NEVÂ-BÛSELİK

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev Ahmed Ağa (Tanbûrî, Musâhib, Seyyid, Vardakosta (1728? — 1794)
Peşrev Behrâm Ağa (Nefîrî) (? — 1560?)
Peşrev Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Peşrev İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Saz Semâî Behrâm Ağa (Nefîrî) (? — 1560?)
Saz Semâî Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Açılır naz ile ol gonca ruha gül deseler Abdullah Ağa (Hânende, Şehlevendim, Şehlâ Hâfız) (1775? — 1825?)
Aşık oldum bir melek simaya ah Kemal Efendi (Balat Şeyhi, Mevlid-Hân) (? — 1920?)
Bezmi tarı meh cemalin ile pürtab edelim Mehmed Efendi (Hâfız, Balıkçı, Mevlevî) (—1875?)
Elbet gönüllerde sabah olacak Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Elbet gönüllerde sabah olacak_v2 Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Ey menbaı ihsanü ata şahı melekzad İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 — 1869)
Ey mihri sipihri şanü şevket Rızâ Efendi (Kemânî, Üsküdarlı) (1780 — 1852)
Geldi eyyamı baharı gulgule İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 — 1869)
Gönül verdim bir dilbere Subhi Ziya Özbekkan (25.02.1887 — 19.07.1966)
Sana bir lale kopardım gönlümde yetişmiş Selahaddin İçli (1923 — 2006)
Sinemde yat ey ruhi revan canda tenim ol Abdullah Ağa (Hânende, Şehlevendim, Şehlâ Hâfız) (1775? — 1825?)