir tek yurdu bucağı Bedriye Hoşgör (Şerbetçigil)
Emirgan’ın gülleri şakraşır bülbülleri Burhanettin Deran
Esmerim kıyma bana Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Ey ateşi gam bağrımı yak kanlı kebab et Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Gam dideleriz saki sun bir dolu kab olsun Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Geliyorsun geçiyorsun Mahmut Oğul
Geliyorsun geçiyorsun_v2 Mahmut Oğul
Gezdim yürüdüm dün gece hicranımı yendim Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Gideceğim gurbet eldir ya gelinir ya gelinmez ?
Gözden cemalin çün ırağ oldu Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Gülzarı dilde goncei aşk anbean açar (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Gün kavuştu su karardı Nevres Bey (Udi, Orhon) (1873 — 21.01.1937)
Gün kavuştu su karardı_v2 Nevres Bey (Udi, Orhon) (1873 — 21.01.1937)
Güneş gibi şahsım olsa Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Hala duyulur surda gaza velvelesi (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Hali dilden kime şekva edeyim Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Hali siyahı gerdeni nazik terindedir Sâdullah Ağa (Hacı, Musâhib-i Şehryârî)) (1730? — 1801?)
Her günüm her gecem seninle dolu Oktay Tem
Hicranı gamı yare biraz eyle tehammül Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Humarı yok bozulmaz meclisi meyhanei Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
İçimde kor gibi yanan ateşim İbrahim Yeşildağ
İltimas etmeğe yare varınız Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
İstanbul’dan Üsküdar’a yol gider ?
İşte bahar açtı güller sevindi bütün gönüller Şükrü Tunar (Klarnet) (1907 — 15.07.1962)
İşte seni seven benim Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
İşte seni seven benim_v2 Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Keklik gibi kanadımı süzmedim Anonim
Kim olur zor ile maksuduna rehyabı zafer Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Mecnun gibi ben dağlar gezerken Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Meyhane tarabgahı meyasamı cihandır Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Nevbaharın en güzel leylinde Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Ne zaman görsem onu ayaklarım dolaşır Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Niçin mahzun bakarsın sen bana öyle Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Ok gibi hublar beni yaydan yabana attılar Aşık Dertli
Ol gonca dehen bir güli handan olacakdır Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Pür lerze olur ruyini gördükçe cenanım Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Sahnı sinem yandı narı firkati cananeden Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Sana bu canu dili verdim ey şehi vala Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Sana gül gonca diyorlar Nûri Halil Poyraz (1885 — 08.02.1956)
Sana gül gonca diyorlar_v2 Nûri Halil Poyraz (1885 — 08.02.1956)
Sen servi nazın ruhsarı ali Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Serapa hüsnü ansın dilsitansın naz perversin Rahmi Bey (Mehmed) (27.12.1865 — 29.04.1924)
Sevdiceğim aşıkını ağlatır Hammamizade İsmail Dede
Söğüdün yaprağı narindir narin Meçhûl
Şebi yeldayı hicran içre kaldım Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Takıldı zülfüne aklü şuurum Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Titrer yüreğim her ne zaman yadıma gelsen Subhi Ziya Özbekkan (25.02.1887 — 19.07.1966)
Yadımda o sevdalı yeşil didelerin var Şükrü Tunar (Klarnet) (1907 — 15.07.1962)
Yadımda o sevdalı yeşil didelerin var_v2 Şükrü Tunar (Klarnet) (1907 — 15.07.1962)
Yenilendi derdim neden bilemem Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Yetmez mi sana bisterü balin kucağım Rahmi Bey (Mehmed) (27.12.1865 — 29.04.1924)
Yolculuk var yarına sevenler diyarına Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Yüreğimde hep sızı gözlerime yaş doldu Ayhan Tunçsiper