NEVÂ

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Oyun Havası “Zeynebin Düğünü” Güldeniz Ekmen
Peşrev “Şakrak” Ali Dede – Efendi (Ser–Neyzen, “Ser–Nâyî” ) (? — 1820?)
Peşrev Behrâm Ağa (Nefîrî) (? — 1560?)
Peşrev v2 Behrâm Ağa (Nefîrî) (? — 1560?)
Peşrev (No: 1) Bâyezîd ll (Sultan, Han, Velî, Sofu) (Ekim 1450 — 26.05.1512)
Peşrev (No: 2) Bâyezîd ll (Sultan, Han, Velî, Sofu) (Ekim 1450 — 26.05.1512)
Peşrev (No: 3) Bâyezîd ll (Sultan, Han, Velî, Sofu) (Ekim 1450 — 26.05.1512)
Peşrev Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Peşrev Handan Ağa
Peşrev Osman Dede (Kutb-î Nâyî, Şeyh) (1642, 1647? — 1729?)
Peşrev Solak-zâde (Mıskaalî Mehmed Hemdemî Çelebî) (? — 1658)
Peşrev v2 Solak-zâde (Mıskaalî Mehmed Hemdemî Çelebî) (? — 1658)
Peşrev Zeki Mehmed Ağa (Tanburi, Tanburi Nûmân Ağa-zâde Musâhib-i Şehryârî )
(1776 — Xl.1846)
Peşrev Zıyâ Paşa (Vezir Mehmed Yûsuf) (1849 — 1929)
Son Peşrev ve Yürük Semai “Bülbül Uşşâkı” Beste-i Kadîm
Son Peşrev ve Yürük Semai “Bülbül Uşşâkı” v2 Beste-i Kadîm
Son Peşrev ve Yürük Semai “Bülbül Uşşâkı” v3 Beste-i Kadîm
Saz Semâî Ali Rif’at Çağatay (Ûdî) (İstanbul, 1867 — 03.03.1935)
Saz Semâî Bâyezîd ll (Sultan, Han, Velî, Sofu) (Ekim 1450 — 26.05.1512)
Saz Semâî Behrâm Ağa (Nefîrî) (? — 1560?)
Saz Semâî Emin Dede (“Yazıcı”, Neyzen, Hâfız, Hattat, Hacı, Mehmed
(14.03.1883 – 03.02.1945)
Saz Semâî Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Saz Semâî İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa 1871 — Yemen 1903)
Saz Semâî Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Saz Semâî Kâtip Çelebi (1608 — 1656)
Saz Semâî Raûf Yektâ Bey (Neyzen, Mehmed) (27.03.1871 — 08.01.1935)
Saz Semâî Refik Fersan (Tanbûrî, Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Saz Semâî Zıyâ Paşa (Vezir Mehmed Yûsuf) (1849 — 1929)
Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane Salâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane v2 Salâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Bir deli gönlün var bir kırık sazın Salâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Bir gonca gülün uğruna bülbül heder oldu Fehmi Tokay (Yk. Müh. Mehmed) (1889 — 23.06.1959)
Bir zaman idi hemaguşu hayal olduğumuz Osman Efendi (Hatıb-Zâde) (? — 1680?)
Birlikte bu akşam çıkalım seyre civanım Şerif İçli (20.12.1899 — 06.02.1956)
Düşüp ruhsarı ale tarı geysu Rızâ Efendi (Kemânî, Üsküdarlı) (1780 — 1852)
Ey bülbülü rebii bais nedir ne veya Raûf Yektâ Bey (Neyzen, Mehmed) (27.03.1871 — 08.01.1935)
Ey gonca dehen ahı seherde hezer eyle İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Ey mutrıbi dil gel açıver (Natık Karçe) Selahaddin İçli (1923 — 2006)
Ey perii name erdir evcedek avazını Zıyâ Paşa (Vezir Mehmed Yûsuf) (1849 — 1929)
Gonca açmaz gül olmaz Salâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Gülzare salın mevsimidir geştü güzarın İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Yine bağlandı dil bir nev nihale Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)