NEVÂ-KÜRDÎ

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev Akın Özkan (Tanbûrî) (1934 — 03.01.2007)
Peşrev Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Saz Semâî İsmail Hakkı Efendi (Ser-Müezzin, Hâfız) (? — 1930?)
Saz Semâî İsmet Ağa (Mıskaalî) (? — 1850?)
Açıldı sahnı gülşen çengü çeganelerle Zekai Dede
Gül yüzün gülşende cana Zekai Dede
Hey hey diye hanendeler ettikçe terane Zekai Dede
Yare dedim tabı mülden gül gül olmuşsun Zekai Dede