NEV-ESER

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Longa Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Peşrev Buhurcu
Peşrev İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Peşrev Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Peşrev Mahmud I. (Gaazî Sultân Mahmûd Hân-ı Evvel) (02.08.1696 — 13.12.1754)
Peşrev Nûmân Ağa (Tanbûrî, Musahib-i Şehryâri, Hacı) (1750? — 1834)
Peşrev Sâlih Dede (Neyzenbaşı, Kaymakam) (1818? — 1888)
Peşrev Yusuf Paşa (Neyzen, Ferik) (1821 — 1884)
Saz Semâî Ahmet Çağan (12.04.1920 – 25.12.1966)
Saz Semâî Ali Rızâ Avni Tınaz (30.03.1931 — 1995)
Saz Semâî Bekir Sıtkı Sezgin (01.07.1936 – 10.09.1996)
Saz Semâî Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî “Çılgın” Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Saz Semâî Haydar Tatlıyay (Kemânî) (1890 – 01.11.1963)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Saz Semâî Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Saz Semâî Necdet Yaşar (Tanbûrî) (1930 — )
Saz Semâî Niko Andrikos
Saz Semâî Osman Dede (Kutb-î Nâyî, Şeyh, ) (1642, 1647? — 1729?)
Saz Semâî Ömer Efendi (Kanûnî) (? — 1900?)
Saz Semâî Yusuf Paşa (Neyzen, Ferik) (1821 — 1884)
Sirto Mehmed Bey (Kanûnî, Enderûnî Beykozlu Sâlih) (1859 — 11.04.1925)
Sirto Neveser Kökdeş (1904 — 1962)
Zeybek Tevfik Kolaylı (Neyzen) (24.03.1879 — 28.01.1953)
Zeybek v2 Tevfik Kolaylı (Neyzen) (24.03.1879 — 28.01.1953)
Acıyor elleme kalbimde yarandır kanayan Yekta Akıncı
Bahar erdi yeşillendi çemenler Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Dilber içre bimisil dilcu musun Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Diyemem sinei berrakı semen İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Ey gözleri ahu misal Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Eya mahı müniri burcı ismet Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Gönlüm alıp ey kaşı yay Latîf Ağa (Suyolcu) (1815? — 1885?)
Gülüm takmış takıştırmış Bağdasar (Ekmekçi) (? — 1880?)
Günler geçmiyor dakikalar yıl Fethi Karamahmutoğlu
Hevayı aşkı talim eylesen mürgü çemenden İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Hicranla harab oldu sevda eli gönlüm Sadeddin Kaynak
Köpürsün badeler peymaneler fevvareler Şükrü Şenozan
Laleler her yıl açar bak mesti naz hep İsmail Baha Sürelsan
Mecliste bu revnak bu şetaret Hafız Efendi
Nalei cangahı canan duymuyor Afet Mısırlıyan (Udi)
Nasıl eda bilir ol dilberi fedayı görün Dede Efendi
Naz ile süzdün o çeşmi fülfülü Latif Ağa
Ne gözümde uyku ne içimde aşk kaldı Mahmut Oğul
Nev eser bir şarkı yazdım Bekir Sıtkı Sezgin
O güzel gözlerinin sihrine kandım Alaeddin Yavaşça (Prof. Dr.)
O nihali nazın aya saran aşinası var mı Hafız Efendi
Öyle bir alemdeyim ki gam nedir Haluk Recai
Sanma baranı bahar üstüne devran ağlar Haşim Bey
Seni ah anmadan aşkınla yanmadan Neveser Kökdeş
Seni bir gurub gibi mehtap gibi seyretsem Suphi İdrisoğlu
Sesimde şarkısı aşkın Suphi Ziya Özbekkan
Seyr edelden hüsnü dadarını hayranım sana Haşim Bey
Sırdır senin aşkın bana Neveser Kökdeş
Süzdükçe çeşmi nergisin Latif Ağa
Verdi nazım hasretinle İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)