MÜSTEÂR

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Peşrev Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Peşrev Emin Ağa (Tanbûrî, Ser-Müezzin, Denizoğlu) (1750? — 1814)
Peşrev Nikolaki (Kemençeci) (? — 1915?)
Peşrev Osman Bey (Tanbûrî, Küçük) (1825? — 1900?)
Peşrev Sâlih Dede (Neyzenbaşı, Kaymakam) (1818? — 1888)
Peşrev Yusuf Ziya Paşa (1849 – 1929)
Saz Semâî Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Saz Semâî Ahmed Mükerrem Akıncı (Udi, Hâfız) (1884 — 17.11.1940)
Saz Semâî Emin Ağa (Tanbûrî, Ser-Müezzin, Denizoğlu) (1750? — 1814)
Saz Semâî Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Hüseyin Fahreddin Dede (Neyzen, Şeyh, “Fahri”) (03.10.1854 — 15.09.1911)
Saz Semâî Osman Bey (Tanbûrî, Küçük) (1825? — 1900?)
Saz Semâî Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Saz Semâî Şerif Muhiddin Targan (Udi, Mehmed) (21.01.1892 — 13.09.1967)
Saz Semâî Zıyâ Paşa (Vezir Mehmed Yûsuf) (1849 — 1929)
Sirto Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış İrfan Doğrusöz
Anlamak istemedin gözlerimin dilinden Bilge Özgen
Beğenirsen al yanına Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık) (? — 1745?)
Bir gonca gülün revnakı parlar deheninde Mehmed Bey (Kanuni, Enderûnî Beykozlu Sâlih) (1859 — 11.04.1925)
Dönsek mi bu aşkın şafağından Subhi Ziya Özbekkan (25.02.1887 — 19.07.1966)
Evvel benim nazlı yarim Şâkir Ağa (Tanburi, Kemani, Hânende, Ser-Müezzin,
Musâhib-i Şehryârî, Hacı İzzet Şâkir Ef.) (1779 — 1840)
Ey saki cem neşei mül taze yetişdi Şâkir Efendi (Hopçu-zâde, Hacı Şeyh Mehmed) (? — 1860?)
Ey tuti miratı tekellüm Şâkir Efendi (Hopçu-zâde, Hacı Şeyh Mehmed) (? — 1860?)
Firakınla a sultanım Abdi Efendi (Basmacı, hânende) (Aralık 1787 — 18.03.1851)
Gel ey saki şarabı tazelendir Rahmi Bey (Mehmed) (27.12.1865 — 29.04.1924)
Gönül ey mahru aşkınla aram etmeden kaldı ?
Gördüğüm şeb bağrımı hun eyledin Latîf Ağa (Suyolcu) (1815? — 1885?)
Güzel görsem yanar sabrü kararım Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Nihandır dideden gerçi cemalin gözümden gitmiyor asla hayalin Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Ol benim nazlı yarim Şâkir Ağa (Tanburi, Kemani, Hânende, Ser-Müezzin,
Musâhib-i Şehryârî, Hacı İzzet Şâkir Ef.) (1779 — 1840)
Sanma seni unutur bu gönül yıllar geçse bile Neveser Kökdeş (1904 — 07.07.1962)
Sen gidersen bu gönül devleti nisyane döner Mustafa Nafiz Irmak (1904 – 1975)
Tiği aşkı merhem edip derdi bi dermanıma Nihat Adlim
Yare faşet razını amma dehanın duymasın Şerif Muhiddin Targan (Udi, Mehmed) (21.01.1892 — 13.09.1967)